EKOTÝM 2018

Již po šestnácté organizovala rada Asociace obchodních akademií pro žáky obchodních akademií a ekonomických lyceí soutěž z odborných předmětů nazvanou EKONOMICKÝ TÝM (zkráceně Ekotým), které se už tradičně účastnila i naše škola. Cílem soutěže je poskytnout školám možnost prezentovat znalosti a dovednosti žáků a současně dát prostor pro to, aby se obchodní akademie a ekonomická lycea mohly představit veřejnosti jako významný typ střední odborné školy.

 

Od roku 2014/2015 je tato soutěž organizována dvoustupňově. Jako první probíhají v měsíci září krajská kola v některé z hostitelských obchodních akademiích pro žáky příslušného kraje, žáci soutěží ve vědomostním testu a prezentaci na vylosované téma. Vítězové krajských kol se poté utkají v celostátním finále. V letošním roce proběhlo celostátní finále 4. 12. 2018 na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Písku. Do celostátního finále postoupilo celkem 13 týmů (ve Zlínském kraji krajské kolo neproběhlo), a to z obchodních akademií z Břeclavi, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Liberce, Lysé nad Labem, Olomouce, Ostravy, Písku, Prahy 1 – Dušní, Svitav, Tábora a Ústí nad Labem. Naši školu reprezentoval tým žáků ve složení Barbora Kuzmíková (4. A), Ivana Mariánková (4. B) a Lukáš Šafář (4. C).

 

Náš tým obsadil 1. místo s celkovým počtem 212,93 bodů před Obchodní akademií Svitavy (s 207,24 body) a Obchodní akademií Ústí nad Labem (s 205,5  body).

 

Celostátní finále soutěže probíhá ve dvou kolech:


1. KOLO SOUTĚŽE

Týmy z jednotlivých škol zpracovaly v říjnu 2018 projektovou práci v rozsahu 6 až 8 normostran textu A4, přílohy nesměly přesáhnout 10 stran. Tuto práci soutěžní týmy odeslaly k vyhodnocení v elektronické podobě, soutěžní práce hodnotila nezávislá komise odborníků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pro letošní ročník bylo vybráno téma „Podoby sdílené ekonomiky a její ekonomické dopady“. Projekt našeho týmu byl vyhodnocen jako nejlepší a za tuto část náš tým obdržel 73 bodů – ve srovnání s ostatními týmy nejvyšší bodové ohodnocení.

 

2. KOLO SOUTĚŽE – konané v Písku 4. 12. 2018
Druhé kolo obsahovalo 2 samostatně hodnocené části:

- multidisciplinární test, který vycházel z obsahu učiva předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Náš tým dosáhl velmi dobrého výsledku 55,21 bodů.
- ústní 10minutová prezentace na dopředu neznámé téma, na kterou se žáci bez jakýchkoliv pomůcek připravovali 30 minut; museli prostřednictvím reálných argumentů vyjádřit své znalosti, názory a vyvodit závěr. Téma prezentace bylo stejné pro všechny týmy, byla zajištěna objektivita jak složením nezávislých hodnotitelů, tak utajením zadání před týmy, které na svou prezentaci čekaly. Pro letošní ročník soutěže se vylosovalo téma „Jak dostupné je bydlení pro mladou generaci?“ Náš tým byl ohodnocen komisí 84,72 body.

 

Součtem bodů za jednotlivé tři soutěžní části (projektová práce, prezentace a znalostní test) bylo stanoveno celkové pořadí soutěže.

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit