Studentská rada

Návrhy školních triček a mikin

V každé variantě by byla černá a bílá mikina a černé a bílé tričko.

Předpokládaná cena trička 250,- Kč, mikiny 450,- Kč.

Bude vyrobena pouze jedna varianta, hlasujte v anketě do 31. 3. 2017, která varianta se vám více líbí. 

 


 

Ze stanov studentské rady

Studentská rada je platformou pro vyjadřování názorů a stanovisek žáků, pro projednávání jejich podnětů, organizaci jejich akcí a realizaci jejich stanovisek. Klade si za cíl prohloubení vzájemné spolupráce žáků, ale také zkvalitnění komunikace mezi vedením školy, učitelským sborem a žáky.

Studentská rada je kolektivním orgánem, ve kterém je každá třída zastoupena svým předsedou. Ten předkládá radě návrhy své třídy a pravidelně třídu seznamuje s činností rady.

Studentská rada si volí předsedu, místopředsedy, pokladníka, zapisovatele, organizátory akcí, nástěnkáře, fotografa, redakční radu školního časopisu a správce webových stránek.

Studentská rada má právo zveřejňovat svou činnost na nástěnce ve škole a na webové stránce školy.

Ředitel seznamuje studentskou radu s programem školního roku a s výroční zprávou. Studentská rada seznamuje ředitele školy se svým plánem činnosti. S výsledky vzájemných jednání seznamuje ředitel školy pedagogický sbor.

Ředitel školy projednává návrhy, připomínky a stížnosti studentské rady s vedením školy. Předseda studentské rady projednává návrhy a připomínky vedení školy ve studentské radě.

 

Byla vytvořena stránka studentské rady na Facebooku

Studentská rada 2016/2017

Předseda: Michael Rejman

Místopředseda: Petr Spáčil

 

Členové:

Veronika Vláčilová

Michaela Karasová

Matěj Chytil

Anna Harvánková

Natálie Zacharová

Tomáš Fajgl

Klaudie Hoffmannová

Kateřina Budišová

Marie Kolomazníková

Eva Kettnerová

Nikola Klabanová

Jan Brachtl

David Vranešic

Veronika Prchalová

Ivana Mariánková

Radim Látal

Martin Frydryšek

Marie Vyhnánková

Leona Vařeková

Růžena Mikelová

 

Akce studentské rady

soutěž ve stolním fotbale

Návrhy školních triček a mikin

V každé variantě by byla černá a bílá mikina a černé a bílé tričko.

Předpokládaná cena bude 250,- Kč (tričko) a 450,- Kč (mikina).

Bude vyrobena pouze jedna varianta, hlasujte v anketě do 31. 3. 2017, která varianta se vám více líbí. 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit