Agregátor zdrojů

Guerín: Vzdělávat diváky odmala je důležité

Česká škola - Čt, 10/08/2017 - 08:13
Španělský režisér José Luis Guerín představil divákům Letní filmové školy v Uherském Hradišti svůj film Ve výstavbě. V dokumentu sleduje, jak přestavba městské čtvrti v Barceloně ovlivňuje soužití lidí. Snímek bude od nadcházejícího školního roku součástí mezinárodního programu filmové výchovy CinEd, který zpřístupňuje evropské filmy dětským a mladým divákům. Filmová výuka podle Guerína ve vzdělávání dětí a mládeže dosud chyběla, byť by měla být jeho standardní součástí. V příloze Vzdělávání informuje týdeník E15.

„Největší krize, kterou film prochází, není ani tak ekonomická, jako spíše krize, která se týká diváků. Chybějí diváci, kteří by byli víc než jen konzumenti. To může změnit pouze vzdělávání, filmové školství. Děti přece normálně studují třeba literaturu, ale vůbec se nezabývají studiem audiovizuálním, což je přitom to, co konzumují nejvíc,“ uvedl režisér. Pokud už se film ve školní výuce objeví, slouží nejčastěji jen jako pomůcka pro výuku jiného předmětu, například literatury nebo dějepisu.


Díky CinEdu má film podle Guerína šanci stát se právoplatnou součástí vzdělávání. Projekt CinEd je určen divákům ve věku od šesti do 19 let.
Celý text naleznete v aktuálním vydání týdeníku E15

Informace o nabídce post-doktorských stipendií Irské výzkumné rady

MŠMT - St, 09/08/2017 - 16:10
Článek obsahuje informaci o nabídce post-doktorských stipendií v programu „CAROLINE – Collaborative Research Fellowships for a Responsive and Innovative Europe“.

ROZDĚLENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU 2017 VE SPORTU - PROGRAM V.

MŠMT - St, 09/08/2017 - 13:39
MŠMT v pátek 28.7.2017 zveřejnilo návrh rozdělení dotací v programu V na podporu činnosti sportovních svazů.

Studenti se seznámí s příběhy lidí bez domova

Česká škola - St, 09/08/2017 - 10:26
Žáci pražských středních škol se budou seznamovat s příběhy lidí bez domova prostřednictvím publikace Ulice není moje volba. Do škol bylo distribuováno 1000 výtisků knihy, kterou připravilo Centrum sociálních služeb Praha. Informuje ČTK.

Odbor školství informoval o vydané publikaci zástupce středních škol, kteří se rozhodli zařadit knihu do předmětů Člověk a společnost a Člověk a svět práce. Na všech pražských středních školách tak žáci poznají autentické příběhy desítek bezdomovců, které ukazují složitý návrat z ulice do běžného života. Příběhy sepsali s klienty pracovníci Centra sociálních služeb Praha. Vyprávění doplňují fotografie lidí i míst, kde žijí.


"Věřím, že složité životní příběhy, které jejich aktéry připravily o bydlení a ti skončili tak ne vlastní vinou na ulici, přimějí žáky i k zamyšlení a možná i přehodnocení přístupu k problematice bezdomovectví, o což jsme se snažili i v rámci kampaně," uvedl radní pro sociální oblast Daniel Hodek.


Podle analýzy, kterou si nechal magistrát vypracovat, v hlavním městě žije 4000 až 5000 lidí bez domova.
Celý text naleznete zde

Bohumil Kartous: Kdo je tady učitel? Kantoři by měli být někým jiným, než to formuluje úřední ptydepe

Česká škola - St, 09/08/2017 - 09:13
„Ministerstvo školství se zatím marně pokouší prosadit kariérní řád pro učitele. Důvody lze hledat trochu v detailu konstrukce tohoto návrhu a trochu v politikaření, které rozhoduje o přijetí či nepřijetí téměř jakékoliv legislativy. Někde vzadu za mediálními klišé a nekonečným procesem fragmentarizace problému na prvočástice se spolehlivě vytrácí smysl: dát učitelské profesi nějaký tvar, aby bylo učitelům i neučitelům jasné, „odkud pedagog přichází, kde je a kam kráčí“. Vzletně řečeno,“ píše Bohumil Kartous v komentáři v Lidových novinách.Bohumil Kartous (eduin.cz)Aha, ptá se zvídavý člověk. Když tedy mají učitelé mít kariérní řád, asi tu existuje také představa, kdo ten učitel vlastně je. Logicky by to tak být mělo, aby pak bylo možné posoudit, zda je učitelova profesní trajektorie správná, nebo není. Pokud ne, lze si vykládat profesní růst různým, třeba i protichůdným způsobem. Pokud učitel prokáže, kolik „metrů“ absolventů přijímacích zkoušek připravil, naplnil cíl učitelství? Podle současných měřítek určitě ano. Když se ale kohokoliv zeptáte, jestli je hlavní rolí učitele připravovat děti na testy, bude minimálně váhat. Odborník to v drtivé většině případů odmítne.


Dobrá, zvídavý člověk se snaží dopídit, jak si vlastně úřad představuje učitele. Ministerstvo školství to ale asi neví nebo si to nechává pro sebe. V menu jeho webu překvapivě chybí záložka „učitel“, jakkoliv se všichni shodují na tom, že právě učitel je doposud alfou a omegou vzdělávání. Zvláštní. Je samozřejmě možné, že moudří lidé, zejména výše postavení úředníci ministerstva a jeho politická reprezentace, mají ve svých aktovkách a laptopech obraz učitele uložen.


Člověk trochu znalý věci a terminologie zadá do vyhledávače dobře utajené heslo „standard učitele“ a objeví na webu Národního institutu dalšího vzdělávání umně zpracovanou tabulku, která velmi detailně shrnuje všechny přednosti, k nimž by měl dobrý pedagog směřovat. Kdo je tedy učitel podle – nutno říct doposud neplatného – návrhu standardu učitele?


Milý čtenáři, je učitelem spíše člověk, který „plánuje a naplňuje svůj osobnostní a profesní rozvoj se zřetelem k potřebám školy“, nebo ten, kdo učí děti, že chyba je nutný předpoklad pokroku, vede je k chybám a k tomu, aby se z nich uměly učit?
Celý text naleznete v dnešním vydání Lidových novin

Julie Hrstková: Chceme, aby děti hledaly kvalitní vzdělání venku?

Česká škola - St, 09/08/2017 - 08:38
„Kvůli studentům doufám, že budeme moct velmi rychle říci, kdy studenti školu dokončí, řekla v září roku 2015 tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová poté, co Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK) ztratila akreditaci pro obor speciální pedagogika. Víra paní ministryně ale přišla vniveč. Univerzita akreditaci dosud nezískala. Část studentů pokračuje v Polsku, část na Slovensku a zbytek stále doufá,“ píše Julie Hrstková v komentáři v Hospodářských novinách. Deník přináší k tématu také reportáž.Julie Hrstková (repro ČT)Celou kauzu lze brát jako vyvrcholení dlouhodobé nesnášenlivosti mezi UJAK a Akreditační komisí, která univerzitě vyčítá nekvalitní vzdělání. Současně ale ukazuje stav českého vysokého školství, které „jen“ zareagovalo na poptávku po diplomech. Ve chvíli, kdy učitelé, zdravotní sestry a další veřejní zaměstnanci potřebují pro výkon povolání „papír“, často bez ohledu na praxi, vždy se najde někdo, kdo jej poskytne. Rozhodující je víra ve finanční a společenský přínos diplomů a razítek.


Výsledkem je degradace titulů a mnoha vysokých škol.
Celý text naleznete v dnešním vydání Hospodářských novin

Po vysvědčení výpověď. Učitelé si v létě dál hledají práci

Česká škola - St, 09/08/2017 - 08:30
Studenti o prázdninách dříve potkávali své učitele, jak prodávají ve fastfoodech, roznáší jídlo v restauracích nebo provádí turisty po českých památkách. Některé školy zaměstnávaly své pedagogy na deset měsíců. Ti tak během letních prázdnin zůstávali nezaměstnaní a často si museli přivydělávat na brigádách. V září se poté vrátili na svou školu, na které opět podepsali desetiměsíční smlouvu. Tato praxe trvá i přes novelu zákona, která jí měla zabránit. Informují Hospodářské noviny.Právě na obranu proti tomuto nešvaru loni vstoupila v platnost novela. Školy podle ní musí učitele zaměstnávat po minimální dobu 12 měsíců. Čísla z Úřadu práce ČR však ukazují, že v červenci počet lidí ze školství, kteří se nově hlásili na úřad práce, i přesto výrazně vzrostl. Zatímco v červnu to bylo 376 pedagogů, v červenci již 2036. Po novele se červencové číslo sice snížilo, ale jen o něco málo přes tisíc.


„Ptala jsem se na krajích, čím by to mohlo být, ale nedokázali mi to říct,“ říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.


Vysvětlení nemá ani ministerstvo školství. „Proč dochází k nárůstu počtu zejména středoškolských učitelů, o tom ministerstvo školství nemá žádné informace ani nevede žádné statistiky,“ napsalo ministerstvo ve vyjádření.
Celý text naleznete zde

Dokumenty a odkazy k zákonu o střetu zájmů

MŠMT - St, 09/08/2017 - 08:23
Seznam důležitých dokumentů k zákonu č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení pro veřejné funkcionáře

MŠMT - St, 09/08/2017 - 08:17
Podle přechodných ustanovení zákona o střetu zájmů (čl. II bod 2) má podpůrný orgán (MŠMT) povinnost „své“ veřejné funkcionáře zapsat v rozsahu údajů uvedeném výše do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 2. října 2017. 

Lidí bez práce lehce přibylo, může za to školství

Česká škola - St, 09/08/2017 - 07:00
Ve středočeském kraji aktuálně hledá práci 31 819 uchazečů, což je o 958 více než v červnu. Nezaměstnanost tak v červenci stoupla o 0,2 procentního bodu na 3,5 procenta. V rámci České republiky má Středočeský kraj šestou nejnižší nezaměstnanost. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Informuje MF DNES.

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezonní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence úřadu práce a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených. V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září,“ řekla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
Celý text naleznete v dnešním vydání MF DNES

MŠMT posílá další peníze na sport dětí a mládeže

MŠMT - Út, 08/08/2017 - 16:59
Praha, 8. srpna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posílá dalších 67,5 milionů korun na sportování dětí a mládeže po celé České republice. Finanční prostředky dostanou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které zabezpečují pravidelnou sportovní a pohybovou činnost dětí a mládeže.

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky

MŠMT - Út, 08/08/2017 - 16:13
PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Záštity udělené v roce 2017

MŠMT - Út, 08/08/2017 - 14:45
V tomto článku naleznete dokument ke stažení (Poslední aktualizace 8. 8. 2017)

Práva a povinnosti veřejných funkcionářů

MŠMT - Út, 08/08/2017 - 14:37
Níže jsou uvedena práva a povinnosti veřejných funkcionářů v působnosti MŠMT podle své působnosti.

Povinnosti podpůrného orgánu (MŠMT)

MŠMT - Út, 08/08/2017 - 14:15
Vedením registru oznámení pro všechny veřejné funkcionáře je nově v souladu s ustanovením § 14 zákona o střetu zájmů pověřeno Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „Ministerstvo spravedlnosti“). Ze subjektů vyjmenovaných v § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů se od 1. 9. 2017 stávají významní partneři Ministerstva spravedlnosti. Tyto tzv. podpůrné orgány, které v převážné většině případů podle dosavadní právní úpravy byly orgány evidenčními, hrají v novém systému střetu zájmů jednu klíčovou úlohu – identifikují a zapisují do registru oznámení veřejné funkcionáře, kteří vykonávají funkci v oboru jejich působnosti.

Informace k aplikaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

MŠMT - Út, 08/08/2017 - 13:49
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích. Zákon č. 14/2017, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony mění s účinností od 1. 9. 2017 zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Stránky

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit