Spolek rodičů a přátel školy při Obchodní akademii v Olomouci

Spolek rodičů a přátel školy při Obchodní akademii v Olomouci, z. s., je zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě (spisová značka L 14604, identifikační číslo 04544595). Řídí se platnými stanovami spolku a jeho účelem je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, aktivní spolupráce se školou a všestranná podpora školy v její činnosti nad rámec poskytovaný zřizovatelem. Dále poskytuje finanční prostředky na akce pro žáky, podílí se na financování školních soutěží, environmentální výchovy a protidrogové prevence. Přispívá například na adaptační kurzy žáků, sportovní výstroj, učební pomůcky, činnost studentské rady a na výměnné zahraniční pobyty žáků. Orgány spolku jsou výbor spolku a shromáždění delegátů.

 

Každou třídu zastupuje jeden zvolený delegát:

1. A     

1. B     

1. C     

2. A     Iva Škribová

2. B     Ludmila Solovská

2. C     Martina Soušková

3. A     Jarmila Páleníčková

3. B     Václav Švastal

3. C     MUDr. Markéta Vitoul

4. A     Markéta Karasová

4. B     Martina Pytlíčková

4. C     Zdeňka Chytilová

 

STANOVY SPOLKU