Třídy a třídní učitelé

 

třída třídní učitel

1. A - obchodní akademie
1. B - obchodní akademie
1. C - ekonomické lyceum
2. A - obchodní akademie
2. B - obchodní akademie
2. C - ekonomické lyceum
3. A - obchodní akademie
3. B - obchodní akademie
3. C - ekonomické lyceum
4. A - obchodní akademie
4. B - obchodní akademie
4. C - ekonomické lyceum
 

Mgr. Jaroslav Joch
Ing. Marcela Zahradová
Mgr. Jana Minarovičová
Mgr. Zuzana Kupková
Mgr. Petra Šušková
PhDr. Blanka Možná
Ing. Ilona Jančí
Ing. Simona Musilová
Mgr. Lenka Geršlová
Ing. Ivana Inwaldová
Mgr. Jarmila Lisická
Mgr. Iveta Procházková