Studentská rada

 

Ze stanov studentské rady

Studentská rada je platformou pro vyjadřování názorů a stanovisek žáků, pro projednávání jejich podnětů, organizaci jejich akcí a realizaci jejich stanovisek. Klade si za cíl prohloubení vzájemné spolupráce žáků, ale také zkvalitnění komunikace mezi vedením školy, učitelským sborem a žáky.

Studentská rada je kolektivním orgánem, ve kterém je každá třída zastoupena svým předsedou. Ten předkládá radě návrhy své třídy a pravidelně třídu seznamuje s činností rady.

Studentská rada si volí předsedu, místopředsedy, pokladníka, zapisovatele, organizátory akcí, nástěnkáře, fotografa, redakční radu školního časopisu a správce webových stránek.

Studentská rada má právo zveřejňovat svou činnost na nástěnce ve škole a na webové stránce školy.

Ředitel seznamuje studentskou radu s programem školního roku a s výroční zprávou. Studentská rada seznamuje ředitele školy se svým plánem činnosti. S výsledky vzájemných jednání seznamuje ředitel školy pedagogický sbor.

Ředitel školy projednává návrhy, připomínky a stížnosti studentské rady s vedením školy. Předseda studentské rady projednává návrhy a připomínky vedení školy ve studentské radě.

 

Byla vytvořena stránka studentské rady na Facebooku

Studentská rada 2019/2020

Předseda: Adéla Samková

Místopředseda:

 

Členové:

Veronika Vláčilová

Michaela Karasová

Matěj Chytil

Anna Harvánková

Natálie Zacharová

Eva Kettnerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce studentské rady

soutěž ve stolním fotbale

Návrhy školních triček a mikin

V každé variantě by byla černá a bílá mikina a černé a bílé tričko.

Předpokládaná cena bude 250,- Kč (tričko) a 450,- Kč (mikina).

Bude vyrobena pouze jedna varianta, hlasujte v anketě do 31. 3. 2017, která varianta se vám více líbí.