eTwinning

 

eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Akvitita je koordinována Cenrálním podpůrným střediskem (CSS) a národními podpůrnými středisky pro eTwinning (NSS) v každé zapojené zemi. V ČR pracovníci eTwinning NSS informují o aktuálním dění, poskytují metodickou a technickou podporu a organizují další činnosti pro podporu a rozvoj aktivity eTwinning.

 

Jak vypadá eTwinningový projekt?

Projekty eTwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné spolupráci učitelů i žáků evropských škol prostřednictvím ICT nástrojů. Žáci si vyměňují informace, ve společném prostředí je sdílejí a vytvářejí společné výstupy. V mezinárodním projektovém týmu pracují na společných úkolech. K vzájemné komunikaci využívají diskusní fóra, chaty, videokonference apod.

Jednotlivé projekty eTwinning mohou mít podobu jednoduchých aktivit jako seznamování se s evropskými „spolužáky“ prostřednictvím emailů, výměna informací o škole, městě a zemi nebo náročnějších, tematicky zaměřených aktivit, společné zpracování určitého tématu v rámci výuky, vytváření a publikace webové prezentace, elektronické časopisy, blogy apod.

Učitelé plánují a organizují projektovou činnost a mohou sdílet metodické a výukové materiály. Příklady úspěšných projektů oceněných certifikátem kvality, které lze využít jako inspiraci, jsou publikovány na portálu www.etwinning.cz.

zdroj

 

eTwinning na obchodní akademii

Naše škola je zapojená do této aktivity a již zpracovala několik projektů s partnerskými školami, které získaly certifikát kvality. Jedná se o následující projekty:

Úvěry na studium na VŠ

2011

Úvěry na studium na VŠ: žáci navštíví 4 největší banky, které mají své pobočky jak v Česku, tak na Slovensku - ČSOB, Poštovní spořitelna, Reifensen Bank, UniCredit Bank. V těchto bankách zjistí podmínky poskytnutí úvěrů na studium na VŠ. Výsledky porovnají, zpracují a na společném setkání je budou prezentovat.
 

Stavební spoření v našem regioně

2011

Stavební spoření v našem regionu: žáci navštívili 4 největší banky, které mají své pobočky jak v Česku, tak na Slovensku - ČSOB, Poštovní spořitelna, Reifensen Bank, UniCredit Bank. V těchto bankách zjišťovali podmínky stavebního spoření, výsledky porovnali, vyvodili z nich závěry, které pak prezentovali na společném setkání.

Odborná praxe na škole

2011

Cílem eTwinning projektu je obeznámit žáky se způsobem realizace praxe na partnerské škole a inspirovat se jinými moderními a dosud nevyužívanými formami praxe. Vzájemný kontakt slouží jako inspirace do další práce.

Tradiční jídla

2011

Cílem projektu je seznámit žáky partnerské školy s tradičními jídly svého regionu.

Sluneční soustava

2010

Projekt se realizoval na Obchodní akademii v Olomouci a Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Spišskej Novej Vsi. Účastníky projektu byli žáci 1. ročníku. Projekt se uskutečnil v rámci vyučovacích hodin předmětu fyzika. Žáci po seznámení se s tématem a po získání základních poznatků o sluneční soustavě pracovali na svěřených úlohách v skupinách tak, aby byla zapojená celá třída. Jejich úlohou bylo vytvořit prezentace v Power pointu, pracovní listy a kvíz ve Wordu, foto dokumentaci, křížovky a různé jiné aktivity týkající se problematiky sluneční soustavy. Čast vytvořených materiálů zaslali na vypracování partnerské škole. Výstupem byla web stránka projektu.

Česká a slovenská filmová tvorba po roce 1989

2009

Projekt probíhal současně na OA Olomouc a OA ve Spišské Nové Vsi. Žáci vybrali ze současné české/slovenské filmové produkce 4 - 5 domácích filmů. Filmy odeslali partnerské škole. Po zhlédnutí zaslaných filmů je hodnotili, shromáždili potřebné informace a vytvořili power-pointovou prezentaci svého pohledu. Poté se skupiny vzájemně navštívily a seznámily se s výsledky své práce, diskutovaly o svých názorech. Nedílnou součástí návštěv bylo i poznávání navštíveného regionu.

Průvodce Olomoucí a Spišskou Novou Vsí

2007

Cílem projektu bylo zmapovat historii, památky, kulturu, zábavu, sport a možnosti vzdělávání v uvedených oblastech. Jednotlivé oblasti zdokumentovaly různé skupiny žáků. Výstupem projektu byl turistický průvodce. Následovaly vzájemné návštěvy žáků a učitelů z partnerských škol a společné vyhodnocení projektu.

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit