Dokumenty školy

 

Školní řád

Školní řád

Pravidla hodnocení žáků

Dodatek školního řádu platný od 13. 10. 2020

 

Formuláře

Žádost o uvolnění z výuky - odchod k lékaři, apod.

Žádost o pravidelné uvolňování z vyučování - každé úterý, apod.

Zmocnění pro převzetí žáka - vyzvedne ho babička, apod.

Žádost o uvolnění na tři a více dnů - ozdravný pobyt, apod.

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení

Žádost o opakování ročníku

Přihláška ke stravování

 

Prevence rizikového chování

Minimální preventivní program

 

Výroční zpráva škola

Výroční zpráva za školní rok 2018 - 2019

Výroční zpráva za školní rok 2017 - 2018

 

Školní akční plán rozvoje

Školní akční plán rozvoje vzdělávání 2019 - 2021

 

Pro maturanty

Průvodce uchazečů o vysokoškolské studium

 

Praxe

Žádost o umožnění odborné praxe

Dohoda o zabezpečení odborné praxe - jeden žák

Hodnocení praxe - zaměstnavatel

Hodnocení praxe - žák

Dopis pro zaměstnavatele k hodnocení praxe

 

 

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit