Agregátor zdrojů

Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

MŠMT - Út, 28/11/2017 - 13:50
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. listopadu 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, verzi 3. Pravidla jsou účinná od 28. listopadu 2017.

Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury, Výzva č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

MŠMT - Út, 28/11/2017 - 13:39
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. listopadu 2017 Metodický dopis č. 1, verze 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy – ESF výzva pro vysoké školy, ERDF výzva pro vysoké školy, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, verze 4. Metodický dopis je účinný od 28. listopadu 2017.

Výzva č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I ( I SDV I)

MŠMT - Út, 28/11/2017 - 13:00
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. listopadu 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Implementace Strategie digitálního vzdělávání I, verzi 4. Pravidla jsou účinná od 28. listopadu 2017.

Veronika Valíková: Literatura je zrcadlo života a učebnice etiky, nikoli mrtvola na pitevním stole

Česká škola - Út, 28/11/2017 - 12:30
Co vás na literatuře nejvíc bavilo, když jste byli mladí a nepoznamenaní učením? Analyzovali jste si pod peřinou typy promluv v Dostojevském? Hledali jste v Hamletovi obrazná pojmenování? Zajímalo vás, jaké prvky magického realismu se objevují v Mistrovi a Markétce a jak v Keseyho Vyhoďme ho z kola ven funguje metoda nevěrohodného vypravěče? Mě tedy ne. Četla jsem proto, že mě příběhy bavily, vzrušovaly, že jsem spolu s hrdiny mohla prožít proměnu a katarzi. Mohla jsem svůj život propojit s jejich – a najít odpovědi na zásadní otázky. Nebo jenom ty otázky.

Veronika Valíková (archiv autorky)Domnívám se, že ze stejného důvodu čtou i naše děti a naši studenti. Hledají texty, které je osloví, které se jich dotknou, které jim otevřou nepoznané dimenze či jim pomohou vyřešit etický problém. Hledají knihy, které by mohli milovat. A naším úkolem je takové knihy a texty jim představit.

Dlouho jsem přemýšlela o nějakém přirozeném systému, v němž bych knihy třídila, v němž bych jednotlivá díla mohla srovnávat. Nevyhovovalo mi chronologické třídění (narodil se, napsal; jeho současníci byli), ani třídění formální, podle ismů. Brzy jsem pochopila, že pokud mám hovořit o několika knihách, srovnávat je a hledat jejich styčné body a odlišnosti, zajímají mě především témata a jejich zpracování.

Spisovatelé mívají jedno, dvě zásadní témata. Navazují na sebe, rozvíjejí se, citují – podobný příběh většinou naleznete v mnoha obměnách v každé etapě lidského vývoje. Proti totalitní moci a zlu v člověku se staví Antigona a Kristus, každý po svém – oba umírají, aby zachránili svět. Následují je světci i plejáda nejrůznějších literáních hrdinů – Jean Valjean, Perun, Myškin, McMurphy, Owen Meany i Cofee ze Zelené míle… Manželské krize řeší Klytaimnestra, Medeia, Anna K., Paní B., Maryša, Nora i Markétka, ale jen znalci vědí, která díla nenabízí vraždu, sebevraždu či bolestný odchod a nenápadně naznačují jakési řešení.

A o to právě jde – vnímat literaturu jako živý organismus, jako zrcadlo, v němž se každý vidí trochu jinak. Hledat v ní podněty a zkušenosti, přemýšlet o jednání postav, hodnotit je prizmatem svých zkušeností – a tak krůček po krůčku vstřebávat moudrost těch geniálních mužů a žen, kteří svět natolik milovali, že ho stvořili znovu ve svých dílech.

Můj literární seminář se nazývá PROPOJJME PŘÍBĚHY SE ŽIVOTEM a můžete ho najít ZDE

Původně jsem ho koncipovala jako profilovou maturitu, proto jsem vytvořila jedenadvacet tematických celků, které odpovídaly zájmům mých studentů. Ty celky rozhodně nejsou uzavřený, jednotný systém – umím si představit mnohem jednodušší soubor témat pro odborně zaměřenou školu, namátkou: sport, statečnost, válka, automobily a cestování; rodina, sourozenci, svatba, mateřství…

Své nápady nikomu nevnucuji, pouze ukazuji, že literatura se dá učit mnoha způsoby a že mohou být i různé způsoby, jak o ní se studenty vést dialog. Naším úkolem je vzbudit zájem, nikoli předat hotový obraz literárních děl. Jako moderní literatura klade otázky a mnohdy na ně nenachází odpověď, měli bychom i my otevírat cesty a hledat způsoby, jak přiblížit stará i nová literární díla našim studentům bez mnohdy zbytečného a zatěžujícího pojmosloví a formálních detailů.

Věřím, že máme mnoho češtinářů, kteří se postupně dopracovali ke svým vlastním systémům. Světová literatura se na češtinářských oborech prakticky neučí (a neučila), víceméně všichni, kteří se tímto oborem poctivě zabýváme, jsme samouci, hledáme nápady a metody v beletrii (Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší; Nafísová: Jak jsme v Teheránu četly Lolitu) i v zahraniční, v mém případě anglosasky orientované odbornější literatuře.

Podělme se. Není důležitý cíl, důležitá je cesta. Poctivé hledání. A láska k literatuře, která by měla nás i studenty na té cestě provázet.

NPU I (LO)

MŠMT - Út, 28/11/2017 - 12:05
Vláda České republiky schválila dne 19. června 2012 svým usnesením č.  444  nový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní program udržitelnosti I („NPU I“). Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže. Průběžné hodnocení projektů v roce 2017.

Veletrh dotačních příležitostí 6. 12. 2017

MŠMT - Út, 28/11/2017 - 10:20
Zveme Vás na Veletrh dotačních příležitostí 6. 12. v Baťově institutu ve Zlíně, kde bude ke konzultacím připraven i zástupce OP VVV.

Předvánoční Vídeň

OA Olomouc - Út, 28/11/2017 - 09:50
Rubrika: Aktuality obecné

V pátek 24. 11. 2017 jsme pro žáky naší školy zorganizovali poznávací zájezd do předvánoční Vídně.

Prohlídku hlavního města Rakouska jsme začali na zámku Schönbrunn, kde jsme navštívili Muzeum císařských kočárů Wagenburg. Jsou zde k vidění kočáry, saně, vozy a nosítka, které patřily císařské rodině a zachovaly se po pádu rakousko-uherské monarchie. Před zámkem jsme si prohlédli nádherný vánoční trh.

V samotném centru rakouské metropole jsme obdivovali gotický chrám sv. Štěpána s přilehlým okolím a areál Hofburgu.

Odpolední program zahrnoval návštěvu předvánočního trhu před novou vídeňskou radnicí.

Den strávený ve vánočně vyzdobené Vídni se všem líbil a obohatil nás o nová poznání a krásné zážitky.

FOTOGALERIE

 

Kategorie: Novinky ze školy

Společné vzdělávání je přirozená věc: O. Švestková

MŠMT - Út, 28/11/2017 - 09:04
„Když v dětství budete chodit do školy s postiženými dětmi a hrát si s nimi, navždy pochopíte, že jsou to lidské bytosti a budete se podle toho chovat. Vezmete je za běžné členy společnosti,“ říká docentka MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Inkluze není možná pro nejhůře postižené děti, ovšem těch je jen malé procento. Ostatní by tu šanci rozhodně měly mít,“ dodává paní docentka Švestková, která podporuje maximální možné začlenění osob s postižením do většinové společnosti od dětského věku po seniorský věk.

Petra Mazancová: Perfektně nás naučili předmět, ale nenaučili nás řízení třídy, řešení problémových situací, jednání s rodiči

Česká škola - Út, 28/11/2017 - 07:18
„Potřebujeme profesní podporu, ale také sebereflexi. Není chyba přiznat si, že ne všichni vykonáváme svou profesi dobře. Já sama si každý den uvědomuji chyby, které dělám. Důležité je pracovat s nimi. Problém je, že učitelé jsou v tom sami, nikdo jim nepomáhá. Je tu jen sborovna, a pokud má učitel kliku, je jeho sborovna přátelská. Ale často má smůlu. Učitelé nejsou normálně ochotní dělit se o své zkušenosti. Je to zvláštní, kolik učitelů vnímá svou profesi konkurenčně. Přijdete za kolegou s tím, že vám to ve 3. B nefunguje, a on se nezeptá, co děláte, a nezamyslí se, co s tím. Odpověď většiny kolegů bude, že on se 3. B žádný problém nemá,“ říká Petra Mazancová učitelka a předsedkyně Učitelské platformy v rozhovoru pro MF DNES.


Petra Mazancová (facebook.com)V rozhovoru zazní i tyto otázky a odpovědi:

Do jaké míry připraví vysoká škola učitele na jeho povolání?

Myslím, že máme všichni podobnou zkušenost. Perfektně nás naučili předmět, ale nenaučili nás řízení třídy, řešení problémových situací, jednání s rodiči. Ani nám neřekli, že se o to máme zajímat. Takže když vystudujete a jdete učit, pokud nejste nadšenec nebo nemáte na škole štěstí na dobrého didaktika, a takových není mnoho, stojíte před třídou a říkáte si, co dál. Vzpomenete si na to, jak učili vás, a pokračujete v začarovaném kruhu.

To zní trochu depresivně.

Chodím na různé semináře a kurzy, typicky mě baví témata jako řešení problémů ve třídě. Pokud k tomu dá přednášející prostor, skoro každý kurz se zvrhne v hromadnou supervizi. Učitelé začnou řešit konkrétní potíže, které mají ve třídě. Tak například spolupráce s pedagogickým asistentem. Všichni víme, že do inkluze je třeba investovat peníze a že by jich mělo být ještě víc. Nevím, proč se tváříme, že to dokážeme za méně než okolní svět. Ale část by měla jít i do vzdělávání učitelů, a to nejde. Nikdo je nepodpoří, zato se na ně valí papíry. Že nikdy nevyplňovali plán pedagogické podpory? Ale kdo jim s tím pomůže? Poradna? Tam nemají čas. Nakonec učitel opíše něco, co třeba vůbec nedává smysl.

Když se mluví o školství, mluví se především o platech.

A to je samozřejmě dobře. Ale já jako učitel potřebuji také profesní podporu a odbornou debatu o otázkách ve školství, které se týkají například kvality mé práce, mého kariérního postupu, jestli se mohu dál něco naučit, za jakých podmínek se můžu vzdělávat a k čemu mi to bude dobré. To jsou věci, které jsou pro mě důležité.

Co učitele kromě platů trápí?

Podívejte se, začínající učitel nastupuje podle tabulek za 22,5 tisíce, končící má přes 29 tisíc základního platu. Za svoji kariéru má možnost polepšit si o sedm tisíc, vždy potom, co odučí několik let. Nic víc demotivujícího snad neexistuje. Finanční ohodnocení teď nechme stranou, ale já jsem ambiciózní člověk, chci se někam posouvat. Pokud se nechci stát zástupcem ředitele nebo ředitelem, nejsou tu nastavené jasné mantinely. Tak například mám oficiálně nárok na 12 dní samostudia, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. To znamená pokaždé se ptát ředitele, jestli můžu a jestli na to ještě jsou peníze. V září jsem jela na konferenci učitelů angličtiny do Brna. Bylo to to nejlepší, co se mi za několik let po odborné stránce stalo, dva nabité dny. Platila jsem si to sama a ještě jsem si těžko vyjednávala volno, protože to byl pátek a sobota. Nejsem sama, kdo má takovou zkušenost.

Celý text naleznete v dnešní MF DNES

Nevěšte se, už jste v pořadí. Na vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách se čeká měsíce, odborníci chybějí.

Česká škola - Út, 28/11/2017 - 07:04
Už čtyřicet let tu máme pedagogickopsychologické poradny, známé pod zkratkou PPP. Snad nikdy se o nich ale nemluvilo tolik jako teď, když se rozbíhá inkluze neboli společné vzdělávání dětí bez ohledu na jejich schopnosti a handicapy. Právě tyto poradny mají pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ordinovat podpůrná opatření a pomůcky. Jenže nestíhají. O důvodech, proč tomu tak je, ale i o tom, jak vlastně tyto instituce fungují, mluvila redaktorka Lidových novin s Václavou Masákovou, která v poradenství působí už 40 let


Václava Masáková (Repro: aktualne.cz.)V rozhovoru zazní i tyto otázky a odpovědi:

Zaznamenala jsem otázku, jak je možné, že mizí děti s lehkýmmozkovým postižením neboli LMP. Poradny prý namísto IQ v rozmezí 60–70 píší, že je dítě pod průměrem, což znamená IQ 71–80. Jako by jim to někdo nařídil.

Sedmdesát je hranice mentálního postižení. Když má někdo 75, je výrazně podprůměrný, ale není to lehké mentální postižení. Tady mám před sebou třeba spis dítěte, které je velmi dobře vedené, má úžasnou učitelku i mámu, obě ho táhnou nahoru. Dřív bych napsala, že je na hranici LMP, dnes napíšu „výrazný podprůměr“ a budeme čekat, jak se situace vyvine.

Děti s LMP se dřív směrovaly do zvláštních, později praktických škol, že?

Ano. A většinou tam prosperovaly. Neříkám, že se tam občas nedostalo i dítě, které mělo na víc, ale těm, co neměly, se tam dostávalo účinné podpory. A hlavně, byly ušetřeny traumat z permanentního neúspěchu. Je možné, že se poradenští pracovníci dnes trochu bojí označovat děti nálepkou lehkého mentálního postižení? Není to vyloučené. Rozhodně se snaží dát jim šanci v běžné škole. Ostatně i tam se jim dnes má dostat adekvátní podpory.

Ovšem ne toho úspěchu...

Tyhle děti mají právo na menší nároky, jenže většinou stejně zůstávají stranou ostatních. Díky mimořádné podpoře doma i ve škole takové dítě třeba projde prvním stupněm, ale v okamžiku, kdy přijde na druhý stupeň, kde se předpokládá abstraktní myšlení, totálně selže.

Je možnost dát je v této chvíli do speciální školy nebo třídy?

V zásadě je. Jenže právě tady je to celé nedomyšlené. Chytřejší ředitelé bývalých praktických škol změnili status a prezentují se jako základní škola, při níž jsou zřízeny třídy podle paragrafu 16 odstavec 9. Ano, tak složitě se jim říká. Tím pádem tam mají i děti s LMP, i kantory s plnou kvalifikací pro jednotlivé předměty, jež se dneska vyžaduje všude. A tady je právě zrada. Ty děti už se nemohou orientovat na praktické dovednosti jako dřív, ale musí v nějaké míře absolvovat všechny ty fyziky, chemie či cizí jazyky jako na běžné základní škole.

Celý rozhovor naleznete v dnešním vydání Lidových novin

Genderová studia na Masarykově univerzitě končí, studenti žádají otevřenou debatu

Česká škola - Út, 28/11/2017 - 06:00
Obor genderová studia se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity otevře zájemcům v příštím akademickém roce naposledy. Mnozí studenti i akademici s rozhodnutím fakulty nesouhlasí. Iva Šmídová z katedry genderových studií vidí jako problém i současnou atmosféru ve společnosti. „Poslední dobou se setkáváme s četnými ideologickými útoky na tyto disciplíny. Ačkoli je v rámci celé FSS jen malé procento nezaměstnaných absolventů, obava o uplatnění genderových studí je patrně silnější.“ podotkla. Informuje Deník rederendum.


Ia Šmídová (muni.cz)Rozhodnutí fakulty kritizují někteří studenty i vyučující. „Je pravděpodobné, že zaměření postupem času zcela zanikne,“ řekla Deníku Referendum jedna ze zakladatelek Gender kolektivu Katarína Slezáková. Zároveň podotkla, že k problému neměli lidé z oboru možnost se vyjádřit.

„Z našeho pohledu bylo vše pod pokličkou. Fakulta, katedra ani nikdo jiný k tomu nevydal oficiální stanovisko. Myslím si, že je vhodné o těchto věcech jednat otevřeně a přímo,“ uvedla. To potvrdila i Šmídová: „Nebyla žádná debata, k níž by byli lidi z GS přizvaní, a přitom bylo rozhodnuto, že příští rok se naberou poslední studenti,“ doplnila.

Podle proděkana Fakulty sociálních studií Romana Chytilka se fakulta informovat studenty teprve chystá. „Přesnou metodiku převádění do nových studijních programů připravuje univerzita, informovat o ní budeme na jaře 2018,“ upřesnil.

Studenti chtějí na problém genderových studií a komunikaci o něm reagovat protestními aktivitami. Účelem je poukázat na místo genderových studií a feminismu na fakultě a ve výzkumu obecně a otevřít veřejnou debatu. Do akcí se mají zapojit i osoby mimo fakultu.

„Primárním cílem určitě není dožadovat se nějaké změny rozhodnutí. Klademe otázku, jakým způsobem se na vysoké škole rozhoduje o tom, co se bude a nebude studovat a zda je opravdu nutnou podmínkou existence nějakého oboru jen to, zda si na sebe vydělá,“ uvedla Slezáková.

Celý rozhovor naleznete zde

Povinná školka sociálně vyloučeným zatím nepomáhá

Česká škola - Út, 28/11/2017 - 06:00
Všechny pětileté děti měly od září chodit do mateřských škol, nebo je rodiče musí na první třídu připravovat sami. Novinka, která měla do školek dostat děti především ze sociálně vyloučeného prostředí, ale zatím příliš úspěchů nepřinesla. Kupa nových opatření přivedla do školek asi dva tisíce dětí, z nichž se ale některé pouze zapsaly a stejně tam nechodí, ukázala bilanční konference Asociace předškolní výchovy. Informují Hospodářské noviny.


Eva Opravilová (youtube.com)Zatímco dříve chodilo do školek 95 procent pětiletých dětí, nyní je to 97 procent. „Více než tři tisíce dětí se stejně nepodařilo dohledat, žijí buď v zahraničí, nebo na výzvy k přihlášení nereagují. Plošné nařízení nepovažujeme za zcela šťastné řešení,“ míní předsedkyně Asociace předškolní výchovy Eva Opravilová. Děti z vyloučených lokalit podle ní potřebují individuální péči, kdy se pracuje i s rodiči, a to už učitelé ze školek nezvládají.

Zkušenosti s tím má ředitelka Mateřské školy Edvarda Beneše v Kralupech nad Vltavou Pavla Kicková. K zápisu mělo přijít 22 dětí, ale neukázalo se ani jediné. Nejdříve tedy oslovili rodiny dopisy, některé se jim ozvaly, že jsou v zahraničí, těch se povinnost netýká. Z dalších adres se dopisy vrátily jako nedoručitelné. Nakonec město vyhledalo čtyři děti ze sociálně vyloučeného prostředí a poslalo je na zápis.

„Ze čtyř dětí dvě chodí, dvě ne. Viděli jsme je jednou měsíčně, jinak rodiče pořád volají nebo sem chodí a omlouvají je,“ popisuje Kicková. Druhé dvě mají problémy s učením, tak je doprovází asistent pedagoga. Těm školka svědčí, ale také nechodí moc pravidelně. „Týden tu jsou, pak ne a musejí si zvykat stále znovu. Jinak je ale vidět, jak jsou ze školky nadšené. Líbí se jim, že tu zpíváme, čteme, hrajeme divadlo,“ říká Kicková.

Neexistuje ale žádný způsob, jak přinutit rodiče těchto dětí, aby je do školky posílali. Telefonát jako omluvenka v řadě školek stačí. Ministerstvo školství neurčilo téměř žádná pravidla, kterými by se školky měly řídit.

Celý text naleznete zde

Zápisy dětí do škol zjednoduší nový portál

Česká škola - Út, 28/11/2017 - 05:30
Letos na jaře si to vyzkoušeli rodiče dětí, které šly do mateřské školy. Příští rok zápisový portál spustí liberecká radnice i pro zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Náměstek primátora pro školství Ivan Langr si od toho slibuje hlavně zjednodušení administrace, která se zápisem dětí souvisí. Informuje MF DNES.


Ivan Langr (liberec.cz) „O zavedení zápisového portálu nás žádali i sami ředitelé základních škol. Hlavně jim tím ušetří spoustu času při papírování. Systém jednoduše vygeneruje rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, automaticky řadí přijaté děti podle nastavených kritérií. To znamená, zda mají na škole sourozence, nebo ne, zda spadají na danou školu a další věci. Zápisy tak budou transparentnější. Jejich průběh bude moci sledovat každý rodič přihlášený do systému,“ říká Langr.

Webová aplikace rovněž ukáže aktuální spádové oblasti pro všech 21 základních škol v Liberci. „To je důležité. Každý rok se spádové oblasti trochu mění. Ulice, která spadala pod určitou školu, je další rok přiřazena pod školu jinou a další rok to může být zase jinak. Závisí to na počtu dětí, které daný školní rok nastupují do první třídy. Také si přes web mohou rodiče zarezervovat termíny zápisů,“ popisuje Langr.

Celý text naleznete v dnešním vydání MF DNES

AVÍZO: Závěrečná tisková konference ministra S. Štecha

MŠMT - Po, 27/11/2017 - 17:04
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 ve 13.00 se v zrcadlovém sále MŠMT uskuteční závěrečná tisková konference, kde ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech zhodnotí výsledky resortu současné vlády.

Výsledky QuantERA Call 2017

MŠMT - Po, 27/11/2017 - 15:50
Dne 22. listopadu 2017 byly zveřejněny výsledky výzvy z názvem „Kvantové informační a komunikační vědy a technologie“ vyhlášené v rámci programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies.

AVÍZO: Konference k profesnímu rozvoji pedagogů

MŠMT - Po, 27/11/2017 - 13:50
Praha, 27. listopadu 2017 - Zveme Vás na Mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků „Podpora začínajících učitelů“, která se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Konference je věnovaná potřebám a podpoře začínajících učitelů při jejich nástupu do pedagogické praxe ve školách.

Tiskové zprávy MŠMT

MŠMT - Po, 27/11/2017 - 13:42

Informace k vypracování závěrečných zpráv (ZAZ) a k provádění oponentních řízení projektů mezinárodní spolupráce INGO II v roce 2017

MŠMT - Po, 27/11/2017 - 12:50
Termíny odevzdání ZAZ: U projektů LG15xxx odevzdávejte ZAZ nejpozději do 30 kalendářních dnů od data ukončení řešení projektu.

Stránky

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit