Projekt Ekonom

 

Projekt reg. č. CZ.1.07/1.3.13/01.0004,
spolufinancovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu


EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných předmětů (dále jen EKONOM)

 

Webová stránka projektu

http://www.projektekonom.cz

 

Příjemce dotace


Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s., Olomouc (dále jen CRPR, o.p.s. Olomouc)

Partneři

 

Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s.

soukromá škola

Obchodní akademie Prostějov,
Palackého 18, 796 01 Prostějov

zřizovatel Olomoucký kraj

Obchodní akademie Olomouc,
tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc

zřizovatel Olomoucký kraj

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Hlavní třída 31
, 787 01 Šumperk

zřizovatel Olomoucký kraj

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov,

Školní 164, 783 91 Uničov

zřizovatel Olomoucký kraj

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy,
T. G. Masaryka 47, 568 02 Svitavy

zřizovatel Pardubický kraj

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Valašské Meziříčí,
Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí

zřizovatel Zlínský kraj

Obchodní akademie Opava, příspěvková organizace,
Hany Kvapilové 20/1655, 746 59 Opava

zřizovatel Moravskoslezský kraj

Soukromá střední odborná škola Jeseník s.r.o.,
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník

soukromá škola

 

Cíle

Projekt EKONOM společně předložilo 8 středních odborných škol, na kterých probíhá výuka studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Postupnou realizací pěti klíčových aktivit dojde u všech zapojených středních škol k zásadní změně při výuce odborných ekonomických předmětů zavedením nového způsobu výuky – efektivní metody projektového vyučování (projektové výuky). Tento druh výuky patří v současné době k jedné z nejvíce rostoucích oblastí výukových metod. Projektové vyučování dovoluje aktivně zapojit žáka do práce, umožňuje nacvičit týmovou spolupráci, uplatnit mezipředmětové vztahy a posílit základní klíčové kompetence žáků. Zavedení nové metody výuky vyžaduje zásadní změny v organizaci výuky každé partnerské školy, změnu postavení učitelů při výuce a přechod od frontální výuky k otevřenému učení založenému na zážitkové pedagogice. Proces zavedení nové metody výuky bude procházet realizací dílčích procesních fází: vzdělání pedagogů v oblasti projektového vyučování, vytvoření metodických vzorových projektů partnerské školy, tematické zatřídění a zpracování výukových učebních plánů jednotlivých odborných předmětů, navázaní a prohloubení spolupráce se zaměstnavateli, pilotní ověřování projektové výuky a vytváření databáze vzorových žákovských projektů, tvorba nových evaluačních nástrojů a způsobů hodnocení, nový prostor pro spolupráci partnerských škol, celkové vyhodnocení dosažených cílů projektu.
Realizace celého projektu je rozdělena do logických celků – klíčových aktivit (dále jen KA), které budou postupně realizovány. Do celého projektu je zapojena Vysoká škola logistiky Přerov, která bude zajišťovat po celou dobu realizace projektu odbornou, metodickou a didaktickou garanci.

 

Klíčové aktivity

 

KA 01

Vzdělávání pedagogů odborných předmětů v oblasti projektové výuky

KA 02

Vytváření metodických výukových projektů s důrazem na mezipředmětové vztahy

KA 03

Vytvoření nových evaluačních nástrojů a forem hodnocení výuky

KA 04

Pilotní zavádění projektové výuky

KA 05

Příklady dobré praxe

 

Kontakty

Jsou k dispozici ke stažení zde.

 

Harmonogram

Projekt se bude realizovat v době od 12. 10. 2010 do 31. 7. 2012.

Do 15. 1. 2011 dodávka interaktivní tabule na školu.

 

Školení učitelů OA Olomouc k projektu EKONOM v rámci KA 01

 

Den

v týdnu

a čas konání

Místo konání

Lektoři

Téma

18.1.2011

úterý

14:00

OA Valašské Meziříčí

Mgr. Jiří Klement

Modul 1

19.1.2011

středa

14:15

OA Olomouc

Ing. Jan Liška,
Monika Horká

Modul 1

1.2.2011

úterý

14:00

OA Valašské Meziříčí

Mgr. Jiří Klement

Modul 2

2.2.2011

středa

14:15

OA Olomouc

Ing. Jan Liška,
Monika Horká

Modul 2

22.2.2011

úterý

13:00

OA Olomouc

Mgr. Jiří Klement

Modul 3

24.2.2011

čtvrtek

13:00

OA Valašské Meziříčí

Ing. Jan Liška,
Monika Horká

Modul 3

7.3.2011

pondělí

13:00

OA Olomouc

Ing. Hana Neradilová

Modul 1

21.3.2011

pondělí

13:00

OA Valašské Meziříčí

Ing. Hana Neradilová

Modul 2

4.4.2011

pondělí

13:00

OA Olomouc

Ing. Hana Neradilová

Modul 3

 

Zakončení KA 01 - Vzdělávání pedagogů odborných předmětů v oblasti projektové výuky
Čtvrtek 28. 4. 2011 v době od 14:00 do 17:00 hodin na Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, v konferenčním sále PERSEUS.

