admin@uc.oaol.cz

Výsledky přijímacího řízení:

Ekonomické lyceum

Obchodní akademie

Autoremedura

Ekonomické lyceum

Obchodní akademie

 


V souvislosti s jednotnými přijímacími zkouškami bude přihláška ke vzdělávání podávána na novém tiskopisu, který si můžete stáhnout zde: Přihláška 2019.
Přihlášku tiskněte prosím oboustranně.

Kompletní ilustrační testy k centrálně zadávané přijímací zkoušce pro čtyřleté obory vzdělání naleznete zde.

Aktuální informace k přijímacímu řízení budeme uveřejňovat na naší webové stránce www.oaol.cz, doporučujeme ale sledovat i stránku www.cermat.cz (odkaz Jednotná přijímací zkouška  2019).

Informace MŠMT k přijímacímu řízení 2019 naleznete zde.

Informace týkající se přijímacího řízení naleznete také na stránkách Olomouckého kraje.

Termín pro odevzdání přihlášek na všechny typy vzdělávacích oborů je do 1. 3. 2019.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme.

Odpovědi na nejčastější dotazy

 

Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (čtyřleté studium)

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

2

60

78-42-M/02

Ekonomické lyceum

1

30

Přijímací zkouška do čtyřletých oborů se koná prostřednictvím centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury).

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ke čtyřletému dennímu studiu (denní forma) pro školní rok 2019/20 najdete zde.

Jednotná přijímací zkouška se koná dne 12. 4. a 15. 4. 2019.

Známky na vysvědčení ze základní školy – váha 40 %, výsledky jednotné přijímací zkoušky – váha 60 %.

 

Studijní obory a počty žáků přijímaných do 1. ročníku (jednoleté pomaturitní zkrácené studium, denní forma)

Kód studijního oboru

Studijní obor

Počet tříd

Počet žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

1

15

Do jednoletého zkráceného studia se koná školní přijímací zkouška z matematiky zadávaná ředitelkou školy. Zkouška se koná v prostorách školy ve dnech 11.4. a 16.4. 2019, povolené pomůcky - kalkulačka bez grafického režimu.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k jednoletému pomaturitnímu studiu (denní forma) pro školní rok 2019/20 najdete zde.

 

 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit