Informace o přijímacím řízení

 


V souvislosti s jednotnými přijímacími zkouškami bude přihláška ke vzdělávání podávána na novém tiskopisu, který si můžete stáhnout zde: Přihláška 2018.
Přihlášku tiskněte prosím oboustranně.

Kompletní ilustrační testy k centrálně zadávané přijímací zkoušce pro čtyřleté obory vzdělání naleznete zde.

Aktuální informace k přijímacímu řízení budeme uveřejňovat na naší webové stránce www.oaol.cz, doporučujeme ale sledovat i stránku www.cermat.cz., odkaz Jednotná přijímací zkouška  2018.

Informace MŠMT k přijímacímu řízení 2018 naleznete zde.

Informace týkající se přijímacího řízení naleznete také na stránkách Olomouckého kraje.

Termín pro odevzdání přihlášek na všechny typy vzdělávacích oborů bude oznámen.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme.

Odpovědi na nejčastější dotazy

 

Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (čtyřleté studium)

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

2

60

78-42-M/02

Ekonomické lyceum

1

30

Přijímací zkouška do čtyřletých oborů se koná prostřednictvím centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury).

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ke čtyřletému dennímu studiu (denní forma) pro školní rok 2018/19 naleznete zde.

Jednotná přijímací zkouška se koná dne ......... .

Známky na vysvědčení ze základní školy – váha 40 %, výsledky jednotné přijímací zkoušky – váha 60 %.

 

Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (jednoleté pomaturitní zkrácené studium, denní forma)

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

1

15

Do jednoletého zkráceného studia se koná přijímací zkouška z matematiky zadávaná ředitelkou školy. Zkouška se koná v prostorách školy dne............., povolené pomůcky - kalkulačka bez grafického režimu.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k jednoletému pomaturitnímu studiu (denní forma) pro školní rok 2018/19 naleznete zde.

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit