Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě

 

 

 

 

 

Projekt „Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě“, reg. č. CZ.1.07/1.3.13/01.0004 spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/01.0004
Název projektu: Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo výzvy: 01
Název výzvy: Olomoucký kraj - 1. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.3
Název příjemce podpory: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

 

Název vzdělávacího programu

Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě

Obsah - podrobný přehled témat výuky

Jedná se o kurz, který má za cíl rozšířit znalosti pedagogů z odborných škol v oblasti zavádění inovativních metod výuky.
Metoda manažerských her syntetizuje dílčí všeobecné a odborné poznatky, vytváří komplexní náhled na podnikání a podnikové činnosti, rozvíjí schopnosti ekonomického myšlení, sociální komunikace, schopnost učit se a přizpůsobovat se novým úkolům a situacím.
Byly vytvořeny dva základní moduly, modul statický a modul dynamický. Ve statickém modulu pracují všechny firmy stejně podle pokynů učitele. Cílem je nejen upevnit znalosti žáků získané teoretickou výukou, ale zejména naučit žáky podílet se na chodu firmy prakticky, i když v simulovaném prostředí. V dynamickém modulu pracuje již každá firma samostatně podle svých vytýčených cílů. V tomto případě plní učitel roli pozorovatele a poradce, který vstupuje do hry jen ve výjimečných situacích, např. když firma stojí před krachem a je nutné situaci spolu s týmem řešit.

Forma

Forma vzdělávacího programu je prezenční.

Vzdělávací cíl

Cílem je vyškolit učitele odborných předmětů pro užívání hry Simgame. Metoda simulace vychází z předpokladu, že přímé zkušenosti s problematikou a především emotivní prožitky fixují získané znalosti výrazně lépe. Absolventi škol jsou sice dostatečně vybaveni teoretickými znalostmi, ale neumí je používat a kombinovat. Tomuto cíli by se měli použitím simulační metody výuky alespoň přiblížit.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domníváme, že tato moderní, inovativní metoda výuky prostřednictvím simulační hry je natolik atraktivní jak pro žáky, tak pro naplnění cílů odborného ekonomického vzdělání, že by měla být využívána ve všech školách ekonomického zaměření.

Časový harmonogram projektu

Projekt byl realizován od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2010.

 

Závěrečná konference

 

Fotogalerie z kurzu

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit