Témata seminárních prací EVVO ve školním roce 2018/2019

 

„Globální problémy lidstva“

 

CJL

 1. Židovský svět
 2. Svět přírody v českých pohádkách
 3. Znamení rychlosti aneb V hlavní roli automobil
 4. Ekologický román v české literatuře

 

DEJ

 1. Voda pro město (Olomoucké zdroje pitné vody)
 2. Obraz krajiny (Zásahy průmyslové revoluce do krajiny 19. století)
 3. Za branami našeho světa (Válečné konflikty současnosti)
 4. Vojenské výcvikové prostory

 

ZEM, HOZ

1.    Ekologické zemědělství v Olomouckém kraji

-    Co je ekologické zemědělství a jak funguje? Převažují v ekologickém zemědělství pozitiva nebo negativa?

-    Jaká je produkce biopotravin v OK?

-    Kde se ve vašem okolí dají biopotraviny koupit, kdo je kupuje?

-    Zkoumejte, co by podpořilo zájem lidí ve vašem okolí nakupovat potraviny v biokvalitě.

2.    Regionální potraviny Olomouckého kraje

-    Co znamená značka regionální potravina, kdo ji uděluje a proč?

-    Kde koupíme regionální potraviny? Jsou dražší nebo levnější než potraviny pocházející z jiných regionů/zemí?

-    Jaká pozitiva má nákup regionálních potravin?

-    Zkoumejte, zda se lidé ve vašem okolí zajímají o regionální potraviny a za jakých podmínek jsou ochotni je kupovat?

3.    Čistota ovzduší v obci, kde bydlím

-    Jaká je kvalita ovzduší v Olomouckém kraji, Olomouci, vaší obci? Porovnejte.

-    Jaké jsou hlavní příčiny znečištěného ovzduší v místě, kde bydlíte?

-    Zajímají se lidé ve vašem okolí o to, jaký vzduch dýchají? Kde mohou zjistit potřebné údaje?

-    Zkoumejte, zda lidé ve vaší obci mají zájem dýchat zdravý vzduch a jaká by navrhovali řešení.

 

OBN

 1. Konzumní společnost
 2. Svět chudých a bohatých
 3. Chudoba - globální problém lidstva
 4. Má humanitární pomoc smysl?

 

BIO

 1. AIDS
     -   původce nemoci, přenos, příznaky, léčba
     -   statistiky ve světě, v ČR, v Olomouckém kraji
     -   prevence, poradny (v ČR, Olomouckém kraji)
   
 2. Globální oteplování – příčiny, důsledky, řešení
 3. Ohrožené druhy v České republice – charakteristika přírody v ČR, legislativa,
  instituce a nevládní organizace a hnutí, seznam ohrožených druhů, řešení
 4. Vývoj plodu u člověka

 

CHE

 1. Umělá sladidla
 2. Chemické znečištění vody aneb pitná voda v ohrožení
 3. Éčka v potravinách – vím co jím?
 4. Papír – od výroby po recyklaci

 

FYZ

 1. Proč jít do školy pěšky (kolmo) místo jízdy autem?
 2. Likvidace odpadu – kolik stojí energie a zdrojů?
 3. Kolik vody a energie spotřebuje naše domácnost?

 

MAT

 1. Třídění odpadu v závislosti na velikosti sídla (Olomouc vs. libovolná obec)
  -   Kolik odpadu vyprodukuje za 1 rok průměrný obyvatel Olomouce a popište, zda se tato produkce zvyšuje či snižuje. Porovnejte s vybranou obcí.
  -   Kolik procent domácího odpadu se třídí v Olomouci, srovnejte s jinou libovolně vybranou obcí.
  -   Jaká je struktura tříděného odpadu. Porovnejte.
  -   Zkoumejte tendence vývoje třídění a využití odpadů v Olomouci a ve vybrané obci a porovnejte.
  -   Porovnejte nakládání s odpady v Olomouci s jinou obcí. Navrhněte, jak by se dala samotná produkce odpadů v domácnostech snižovat.
   
 2. Spotřeba vody v závislosti na velikosti sídla (Olomouc vs. libovolná obec)
  -   Kolik vody spotřebuje za 1 rok průměrný obyvatel Olomouce a popište, zda se tato spotřeba zvyšuje či snižuje. Porovnejte s vybranou obcí.
  -   Jaká je struktura spotřeby vody. Porovnejte.
  -   Zkoumejte tendence vývoje spotřeby vody v Olomouci a ve vybrané obci a porovnejte.
  -   Porovnejte roční náklady na vodu průměrného obyvatele Olomouce a obyvatele jiné obce. Navrhněte, jak by se dala ovlivnit spotřeba a cena vody v Olomouci a vybrané obci.
   

 

EKO

 1. Ekonomie se mění. Počítá s neracionálním člověkem
  -   Celá moderní ekonomie stojí na chybných základech. Předpokládá, že se za všech situací rozhodujeme jako naprogramovaný stroj – logicky a racionálně. Jenže jsme jen lidé, emotivní, omylní,  nerozumní a chybující.... Co s tím?
  -   Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/ekonomie-se-meni-pocita-s-neracionalnim-clovekem-f6j-/tema.aspx?c=A160130_134251_pozice-tema_houd
   
 2. Světová ekonomika a globální problémy lidstva - surovinový a energetický problém: omezenost neobnovitelných zdrojů
  -   hrozba tzv. ropného krachu, kdy v letech 2050 - 2100 budou vytěžena všechna dnes známá ložiska ropy,
  -   nutnost přechodu ke slunečné, větrné a jaderné energii (založené na efektivnější formě přeměny jádra než dosud).
   
 3. Největší problém současné české ekonomiky - nedostatek kvalitních a odborně zdatných zaměstnanců.
   
 4. Vliv Číny na světovou ekonomiku a ekonomiku ČR
   
 5. Největší globální podnikatelská rizika v roce 2017
  -  http://www.opojisteni.cz/rizika/top-10-globalnich-podnikatelskych-rizik-v-roce-2017/

 

ANJ

 1. Fair Trade
 2. Climate Change
 3. Natural Disasters
 4. Nature and Animal Conservation

 

NEJ

 1. Zivilisationskrankheiten
 2. Müll macht Probleme
 3. Aktive Freizeitgestaltung

 

SPJ

 1. Las enfermedades de civilización. Civilizační nemoci
 2. Las diferencias entre los pobres y los ricos en los países hispanohablantes. Rozdíly mezi chudými a bohatými v španělsky mluvících zemích.
 3. Los problemas del tercer mundo. Problémy třetího světa.
 4. La falta de aqua. Nedostatek vody.

 

RUJ

 1. Действительность экологических организаций в России.
 2. Феномен глобализации на територии России и СНГ
 3. Транснациольные корпорации в рамках Российской федерации и их влияние на торговлю

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit