Maturity

Veškeré informace o společné části maturit naleznete na stránkách Nová maturita - http://www.novamaturita.cz/

Informace o maturitních zkouškách ve školním roce 2019/2020

 

Maturitní témata pro jednotlivé předměty:    Obchodní akademie      Ekonomické lyceum

   

Školní seznam maturitní četby

Žákovský seznam literárních děl

 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků - společná část č. 3

 

Maturitní zpravodaj 2018

 

Žáci 4. ročníku musí podat řádně vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce ředitelce školy do 2. 12. 2019.

 

Termíny zkoušek pro jarní období - zatím nejsou stanoveny