Maturity

Veškeré informace o společné části maturit naleznete na stránkách Nová maturita - http://www.novamaturita.cz/

Informace o maturitních zkouškách ve školním roce 2019/2020

 

Maturitní témata pro jednotlivé předměty:    Obchodní akademie      Ekonomické lyceum

   

Školní seznam maturitní četby

Žákovský seznam literárních děl

 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků - společná část č. 3

 

Žáci 4. ročníku musí potvrdit převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce do 18. 12. 2019.

 

Termíny pro jarní období 2020