 

Harmonogram tvorby projektů OA a společných vzdělávacích workshopů v rámci KA 02

Termín
Postup
Odpovědnost / kompetence
do 12. 5. 2011
zaslání tématu společného projektu a osnovy metodiky společného projektu OA
pedagogové odborných předmětů
do 19. 5. 2011
schválení osnovy metodiky lektorským a mentorským týmem (připomínky)
lektorský a mentorský tým
do 16. 6. 2011
odevzdání zpracovaných učebních plánů projektových úkolů příslušného projektového úkolu
pedagogové odborných předmětů
1. 7. 2011
9.00
1. WORKSHOP OA Šumperk
pedagogové odborných předmětů
řešitelský tým projektu
do 9. 9. 2011
zaslání tématu společného projektu (projektů) a osnovy metodiky společného projektu OA
pedagogové odborných předmětů
do 16. 9. 2011
schválení osnovy metodiky lektorským a mentorským týmem (připomínky)
lektorský a mentorský tým
do 26. 9. 2011
odevzdání zpracovaných učebních plánů projektových úkolů příslušného projektového úkolu
pedagogové odborných předmětů
5. 10. 2011
14.00
2. WORKSHOP OA Jeseník (zpracováno 50 %)
pedagogové odborných předmětů
řešitelský tým projektu
do 21. 10. 2011
zaslání tématu společného projektu (projektů) a osnovy metodiky společného projektu OA
pedagogové odborných předmětů
do 31. 10. 2011
schválení osnovy metodiky lektorským a mentorským týmem (připomínky)
lektorský a mentorský tým
do 11. 11. 2011
odevzdání zpracovaných učebních plánů projektových úkolů příslušného projektového úkolu
pedagogové odborných předmětů
16. 11. 2011
14.00
3. WORKSHOP OA Vlašské Meziříčí
pedagogové odborných předmětů
řešitelský tým projektu
do 30. 11. 2011
zaslání tématu společného projektu (projektů) a osnovy metodiky společného projektu OA
pedagogové odborných předmětů
do 7. 12. 2011
schválení osnovy metodiky lektorským a mentorským týmem (připomínky)
lektorský a mentorský tým
do 16. 12. 2011
odevzdání zpracovaných učebních plánů projektových úkolů příslušného projektového úkolu
pedagogové odborných předmětů
20. 12. 2011
14.00
4. WORKSHOP OA Svitavy (zpracováno 100 %)
pedagogové odborných předmětů
řešitelský tým projektu

 

 

1.2.2012 – 31.12.2012 – probíhá ověřování projektů

Harmonogram ověřování projektů

 

Číslo

projektu

Název projektu

Garant

projektu

Období

r. 2012

Třída

Obor

I.

Vypisujeme výběrové řízení

Ce

Duben

2A

OA

II.

Hledám práci

Kp

Září

3A

OA

III.

Připravujeme se na výběrové řízení – 2x

Vy

Březen – duben, listopad

2C

2C

EL

EL

IV.

Výběrové řízení hrou – 2x

Ln

Červen, prosinec

3A

3A

OA

OA

V.

Právní zajištění HPP

Ln

Březen

3A

OA

VI.

Právní zajištění PMP – 2x

Ln

Únor

Říjen

4C

4C

EL

EL

VII.

Právní zajištění OPV

Ln

Březen – duben

3A

OA

VIII.

Vedeme osobní a mzdovou agendu – 2x

Iw

Únor – duben, říjen - prosinec

3A

3A

OA

OA

Šumperk

(vybraný projekt)

 

Červen

Září

3D

3A

EL

OA

Prezentaci projektu naleznete zde.

Termíny pilotního ověřování  společných projektů

Číslo SP Název společného projektu Přesný termín zadání SP Přesný termín závěrečné prezentace/ukončení SP Přesný termín hodnocení SP
1 Vypisujeme výběrové řízení 2.4.2012 27.4.2012 27.4.2012
2 Hledám práci září 2012 září 2012 září 2012
3 Připravujeme se na výběrové řízení na pozici realitní makléř 15.3.2012 26.4.2012 26.4.2012
4 Výběrové řízení hrou 4.6.2012 27.6.2012 27.6.2012
5 Právní zajištění pracovně právních vztahů hlavní pracovní poměr – HPP 29.2.2012 30.3.2012 30.3.2012
6 Právní zajištění pracovně právních vztahů – práce mimo pracovní poměr( DPP a DPČ) 2.2.2012 28.2.2012 28.2.2012
7 Právní zajištění pracovně právních vztahů – ostatní pracovní vztahy 24.2.2012 15.5.2012 15.5.2012
8 Vedeme osobní a mzdovou agendu 2. 2. 2012 27.4.2012 27.4.2012

 

Harmonogram ověřování projektů ve školním roce 2013/2014

 

Číslo

projektu

Název projektu

Datum

 

Třída

Obor

VI.

Uzavíráme dohody

17. 12. 2013

4C, 4D

EL

VI.

Uzavíráme dohody

24. 6. 2014

3A, 3B

OA

 

 

 

 

Harmonogram ověřování projektů ve školním roce 2014/2015

 

Číslo

projektu

Název projektu

Datum

 

Třída

Obor

VI.

Uzavíráme dohody

Prosinec 2014

4C, 4D

EL

VI.

Uzavíráme dohody

Červen 2015

3A, 3B

OA

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit