Jak šel čas ...

1910-1919

květen 1919 - Ministerstvo školství a osvěty v Praze dává souhlas k založení české obchodní akademie

15. září 1919 - zahájena výuka ve dvou třídách 1. ročníku se 100 žáky, prozatím v budově dosavadní německé obchodní školy na Kolárově náměstí

1920-1930

15. října 1924 - slavnostní otevření nové budovy Obchodní akademie na třídě Spojenců

1925 - první exkurze žáků do zahraničí (Francie a Belgie)

1. prosince 1929 - slavnost k 10. výročí založení školy za účasti více než 100 absolventů

1930-1939

1930/1931 - na škole začaly vyučovat první dvě ženy - Viola Daněčková - Trupková a PhDr. Hildegarda Haunschildová

24. září - 7. října 1938 - v době mobilizace přerušena výuka a budova dána k dispozici armádě

1. září 1939 - zatčeni a uvězněni profesoři A. Kubíček, ing. dr. B. Glos a ing. A. P. Trusov, v prosinci profesor J. Nečesaný

1940-1949

1942 - žáci obviněni z šíření letáků, dva ze zatčených - Zdeněk Kopřiva a František Navrátil - zahynuli v koncentračních táborech

září  1944 - škola uzavřena a profesoři i žáci nasazeni na nucené práce

2. června 1945 - zahájena pravidelná výuka

1949 - tradiční názvy nahrazeny novými - vyšší hospodářská škola (pro dosavadní obchodní akademii) a hospodářská škola (pro obchodní školu)

1960-1969

1961/62 - zavedeny názvy střední ekonomická škola a ekonomická škola

1970-1979

1972 - 79 - pro školu získán a postupně upravován sousední dům ve Vančurově ulici, v nové budově zřízeno 10 učeben, 3 kabinety a upraven školnický byt

1980-1989

1986 - slavnostně otevřena budova tělovýchovného zařízení školy (velký sál, malá tělocvična, posilovna, učebna a dva kabinety)

1990-1999

1. září - návrat k tradičním názvům - zřízena pětiletá obchodní akademie a tříletá obchodní škola

1990 - navázána spolupráce s Handelsschule KV Baselland se sídly v Reinachu a Münchensteinu u Basileje, v jejím rámci se uskutečnily výměnné pobyty studentů v září 1990, v květnu 1992, v březnu 1993 a v květnu 1994

1993 - navázána spolupráce s Ludwig-Erhardt-Schule v Mosbachu (SRN)

1. října 1994 - oslavy 75. výročí založení školy, slavnostní akademie v Moravském divadle, den otevřených dveří ve škole, při příležitosti oslav podepsána smlouva o spolupráci s LES Mosbach

1994/95 - v souladu s novým učebním plánem z r. 1993 obnovena odborná praxe žáků

září 1995 - zajištěn přístup do mezinárodní počítačové sítě internet

květen 1996 - škola pořádá IV. celostátní soutěž žáků středních škol s grafických předmětech (soutěžící i z Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenska)

září 1996 - do prvního ročníku přijato v důsledku prodloužení povinné školní docházky na 9 let pouze 30 žáků, pětileté studium nahrazeno čtyřletým, obchodní škola zrušena

prosinec 1997 - dobudována laboratoř pro zbožíznalství a chemii

5. ledna 1998 - v budově školy otevřena nově vybudovaná jídelna

červen 1999 - pro žáky zorganizovány dva týdenní poznávací zájezdy do Londýna

2000-2009

říjen 2000 - 28 žáků obchodní akademie navštívilo partnerskou školu LES Mosbach

1. dubna 2001- škola přešla z působnosti MŠMT ČR do působnosti nového zřizovatele, kterým se stal Olomoucký kraj

červen 2001 - návštěva studentů a učitelů z Owensboro, Kentucky, partnerského města Olomouce, společné akce se žáky OA

září 2001 - stáž 3 učitelů z partnerské školy LES Mosbach na obchodní akademii

srpen 2002 - zřízena odborná učebna španělštiny, jejíž výuka jako druhého jazyka se postupně rozšiřuje

červen 2003 - zpracován pilotní projekt „Výuka vybraných ekonomických a neekonomických předmětů na obchodních akademiích s využitím e-learningu“

březen 2004 - modernizace a inovace vybavení posilovny

červenec 2004 - vybudována učebna pro výuku psaní na klávesnici počítače vybavená 32 pracovními stanicemi a řídící stanicí vyučujícího

21. – 22. října 2004 - oslavy 85. výročí založení školy.

2. – 5. září 2005 - první adaptační kurzy pro žáky přijaté do 1. ročníku.

5. října 2005 - den Sokrata a Komenského – celodenní program u příležitosti ukončení projektu EU Socrates-Comenius „Dodržování evropských hodnot na trhu pracovní síly“ za účasti učitelů a žáků partnerských škol z Bulharska, Itálie, Portugalska a Rumunska.

1. února 2006 - ustavení školské rady obchodní akademie. Jejím předsedou byl zvolen Ing. Pavel Prudký, ředitel Finančního úřadu v Olomouci.

březen – duben 2006 - první výměnný pobyt žáků s partnerskou školou Wirtschaftsschule Nördlingen v Bavorsku.

2006/2007 - zahájení projektu „Úspěšní mladí podnikatelé“ v rámci programu Evropské unie Comenius 1. Partnery školy byli opět Italové a Portugalci.

srpen 2007 - MŠMT ČR schválilo rámcové vzdělávací programy pro 61 studijních oborů včetně oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum.

červen – listopad 2008 - realizace přístavby sociálního zařízení ve dvoře školy.

květen – srpen 2008 - řekonstrukce budovy tělovýchovného zařízení školy.

1. srpna 2008 - Ředitelkou školy se stala Ing. Romana Novotníková.

červen 2009 - Dokončeny práce na školních vzdělávacích programech, realizovaných od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

červenec – srpen 2009 - výměna oken v hlavní budově a v budově ve Vančurově ulici.

24. října 2009 - oslavy 90. výročí založení školy.

prosinec 2009 - projekt  Na zelenou – zřízení kolárny před budovou školy

2010

srpen 2010 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v hlavní budově a v budově ve Vančurově ulici

srpen 2010 - rekonstrukce učeben 216, 412 a 514

září 2010 - zavedení nového stravovacího systému ve výdejně stravy

prosinec 2010 - rekonstrukce sborovny školy

2011

leden 2011 - rekonstrukce sborovny školy

prosinec 2011 - rekonstrukce učebny 501

2012

duben 2012 – rekonstrukce ředitelny

květen 2012 – celková rekonstrukce zídky před školou včetně opravy brány

září 2012 – sjednocení vstupového a stravovacího systému

září 2012 – rekonstrukce kotelny a výměna zdrojů tepla

2013

srpen 2013 – byla zahájena celková rekonstrukce učebny č. 508

V rámci projektu „Inovace a zkvalitnění výuky na OA Ol“ byla škola v roce 2013 vybavena další didaktickou a výpočetní technikou

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit