Agregátor zdrojů

Ministryně jednala s odborníky o přípravě rozpočtu

MŠMT - Út, 16/05/2017 - 13:28
Praha, 16. května 2017 – Příprava rozpočtu na školství pro rok 2018 a také plány k zavedení kariérního řádu a reformy financování jsou hlavními úkoly, které chce do konce května dokončit ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Na dnešním jednání o tom informovala zástupce školských asociací sdružené v platformě Comenius.

Můj Erasmus+ aneb Zažijte svět v centru Prahy!

MŠMT - Út, 16/05/2017 - 11:17
Dne 18. 5. 2017  se na pražské Kampě koná akce Můj Erasmus+ aneb Zažijte svět v centru Prahy!, na které se budete moci setkat i se zástupci OP VVV. Na akci, kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce, budou připraveny ukázky řemesel a jarmark odborných škol, soutěže, taneční vystoupení, hudba, divadla, výtvarné dílny. Také budete moci ochutnat jídla, která si pro Vás připraví čeští a zahraniční studenti. 

DUM: Asie – kvalita života

RVP.CZ - Út, 16/05/2017 - 10:46
Pracovní list s prvky metody CLIL slouží jako podpora výuky regionální geografie Asie, ale může být využit i při výuce obecné socioekonomické geografie. Důraz je kladen na samostatné vyhledávání a analýzu informací. Součástí je i tvorba grafu.

TÉMĚŘ 650 MILIONŮ KORUN Z OP VVV PŘISPĚJE K LEPŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠMT - Út, 16/05/2017 - 10:40
Praha, 16. května 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří Místní akční plány rozvoje vzdělávání téměř 650 miliony korun. Hodnotícím procesem úspěšně prošlo 222 projektů  napříč celou Českou republikou a většina z nich je již v této chvíli realizována. 

Jiří Hlavenka: Je to marný, je to marný, je to marný. (Polemika s Pavlem Bělobrádkem o vzdělávání a trhu práce)

Česká škola - Út, 16/05/2017 - 10:33
Je hygienické se čas od času přiměřeně rozčílit. Lidovky.cz zveřejnily myšlenky vicepremiéra Bělobrádka (vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace, zdůrazňuji) týkající se vzdělávání, plus citace pár dalších osob. (Článek naleznete zde). Myslel jsem si, že s těmito názory se už skutečně nebudu setkávat, že už jsou za námi tak, jak se hojí bebinka po ranách reálného socialismu. A když, tak už jen od osob z lobby montoven, které šíření něco takového mají v popisu práce, podobně jako agro-lobby varuje střídavě před katastrofální neúrodou a katastrofální nadúrodou a pharma-lobby před tím, že umřeme. Ale vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace? Mám tedy několik přiměřeně rozčilených vzkazů.

Jiří Hlavenka (facebook.com)1. Pan vicepremiér a i ostatní činitelé, kteří neustále pláčou po nedostatku pracovní síly, by si měli na své zdi vyvěsit dvě čísla a každé ráno se na ně kouknout. První je číslo 100 000 - to je zhruba počet každoročních novorozenců v ČR, přirozený populační přírůstek. Druhé je číslo 200 000 - to je počet lidí, kteří každoročně v ČR odejdou do důchodu.

V segmentu “stávající a budoucí pracovní síla” přichází ČR ročně o sto tisíc lidí. To je každý rok vymazané velké město - loni Hradec, letos Olomouc, příští rok Liberec. Nenávratně. Za dekádu se vymaže Praha.

Vzhledem k tomu, že ekonomika mírně roste, avšak příliš neroste efektivita, a současně z pracovního trhu odchází taková kvanta lidí, je samozřejmě jasné, že chybí pracovní síla. Tento úvodní bod se zdá být mírně bokem hlavního tématu, ale pro další diskuse je podstatný.

2. Pan vicepremiér dává vinu školství. Stát prý “nemůže připustit”, aby školy chrlily absolventy, které “na trhu práce nikdo nechce”. Pan vicepremiér se mýlí. Nezaměstnanost u absolventů škol je tak malá, že je možné ji prohlásit za fakticky nulovou, tj. nepracuje jen ten, kdo nechce. Žádné hromady nezaměstnatelných vzdělanců se nám tu nepovalují. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší šance na uplatnění, a především na dobré uplatnění, s dobrou mzdou i náplní práce, a to prakticky bez ohledu na obor. Pokud to pan vicepremiér neví - ale měl by vědět, když je pro tu vědu a výzkum - pak je poptávka po vědcích, výzkumnících, analyticích, je až kritický nedostatek (vysokoškolsky vzdělaných) lékařů. Naopak, čím nižší vzdělání, tím nižší šance na získání zaměstnání. Význam vzdělání ještě umocňuje platová křivka, která strmě stoupá s výší vzdělání.

3. Pracovní síly chybí všude. Podíváte-li se na poptávky například na Jobs.cz, vidíte tam naprostou pestrost chybějících míst. Bohužel průmyslová lobby má tu sílu, že dokáže vnutit názor, že hlavním problémem je nedostatek techniků, že jakmile se někde nevygeneruje dalších deset tisíc obráběčů kovů, jde ekonomika do kopru. To ještě nezaráží (lobby má v popisu práce lhát), záráží, že jim na to skočí vicepremiér a tyto názory ještě ochotně dál šíří.

4. V článku je citován ještě Jan Barák, ředitel firmy na autodíly, jehož vyhlášení jsou vrcholem nehoráznosti: “nabídka vzdělávání umožňuje dětem unikat k pseudovzdělání (...). Potřebujeme tyhle děti (...) dostat tam, kam patří, tedy do učňovského školství”. Kulturní antropolog - abych použil oblíbený pojem - je tedy dle pana továrníka pseudovzdělanec, který by měl správně skončit u ponku a stát by to měl dle něj nějak systémově zaručit - například nejspíše jej k tomu ponku zakovat do želez, aby neutekl.

5. Ještě jedna důležitá zavádějící až lživá informace. Pavel Juříček, další výřečný zastánce téhož směru tvrdí, že v Německu má jen 5% děti povoleno nastoupit do víceletých gymnázií. Kde to Juříček sebral, to netuším, ale poskytnu údaje o struktuře vzdělání Německa dle statistik Světového ekonomického fóra: 26% sociální vědy, ekonomie, právo, 18% technické vzdělání, 17% zdravotnictví a příbuzné obory, 14% přírodní a exaktní vědy, 13% humanitní vědy. V Německu má vysokoškolské vzdělání 30% populace, u nás 21% (Irsko 50%, průměr EU je 33%). A tak dále, a tak dále - dle všech kritérií je na tom ČR z pohledu vzdělanosti ve srovnání s těmi, se kterými bychom se měli porovnávat, podprůměrné.

6. Z článku i dalších vyjádření trčí ještě jedna příšerná věc: a to, že hodnoty vytváří pouze výroba. “Potřebujeme zvýšit výrobu, abychom zvýšili ekonomický růst” - a tak dále. Nic není mylnějšího a lživějšího, zvláště v dnešní (technologicky ovlivněné) době. A nemám tím na mysli služby - což je vlastně opět “výroba”, ale nehmotných produktů. Mám na mysli obory jako je právě ono vzdělávání - jako kdyby učitelé, lékaři a sociální pracovníci nevytvářeli hodnoty. Takové uvažování je hanebné a zaslouží si odmítnutí a veřejné zostuzení. To, že nejen výroba vytváří hodnoty, věděli už ve středověku. Novodobí inženýři, zcela prosti širšího vzdělání a rozhledu, to nevědí, protože ve Strojnické příručce se o tom nic nepíše a žádnou jinou knihu v ruce v životě neměli.

7. Jak řešit skutečný problém, spočívající v nedostatku pracovních sil napříč obory? Vracíme se nyní k bodu č. 1. Pokud ekonomika roste a má další potenciál růst (což má), a pokud v ní ubývají pracovní síly, existují jen dvě cesty ven, přičemž aplikovány mohou být samozřejmě současně:

a) Soustředit se na zvyšování efektivity - tedy “s méně lidmi vytvořit více přidané hodnoty”
b) Pracovní sílu dovézt. A pak je tu cesta, která k cíli zaručeně nevede a kterou prosazuje průmyslová lobby, která nyní zřejmě našla zastánce ve vicepremiérovi pro vědu, výzkum a inovace:
c) Přeškolit kulturní antropology na obráběče kovů a nedovolit více než 5% dětí získat všeobecné vzdělání, naproti tomu jich 95% přesměrovat někam do průmyslu, do výroby.

7a) Zvyšování efektivity lze dosáhnout jen tím, že budeme právě opouštět jednoduchou výrobu a montážní haly, jejichž efektivita je nízká a je už prakticky na stropu, a podporovat podnikání s vysokou přidanou hodnotou. Jenomže toto podnikání a tyto pracovní činnosti vyžadují špičkové dovednosti i vzdělání. Ani prvního, ani druhého se jim v učňácích nedostane. K získání prvního i druhého totiž potřebují kvalitní a široký vzdělanostní i dovednostní základ.

7b) Protože cesta 7a) je na dlouhé roky - spíše desetiletí - a problém nedostatku pracovní síly je tady a teď, včera bylo pozdě a zítra bude mít průmysl apetit na dalších padesát tisíc lidí, a nejspíše padesát tisíc lidí každý rok, zbývá jen cesta dovozu. Jenomže dovoz lidí, to je ta zlá ekonomická migrace. Jestli máme skutečně “nasytit” poptávku po pracovní síle, musíme sem přivést takové lidi, kteří “cestují za lepším”, kteří chtějí pracovat, chtějí si vydělat. Ale to je to, proti čemu se celá vláda svorně staví s takovou vehemencí, že jsme si dokonce stanovili, že Česká republika je schopna přijmout jen 12 migrantů a ani o jednoho víc, protože kdyby jich bylo třináct, tak by nás zaplavili, obklíčili a zničili.

Zbabělost je atribut našich vládnoucích hrdinů. Bělobrádek není hloupý a moc dobře ví, jak se věci mají. Ale je zbabělý. Je pozván na fórum domácí exportérské asociace (de facto lobby zahraničního korporátu), dostane chlebíčky a nemá koule hostiteli říct, jak se věci mají. Bojí se, že by se škaredili, tak jim přizvukuje a oni mu zatleskají. Přitom moc dobře ví, že jediná cesta jak rychle zajistit zaměstnanost podnikům je otevřít vrátka ekonomickým migrantům - ale neřekne to, protože je zbabělý, protože se bojí antimigrantského řevu. Protože jsou zase za čtyři měsíce volby. Neschopnost vadí, ale myslím si, že oni nejsou úplně neschopní. Ale zbabělí jsou fest.


Zdroj: profil Jiřího Hlavenky na Facebooku

Téměř 650 milionů korun z OP VVV přispěje k lepšímu vzdělávání

MŠMT - Út, 16/05/2017 - 10:19
Praha, 16. května 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří Místní akční plány rozvoje vzdělávání téměř 650 miliony korun. Hodnotícím procesem úspěšně prošlo 222 projektů  napříč celou Českou republikou a většina z nich je již v této chvíli realizována. 

ČŠI: Individuální výchovné programy využívají základní školy nedostatečně

Česká škola - Út, 16/05/2017 - 08:29
Na základě hodnocení významu konkrétních individuálních výchovných programů řediteli 130 ZŠ Česká školní inspekce konstatuje, že v řadě případů tyto programy neměly na zlepšení chování daných žáků buď vůbec žádný vliv, nebo měly vliv jen přechodný (1. stupeň ZŠ 36 %, 2. stupeň 42 %).


Součástí každého individuálního výchovného programu jsou také opatření, která budou využita, pokud nedojde k nápravě. Přistoupit k nim muselo téměř 90 % škol (61 % případů). A více než polovina ZŠ musela individuální výchovný program opakovat, což dohromady představovalo zhruba čtvrtinu žáků. Překážky spatřují oslovení ředitelé hlavně v přístupu žáka a jeho rodiny (77 %).

V září 2016 provedla Česká školní inspekce inspekční elektronické zjišťování v základních školách (3 464), jehož smyslem bylo sestavit přehled škol, které již individuální výchovný program využily (578 ZŠ). Z těchto škol pak byl vytvořen vzorek pro realizaci prezenční inspekční činnosti uskutečněné od října 2016 do ledna 2017 (47 ZŠ) a také vzorek k provedení podrobnějšího elektronického zjišťování (130 ZŠ).

Individuální výchovný program by rozhodně neměl být vnímán jako sankce, ale jako způsob, jak nastavit účinnou spolupráci tak, aby došlo k eliminaci rizikového chování žáka. Zmíněný dokument představuje třetí stupeň strukturovaného postupu řešení. Předchozími kroky jsou pohovor se žákem a následné jednání s ním a jeho zákonným zástupcem, a to za účelem odstranění daného nežádoucího chování.

Školy individuální výchovné programy využívají nedostatečně Ze všech ZŠ zapsaných do školského rejstříku využilo individuální výchovný program dosud jen 578 škol (16,7 %), a to 366 na 1. stupni a 398 na 2. stupni (v některých školách tedy využili výchovný program jen na jednom stupni, v jiných na obou). Častěji šlo o plně organizované ZŠ. Velké množství škol při vykazování zaměňovalo individuální výchovné programy za individuální vzdělávací plány, což ukazuje na dosud slabé povědomí škol o samotné existenci tohoto nástroje pro eliminaci rizikového chování žáků.

Z informací získaných ze 130 škol, které již mají s individuálními výchovnými programy větší zkušenost (celkem 1 111 programů), vyplynulo, že nejvíce byly tyto programy uplatňovány v 7. a 8. ročníku, nejčastěji kvůli:

• nevhodnému chování ke spolužákům (85 %),
• nerespektování pokynů učitele nebo narušování výuky (78 %),
• odmítání práce při vyučování (63 %),
• neplnění domácích úkolů či
• nenošení pomůcek (62 %).

Ve více než polovině škol pak byly individuální výchovné programy zavedeny kvůli opakovanému agresivnímu, vulgárnímu anebo jinak nevhodnému chování k pracovníkům školy.

Zhruba 90 % zákonných zástupců dotčených žáků individuální výchovný program podporovalo, zbylý počet o programy nejevil zájem a v jednom případě šlo o vyloženě negativní postoj. Pozitivní přístup však zároveň vždy neznamenal aktivní podporu dítěte. Mezi hlavní problémy patřily dohled nad přípravou do školy (92 %), kontrola školních výsledků (70 %), zajištění potřebných pomůcek do školy (60 %), komunikace se školou (58 %) nebo dohled nad školní docházkou (47 %).


Celá tematická zpráva je ke stažení zde

S Wordem se budou žáci učit v hodinách češtiny, s Excelem v matematice

Česká škola - Út, 16/05/2017 - 08:16
Počítače neboli informatika se na základních školách učí 45 minut týdně v jednom ročníku na prvním a v jednom ročníku na druhém stupni. Žáci se obvykle jen stihnou naučit pracovat ve Wordu, v Excelu či vytvořit prezentaci. To se má brzy změnit. V „nové“ informatice by děti měly porozumět tomu, jak počítače myslí a pracují, aby obstály v budoucím světě, kde počítače ovlivní téměř všechna odvětví. Psát a upravovat text si pak žáci natrénují v rámci českého jazyka, pracovat s excelovými tabulkami budou v matematice. Reportáž přinášejí Hospodářské noviny.


Pravoslav Němeček (repro ČT)„Uživatelské dovednosti s počítačem by měly být přirozenou součástí ostatních předmětů. Učitelé budou vyškoleni, aby moderní technologie uměli do výuky zapojit nenásilně,“ uvádí Věra Ondřichová z ministerstva školství, která má na starosti komunikaci změn.

Změny budou nabíhat postupně, na prvních školách už se mohou projevit během příštího roku. Jejich součástí má být navýšení hodin informatiky, rozhodně jich má být více než dnes. „Naše představa je, aby v každém ročníku byla jedna týdně. Takovou změnu ale bude potřeba vyjednat s garanty ostatních předmětů a také s ministerstvem školství,“ říká Daniela Růžičková z Národního ústavu pro vzdělávání, který má změnu vzdělávacích programů na starosti.

Základní školy zatím o novinkách mnoho nevědí. Obávají se, aby změny nebyly překotné. „Modernizaci jsme sami navrhovali, protože cítíme, že vzdělávací programy jsou zastaralé. Chceme ale, aby jim předcházela analýza a proběhly v nějakém širším kontextu, ne nahodile,“ uvádí viceprezident Asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček.


Celý text naleznete zde

Aleš Rozehnal: Demise ministryně školství není projevem politické kultury, ale růstu moci represivních složek

Česká škola - Út, 16/05/2017 - 05:30
„Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová oznámila úmysl podat demisi kvůli kauze dotací, v rámci níž jsou trestně stíháni její bývalá náměstkyně, ředitel odboru na ministerstvu a šéf Fotbalové asociace. Premiér Bohuslav Sobotka označil její rozhodnutí za odpovědné, které je v zájmu slušné politické kultury. Politická kultura ale není něčím, co by stálo mimo kulturní rámec celé společnosti. Patří ke kultuře civilizované společnosti zbavení politika či státního úředníka jeho pozice, zaměstnání či možnosti vykonávat funkci při vznesení obvinění vůči jeho podřízenému?,“ píše Aleš Rozehnal v glose pro server HlidaciPes.org. Přinášíme nekrácený text.

Důležitá presumpce neviny

Odpovědnost je založena na konání nebo opomenutí, které je přičitatelné konkrétní osobě. Trestní řízení je navíc ovládáno zásadou presumpce neviny, spočívající v tom, že na obviněného či obžalovaného musí být nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku.

Tato zásada je založena na principu limitace státní moci ve svobodné společnosti. Stát má široké pravomoci vyšetřovat, stíhat a trestat, ale nemůže tak činit v rozporu se základními právy člověka. Presumpce neviny má chránit člověka proti nadměrným zásahům státní moci do jeho práv.

Každý obviněný či obžalovaný má právo, aby na něj bylo nahlíženo tak, že bude obvinění zcela zproštěn, a to nejen ve smyslu trestněprávním, ale i společenském a reputačním. Důstojnost a čest obviněného či obžalovaného nesmí být degradována a jediným trestem, který je jim možno udělit, či újmou, kterou mohou utrpět, je trest po vyslovení viny.

Nakonec budou všichni bezprávní

Ztráta funkce ministra je zcela jistě trestem. V dané chvíli není možné konstatovat, zda se bývalá náměstkyně ministryně dopustila trestného činu a zda by ministryně měla nést politický trest za výběr této osoby do funkce své náměstkyně. Jedná se o trest bez zjištění viny řádným způsobem.

Principy právního státu by neměly být uplatňovány pouze v soudním řízení, ale mělo by na nich být vystavěno i fungování společnosti v rovině mimoprávní. Hodnoty jako je správnost, důvěryhodnost, respekt k lidské důstojnosti nemohou být uzavřeny v soudní síni, ale musí prostupovat lidskými vztahy, tedy i politikou obecně.

Zásady presumpce neviny jakožto právní kategorii a princip soudního řízení není možno zcela kopírovat do politiky či dalších oblastí lidského života, nicméně tento princip být uplatňován musí, protože jinak budou represivní složky státu rozdělovat lidi na plnoprávné a poloprávné, určovat, kdo ve veřejných funkcích působit může a kdo nikoli, což vyústí v to, že nakonec budou všichni bezprávní.

Demise ministryně školství nepovede ke kultivaci politického prostředí, ale k dalšímu posílení těchto složek jakožto hybatelů politiky.


Zdroj: Aleš Rozehnal: Demise ministryně školství není projevem politické kultury, ale růstu moci represivních složek

MŠMT: 246 projektů za více než 3 miliardy přispěje k lepšímu vzdělávání

Česká škola - Út, 16/05/2017 - 05:30
Ministerstvo školství dokončilo hodnocení dalších čtyř výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřených na zvyšování kvality regionálního školství. Hodnoceno bylo 317 projektů za více než 3,4 miliardy korun. Úspěšně hodnotícím procesem prošlo 246 projektů za téměř 3,2 miliardy korun, většina z nich se již nachází ve fázi realizace.


Celková alokace výzev Individuální projekty systémové a Individuální projekty systémové II byla 2,45 miliardy korun. Desítka projektů, která úspěšně prošla hodnocením, dostane téměř 2,2 miliardy korun. Konkrétně finanční podporu získaly projekty Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu pro vzdělávání, Úřadu vlády České republiky a České školní inspekce. Již nyní se 7 z nich nachází ve fázi realizace. „Cílem těchto projektů je systémově a koncepčně snížit nerovnosti ve vzdělávání, podpořit kvalitní řízení vzdělávacího systému a učitele jako klíčový předpoklad kvalitní výuky,“ doplňuje Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Ve výzvách podporujících místní a krajské akční plány rozvoje vzdělávání byla pro žadatele připravena více než 1 miliarda korun. Celkem 236 projektů obcí, krajů, místních akčních skupin a dalších žadatelů si tyto finanční prostředky rozdělí. Jejich cílem je zlepšit strategické řízení a plánování regionálního školství v území, podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i jednotlivých krajů. Zároveň podporované aktivity zlepší kvalitu vzdělávání ve školách. V neposlední řadě místní akční plány podporují rozvoj potenciálu každého žáka, a to například prostřednictvím lepší spolupráce formálního a neformálního vzdělávání.


Další informace naleznete zde

Jak připravit závěrečné zkoušky pro handicapované učně

Česká škola - Út, 16/05/2017 - 05:30
V rámci projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj) proběhly v dubnu a květnu dva tematické semináře věnované problematice závěrečných zkoušek pro žáky s handicapem. Zúčastnilo se jich cca 100 psychologů či speciálních pedagogů zaměstnaných ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra).


Podrobně se seznámili s principy, podle nichž je třeba připravovat závěrečné zkoušky pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, tedy pro žáky s mentálním, zrakovým, sluchovým či tělesným postižením nebo pro žáky s vývojovými poruchami apod.

Aby tito žáci mohli být při studiu i skládání zkoušek úspěšní, je třeba vytvořit pro ně individuální podmínky, které budou kompenzovat jejich handicap.


Další informace naleznete zde

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

MŠMT - Po, 15/05/2017 - 16:13
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. května 2017 prezentace ze semináře pro žadatele výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy.

Ministryně informovala vládu o financování sportu

MŠMT - Po, 15/05/2017 - 14:48
Praha 15. května 2017 - Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová informovala vládu o aktuální situaci ve financování sportu. MŠMT dosud nevyplatilo sportovním svazům žádné peníze z dotačního programu. Ministryně také nařídila kontrolu sekce sportu a ustavení zvláštní kontrolní skupiny.

Jak vylepšit státní maturitu? Debatou nad maturitními daty

Česká škola - Po, 15/05/2017 - 13:07
Informace, analýzy a shrnutí, které publikujeme na stránkách eduin.cz a data-mat.cz na základě anonymizovaných zdrojových maturitních dat z roku 2016, ukazují, že jde často o důležité informace, které mohou zvýšit efektivitu a snížit náklady maturitní zkoušky i vzdělávacího systému. Proto vyzýváme Ministerstvo školství, aby připravilo postup a pravidla, na jejichž základě budou co nejdříve zveřejněna data ze všech plošných zkoušek, tedy státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek. A to i zpětně.

Způsob, jakým Cermat a Ministerstvo školství zatím informují o výsledcích státních maturit, je kusý a zcela nedostatečný. Veřejně dostupné zprávy z jednotlivých maturitních ročníků neměly jednotnou strukturu ani obsah a na stránkách novamaturita.cz se dnes už nedají jednoduše najít. Jen obtížně lze dohledat souhrnnou zprávu za roky 2011 až 2015, ta je dostupná na stránce cermat.cz.

To ale není jediný problém. Cermat zatím poskytuje důležitá data obvykle jen na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím adresovaných Ministerstvu školství. Ty podala iniciativa Maturitní data – odtajněno a EDUin. Šlo mimo jiné o výsledky jednotlivých úloh maturitních testů z jara 2016 nebo o výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury. Z vlastní iniciativy zatím Cermat zveřejnil pouze výsledky maturitních testů z loňského podzimu, a to v uživatelsky velmi nekomfortním formátu. Tento nepřijatelný stav je třeba změnit.

Kvalitu a dostupnost souhrnných zpráv je nutné výrazně zlepšit. Kromě toho je zapotřebí zahájit rutinní zveřejňování anonymizovaných zdrojových dat ze všech jednotných zkoušek. Ta musejí být částečně anonymizována tak, aby nemohla poškodit žádného konkrétního žáka nebo školu, ale přitom umožňovala lépe pochopit, co žáci opravdu umějí a neumějí, co zkoušky opravdu ověřují, jak ovlivňují vzdělávací systém a v čem. Užitečnost publikování takových dat lze ukázat například na některých zjištěních, která jsme publikovali na základě totálně anonymizovaných dat týkajících se českého jazyka a literatury z jarního kola maturity 2016. Zatím jsme se věnovali třem tématům:

Na kterých testových úlohách ztroskotalo nejvíc neúspěšných maturantů. Podrobněji ZDE.

Jak se školám daří zlepšovat čtenářské dovednosti žáků. Podrobněji ZDE.

Jaká témata si maturanti vybírají při psaní slohové práce a kde neuspějí. Podrobněji ZDE.

U každého dílu tohoto seriálu najdete popis toho, co jsme sledovali, co jsme se dozvěděli a k čemu mohou být výsledky takové analýzy užitečné pro debatu nad budoucí podobou státní maturity, jednotných přijímaček a případně dalších zkoušek.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Název naší iniciativy jsme zvolili v době, kdy byly jednotné přijímací testy ještě daleko. Odtajnění se ovšem samozřejmě týká také dat získaných za prostředky státního rozpočtu jejich prostřednictvím. Je také nutné, aby Cermat zpřístupnil učitelům databázi odpovědí žáků na otevřené úlohy. A konečně, Cermat se musí přestat tvářit, že již použité testy jsou nadále chráněny podle autorského zákona.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Už se stalo zvykem, že v případě maturit jsou testová zadání zveřejňována ihned po vyplnění testů. A klíče správných odpovědí jen s malým odstupem. K tomu by bylo vhodné přidat publikování zdrojových dat nejpozději v okamžiku, kdy ministr či ministryně informuje na tiskové konferenci o výsledcích zkoušky. U maturit by to platilo jak v jarním, tak podzimním kole. Kompletní zdrojová anonymizovaná data by měla být dostupná nejpozději ve chvíli, kdy bude po podzimním termínu publikována souhrnná zpráva z aktuálního ročníku maturity, přijímaček či jiné plošné zkoušky.“


Zdroj: Tisková zpráva EDUin

Blog: Nej... z měsíce dubna

RVP.CZ - Po, 15/05/2017 - 12:32
Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben.

Stránky

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit