Agregátor zdrojů

Přehled vzorů - právní akty

MŠMT - St, 11/10/2017 - 10:42
Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o zveřejnění aktualizované Přílohy č. 1 k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory - Snížené odvody za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek.

Výroční zprávy o hospodaření veřejných vysokých škol za rok 2016

MŠMT - St, 11/10/2017 - 10:20
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje tabulkové přílohy výročních zpráv o hospodaření za rok 2016 zaslané veřejnými vysokými školami. Kompletní znění jednotlivých výročních zpráv zveřejňují veřejné vysoké školy v souladu s § 21 zákona č. 111/1998 Sb. zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) na svých webových stránkách.   

Markéta Hronová reaguje na diskusi k titulku „Školy zaspaly s digitálním vzděláváním...“

Česká škola - St, 11/10/2017 - 10:13
Koukám, že se mi podařilo rozzuřit učitelskou veřejnost, to jsem nechtěla a omlouvám se. Titulek se s editorem měnil třikrát a přiznám se, že mě nenapadlo, že si tuto verzi učitelé vezmou tak osobně. Ale samozřejmě chápu, že nás to neomlouvá.


Markéta Hronová (aktualne.cz)Někdo v diskuzi má pravdu, že správnější by bylo školství. Na druhou stranu myslím, že v textu je docela dobře pojmenováno, kde je zakopaný pes… A bohužel se to tam už nevešlo, ale v některých případech, a není jich zrovna málo, je to skutečně i neochotou učitelů či ředitelů informatické vzdělávání akcentovat více, než je nutné/povinné… A mimochodem to plyne i z vaší diskuze, že je pořád mnoho učitelů, kteří větší zapojení digitálních technologií do výuky jiných předmětů a posílení hodin informatiky odmítají či zpochybňují.


Nicméně děkuji za upozornění, zařídím změnu titulku alespoň na webu.

MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT - St, 11/10/2017 - 10:00
Praha, 11. října 2017 - MŠMT vyhlašuje již pátou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2018 a 2019. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí. Výzva se nevztahuje na projekty hlavního města Prahy ani městských částí hlavního města Prahy.

Markéta Krčmářová: Improvizace versus byrokracie. (Prosím, nechci být úředník, chci učit kreativně!)

Česká škola - St, 11/10/2017 - 09:10
Vyplnit třídní knihu, napsat plán garanta, vyplnit statistiku, doplnit hodnocení IVP apod., papírově – elektronické činnosti zná každý učitel jakéhokoli stupně škol. Tyto činnosti zabírají zhruba 25 % pracovního času kantora. Ztrácíme tím svou energii, elán a nápaditost, nezbývá nám času na práci s dětmi.

Markéta Krčmářová (archiv autorky)
Musím konstatovat, že u sebe pozoruji jasnou schizofrenii dovedností. Ve vyučovací jednotce musím být flexibilní, kreativní, ale vyplňování dotazníků, statistik mi tyto kompetence nerozvíjí. Posuďte sami, že pružnost a pohotovost je u učitele bezprostředně žádoucí.

Jedna moje hodina slohu je toho dokladem ( a nejen jedna). Za cíl jsem si zvolila v sedmé třídě převyprávění textu z učebnice. Po motivaci a sdělení struktury hodiny jsme začali číst text. Text hovořil o Enšpíglovi a jeho veselé příhodě – jak vyzrát nad zloději. Jakmile jsme došli k  části, že si unavený Enšpígl vlezl do úlu, začaly se množit dotazy typu – jak se tam vešel apod.

A v tu chvíli jsme začali s následujícím: vy dva běžte k počítačům vzadu a vyhledejte rozměry úlů, pokud možno ve středověku. Jiní dva se pokoušeli zjistit, jak byl Enšpígl veliký. Zbytek se rozdělil do dvojic, dostali měřítka a zkoušeli se navzájem změřit, jak se člověk dokáže schoulit.

Získané informace jsme použili k následujícím závěrům. Enšpígl byl menšího vzrůstu, úly byly prostornější, ale je velmi málo pravděpodobné, že by byl nějaký úl prázdný, a tedy by do něho mohl Enšpígl vlézt. Text jsme nepřevyprávěli, ale získali jsme informace, spolupracovali jsme a dokázali jsme představit své poznatky ostatním – kompetence v ŠVP jsme naplnili.

Přiznám se, že takhle jsem si tu hodinu nenaplánovala. S průběhem i výsledky jsem byla spokojena, ale tabulka v Excelu by mi to takhle nedovolila.

Prosím, nechci být úředník, chci učit kreativně!!! Nevymýšlejte více byrokracie.!!!

Asistenti ve výuce anglického jazyka pro střední školy

MŠMT - St, 11/10/2017 - 09:03
Praha, 11. října 2017 - Fulbrightova komise v Praze vybere 30 středních škol ze všech regionů České republiky, na kterých bude v příštím roce pomáhat s výukou angličtiny 30 mladých Američanů, absolventů prestižních amerických univerzit. Asistenti jsou po dobu celého školního roku finančně zajištěni Fulbrightovým stipendiem, a škole tak nevznikají žádné finanční náklady navíc.

Odboráři: Tyto učitele nechceme

Česká škola - St, 11/10/2017 - 08:36
Dvacet kantorů si podalo přihlášku do základní organizace odborového svazu na přibyslavské základní škole. Přijat nebyl ani jeden. Reportáž přináší MF DNES.


Na škole funguje základní odborová organizace. Ta má však pouhé čtyři členy. Ti vyjednávají podmínky pro celkových 68 zaměstnanců školského zařízení. Ovšem ne všichni jsou spokojeni s tím, jak v některých věcech odboráři postupují. V červnu si tudíž dvacet učitelů podalo přihlášku do základní organizace odborového svazu na přibyslavské škole.

„Žadatelé nesouhlasili s dosavadní činností odborové organizace, která zahrnovala i podávání podnětů inspektorátu práce či České školní inspekci, aniž by byla věc projednávána primárně interně,“ vzkazuje za nespokojené učitele Jana Kamarádová.

Nepřijatí učitelé se odvolali, jenže ani odvolání nic nezměnilo. Posuzovala ho totiž stejná základní organizace, jež přihlášky už jednou odmítla. „Je dost pochybné, když o odvolání rozhoduje stejný orgán, který předtím vydal stanovisko,“ kroutí hlavou ředitel školy Petr Adam.

Jádrem sporu mezi přibyslavskými kantory je několik podaných stížností a podnětů k inspektorátu práce a České školní inspekci. Ty během posledních let provedly na škole nejméně pět obsáhlých šetření. „S vedením školy odbory jednat nechtějí, dlouhé roky s ním nikterak nespolupracují, ale podávají stížnosti na inspekci práce a školní inspekci. Učitelkám se nedivím, že se jim takový postup nelíbí. A nelíbí se ani mně,“ podotýká Adam.

V pozadí celého sporu může být ale i komunální politika. Všichni zúčastnění totiž mohou mít i své „stranické“ zájmy. Jana Kamarádová je manželkou starosty Martina Kamaráda, který je výrazným členem ODS. Ve stejné straně je – a v posledních komunálních volbách za ni kandidoval – i ředitel školy Adam. Předsedkyně základní odborové organizace na škole Zdena Neumannová je zase sympatizantkou KSČM, za niž zasedá v městském zastupitelstvu.

Celý text naleznete v dnešním vydání MF DNES
O kauze informoval také Český rozhlas

EDUin: Hodnocení politických programů stran kandidujících do parlamentu

Česká škola - St, 11/10/2017 - 08:26
Takřka všechny strany chtějí před letošními sněmovními volbami přidávat učitelům. Hnutí ANO v tomto ohledu zašlo úplně nejdál. Slib, že učitelé budou mít po čtyřech letech průměrný plat ve výši 150 % současného stavu, znamená navýšení o cca 15 tisíc korun (průměrný plat učitelů se pohybuje okolo 30 tisíc). Je to zároveň jediná zmínka o vzdělávání, která se vešla do úvodního slova Andreje Babiše, v němž seřadil politické priority hlavního favorita voleb. EDUin přináší hodnocení politických programů pro letošní parlamentní volby.

EDUin přinesl hodnocení programu ANO, ČSSD, KSČM, ODS, TOP09, KDU-ČSL, SPD, Pirátů a STAN     

Jak zlepšit školy

Česká škola - St, 11/10/2017 - 07:00
Týdeník Ekonom zmapoval návrhy českých politických stran ohledně školství. Právě školství se stalo jedním z hlavních témat podzimních voleb do sněmovny. Zatímco v předchozích hlasováních se v horké fázi kampaně řešily především důchody či platby ve zdravotnictví, letos se strany předhánějí ve slibech, kolik peněz pošlou do školství. A to především na platy učitelů. ČSSD a lidovci by během příštích čtyř let rádi zvedli průměrný plat na více než 35 tisíc a v předvolební nabídce se najdou ještě odvážnější návrhy.

Dalšími tématy předvolebních programů jsou: Povinná maturita z matematiky, zavedení školného na vysokých školách nebo propojení škol s praxí.

Grafiku naleznete zde

Živá knihovna aneb Vzdělávání příběhem

Česká škola - St, 11/10/2017 - 06:30
Vzdělávací instituce ARPOK vydává nový metodický materiál Živá knihovna aneb Vzdělávání příběhem. Živá knihovna umožňuje seznámit se s příběhy „živých knih“, tj. lidí, kteří jsou v něčem odlišní. Pomáhá tak díky mezilidským setkáním a sdílení příběhů odbourávat strach z neznámého, podporuje sebepoznání i poznávání druhých a umožňuje kriticky přemýšlet o tom, jak vidíme svět kolem nás.

K čemu je možné tuto publikaci využít?

– Můžete se seznámit s konceptem Živé knihovny (kapitoly 1, 2 a 3) a získat představu, jak může Živá knihovna probíhat ve škole (kapitola 4).
– Můžete využívat v publikaci popsané aktivity i principy Živé knihovny pro práci s tématy jako jsou např. odlišnost, rozmanitost, stereotypy, předsudky, nesnášenlivost a identita. Ale i chudoba a sociální vyloučení, migrace, víra a náboženství, zdravotní znevýhodnění, psychická onemocnění, závislost a mnoho dalších (kapitoly 4 a 6).
– Jelikož je metoda Živé knihovny postavena na práci s příběhem, nabízí publikace inspiraci do hodin českého jazyka (kapitola 6). Metodu lze uplatnit také v hodinách občanské výchovy, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a rovněž k pokrytí průřezových témat.
– Můžete na škole zorganizovat vlastní Živou knihovnu (kapitola 5).

Další informace a publikaci ke stažení naleznete zde

On-line seminář 11.10.: MOOC – a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů

Česká škola - St, 11/10/2017 - 06:00
V rámci webináře lektorky představí různé možnosti pro profesní rozvoj učitelů a vedoucích pracovníků škol, které nabízí Dům zahraniční spolupráce – vzdělávání z domova (on-line), v České republice nebo v zahraničí. Zaměří se především na European Schoolnet Academy (bezplatné masivní otevřené on-line kurzy pro učitele a další zájemce o začleňování digitálních technologií do výuky a inovativní výukové metody), aktivitu eTwinning (největší online komunita škol v Evropě umožňující realizovat mezinárodní projekty s podporou digitálních technologií a vzdělávat se v této oblasti) a program Erasmus+ (v něm mohou školy např. získat grant na další vzdělávání pedagogů formou účasti na mezinárodních seminářích nebo návštěvy výuky na partnerské škole v zahraničí).

Cíle setkání:

• Seznámit účastníky s možnostmi dalšího profesního rozvoje on-line (masivní otevřené on-line kurzy, webináře, atd.), v České republice a v Evropě.
• Představit účastníkům aktivitu eTwinning a ukázat nabídku souvisejících vzdělávacích aktivit.
• Ukázat účastníkům, na jaké typy aktivit podporujících profesní rozvoj pedagogů mohou získat grant v rámci programu Erasmus+.

Setkání je určeno učitelům a vedoucím pracovníkům všech typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ), kteří se chtějí dále vzdělávat.

Setkání se uskuteční ve středu 11. 10. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Další informace naleznete zde

Městská knihovna v Praze

MŠMT - St, 11/10/2017 - 00:04

Moravská galerie v Brně

MŠMT - St, 11/10/2017 - 00:04

Stipendia vlády České republiky/Government Scholarships – Developing Countries

MŠMT - St, 11/10/2017 - 00:00
Stipendia poskytovaná v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce         

AVÍZO: Konference „Umělecké vzdělávání a společnost“

MŠMT - Út, 10/10/2017 - 15:13
Praha, 10. října 2017 - Česko-německá konference „Umělecké vzdělávání a společnost“ se uskuteční v Praze v prostorách Goetheho Institutu na Masarykově nábřeží ve dnech 22. – 23. listopadu 2017 díky společné iniciativě České republiky a Spolkové republiky Německo v rámci Česko-německého strategického dialogu a 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace.

Stipendium Goethe-Institutu ke studiu ve Spolkové republice Německo

MŠMT - Út, 10/10/2017 - 14:57
Nabídka stipendií Goethe-Institutu pro učitele/učitelky němčiny na kurzy v roce 2018; uzávěrka pro podání přihlášek 8. 11. 2017

Stránky

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit