Obhajoba prací

Přehlídky prací středoškolské odborné činnosti se uskutečňují formou veřejné obhajoby před odbornou hodnotící porotou. Bez řádné obhajoby předkládané práce není možný postup do dalších kol této odborné soutěže.

Obhajoba se skládá ze dvou částí:

  1. Úvodní vystoupení autora, resp. pověřeného člena autorského kolektivu, v kterém porotu i ostatní přítomné stručně seznámí s cílem práce, postupem a výsledky řešení. (Proč práci dělal, co se mu podle jeho názoru povedlo, zda je možné výsledky prakticky použít atp.) Při úvodním vystoupení je možné využívat audiovizuální techniky, promítat schémata, předvést vyrobené zařízení apod. Doporučená doba úvodního slova je 10 minut, celková doba obhajoby asi 20 minut.
  2. Diskuse, při níž autoři odpovídají na otázky odborné hodnotící komise, případně ostatních přítomných.

 

Hodnocení prací SOČ

Při hodnocení prací SOČ se zohledňuje:

  1. Obsahová úroveň práce
  2. yužití práce v praxi, možnost publikace
  3. Úplnost a úprava práce
  4. Přednes referátu a obhajoba práce při diskusi

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit