Studentská rada

 

Ze stanov studentské rady

Studentská rada je platformou pro vyjadřování názorů a stanovisek žáků, pro projednávání jejich podnětů, organizaci jejich akcí a realizaci jejich stanovisek. Klade si za cíl prohloubení vzájemné spolupráce žáků, ale také zkvalitnění komunikace mezi vedením školy, učitelským sborem a žáky.

Studentská rada je kolektivním orgánem, ve kterém je každá třída zastoupena svým předsedou. Ten předkládá radě návrhy své třídy a pravidelně třídu seznamuje s činností rady.

Studentská rada si volí předsedu, místopředsedy, pokladníka, zapisovatele, organizátory akcí, nástěnkáře, fotografa, redakční radu školního časopisu a správce webových stránek.

Studentská rada má právo zveřejňovat svou činnost na nástěnce ve škole a na webové stránce školy.

Ředitel seznamuje studentskou radu s programem školního roku a s výroční zprávou. Studentská rada seznamuje ředitele školy se svým plánem činnosti. S výsledky vzájemných jednání seznamuje ředitel školy pedagogický sbor.

Ředitel školy projednává návrhy, připomínky a stížnosti studentské rady s vedením školy. Předseda studentské rady projednává návrhy a připomínky vedení školy ve studentské radě.

 

Byla vytvořena stránka studentské rady na Facebooku

Studentská rada 2019/2020

Předseda: Adéla Samková

Místopředseda:

Členové:

Kateřina Šnajdrová

Antonín Jirásek
Jasmína Vavrečková

Adam Klučka
Tereza Koupilová

Markéta Solovská
Martina Suchánková

Mirek Ponížil
Barbora Soušková

Denisa Pavláková
Klára Masná

Adam Pyšný
Jan Podrazský

Marta Todorová
Ladislav Vitoul

Michaela Karasová
Anna Harvánková

Natálie Zacharová
Veronika Vláčilová

Matěj Chytil
Veronika Rozbořilová
 

 

 

Akce studentské rady

soutěž ve stolním fotbale

Návrhy školních triček a mikin

V každé variantě by byla černá a bílá mikina a černé a bílé tričko.

Předpokládaná cena bude 250,- Kč (tričko) a 450,- Kč (mikina).

Bude vyrobena pouze jedna varianta, hlasujte v anketě do 31. 3. 2017, která varianta se vám více líbí.