Dokumenty školy

 

Školní řád

Školní řád platný pro školní rok 2019/20

Pravidla hodnocení žáků

 

Formuláře

Žádost o uvolnění z výuky - odchod k lékaři, apod.
Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování - každé úterý, apod.
Zmocnění pro převzetí žáka - vyzvedne ho babička, apod.
Žádost o uvolnění na tři a více dnů - ozdravný pobyt, apod.
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení

Žádost o opakování ročníku
Přihláška ke stravování

 

Prevence rizikového chování

Minimální preventivní program

 

Pro maturanty

Průvodce uchazečů o vysokoškolské studium

 

Praxe

Žádost o umožnění odborné praxe

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - jeden žák

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - více žáků

Hodnocení praxe - zaměstnavatel

Hodnocení praxe - žák

Dopis pro zaměstnavatele k hodnocení praxe

Deník praxe

Deník praxe - 5 dní

Deník praxe - 10 dní

 

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit