Česká škola

Portál pro české základní a střední školy, který přináší především aktuální zprávy z rezortu školství.Michal Komárekhttp://www.blogger.com/profile/17889474974020843774noreply@blogger.comBlogger28166125
Aktualizace: 1 hodina 29 min zpět

Špatné chování je volání o pomoc. Norská psycholožka vysvětluje, proč některé děti nepřiměřeně zlobí a co s tím

16 hodin 1 min zpět
„Domnívám se, že za mnoha případy „zlobení“ jsou prostě přemrštěné požadavky. Chceme po dětech něco, na co vývojově nemají. Měli bychom to pochopit a pracovat na tom, aby se školský systém trochu lépe přizpůsobil novým poznatkům o fungování dětského mozku. Děti se chtějí chovat dobře, chtějí, aby se jim ve škole dařilo, touží po úspěchu. Jsou závislé na dospělých, nemůžou si dovolit být neustále v konfliktu, je to pro ně nebezpečné a velmi namáhavé. Kdyby věděly, jak se chovat lépe, jistě by to dělaly,“ říká v rozhovoru pro Lidové noviny norská psycholožka Kaja Johannessenová, která se specializuje na práci s dětmi a mladistvými potýkajícími se se závažnými problémy s chováním.
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Učitelé si v poslední době často stěžují, že dětí s nejrůznějšími poruchami chování přibývá. Čím by to podle vás mohlo být? 

Pokud přibývá kázeňských problémů u dětí, pak bych skoro řekla, že tedy v systému přibylo něčeho, co je způsobuje. Z toho, co zatím víme o mozku, vyplývá, že existují okolnosti, s nimiž je pro děti těžké se vypořádat. V Norsku i v ČR jdou děti do školy v šesti letech. Je ale otázkou, jak ty školy vypadají. Rozšířená představa je, že dítě, aby se učilo, musí v klidu sedět u stolu a poslouchat. Tohle ale vyhovuje jen menšině dětí, většina šestiletých potřebuje hodně pohybu. Je dokázáno, že tam, kde se po dětech vyžaduje víc sezení, bývá také víc kázeňských problémů než v systému, kde se můžou hodně hýbat, běhat, trávit přestávky aktivně.

A co když se učitel snaží zjednat si kázeň tím, že dítě okřikne nebo potrestá? 

Problém s restrikcemi a tresty je ten, že možná zaberou v danou chvíli, ale z dlouhodobého hlediska dítěti nepomohou a problém nevyřeší. Když dítě vyvádí, dospělý se cítí bezmocný, pak snadno sáhne ke křiku a trestům, je to přirozená reakce. Je třeba si tyto situace vědomě zpracovávat, abychom byli schopní své reakce změnit. Chápu ředitele, když mají ve škole 15 vyrušujících a nespolupracujících dětí, a přitom musejí zajistit kvalitní vzdělání všem ostatním, že je to pro ně frustrující a složité. Když nevím, jak s problémem naložit, chci se ho zbavit a ochránit ostatní, to je logická reakce. My v Norsku si ale říkáme, že to, co svědčí „zlobivým“ dětem, svědčí i těm ostatním. Většinou nejsou potřeba nějaké speciální školy ani není nutné se celé vyučování zaobírat nespolupracujícími dětmi, ale když pochopíme, co se děje, a pomůžeme jim, pak v mnoha ohledech pomůžeme všem.


Celý text naleznete zde

Děti kvůli legraci“ riskují zdraví i život. Na populární sociální síti Tik Tok se šíří šílené výzvy. Malí Češi je napodobují

17 hodin 1 min zpět
Vtipné scénky, zpívání a nejrůznější tanečky. Ale také popáleniny od elektřiny, rozbitá lebka či cereálie usazené v plicích. I to číhá na děti, které využívají sociální síť Tik Tok. Děsivé výzvy kolují i mezi českými teenagery a ti se je snaží napodobovat. Reportáž přináší iDNES.Tik Tokem se od začátku roku šíří třeba „penny challenge“. Vznikla ve Spojených státech, během pár dní se rozšířila i do Evropy a do telefonů českých školáků. Obsah internetové výzvy je jednoduchý. Ale o to nebezpečnější. „Zapojte šňůru spotřebiče do zásuvky, ale tak, aby část kolíků zůstala odkrytá. Právě té povytažené části se pak dotkněte mincí,“ nabádá video. Následky mohou být vážné. Elektrický výboj člověka popálí, v horších případech zabije... 

Nejnebezpečnější je zřejmě skullbreaker challenge (rozbíječ lebky). Tři lidé stojí v řadě vedle sebe. Osoba uprostřed vyskočí a ti po stranách mu podkopnou nohy. Dotyčný se pak bezmocně zřítí na zem a v drtivé většině se silně udeří zezadu do hlavy. Ve videích, která MF DNES nashromáždila, je jasně znatelné, o jak velký úder jde. V jednom případě se chlapec uhodil do hlavy tak silně, že omdlel, a ze země se už nezvedl.


Celý text naleznete zde

Otevřený dopis ministru Plagovi: Mediální vzdělávání je dlouhodobě opomíjené, píší zástupci třinácti organizací

17 hodin 1 min zpět
Zástupci třinácti organizací a subjektů zabývajících se mediálním vzděláváním, sdružených v neformálním společenství pod názvem Platforma pro mediální vzdělávání, se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátili na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu s žádostí o změnu dosavadního přístupu k mediálnímu vzdělávání.


Vycházejí hned z několika průzkumů a analýz, které v nedávné době zveřejnila Česká školní inspekce (ČŠI), Jeden svět na školách (JSNS) a Evropské hodnoty. Z nich vyplývá, že mediální výchově je na českých školách věnován malý prostor, přičemž úroveň mediální gramotnosti žáků základních a středních škol je velmi nízká. V dopise vyzývají ministerstvo (a další relevantní instituce) k uskutečnění čtyř kroků, které při současném stavu považují za nezbytné minimum vedoucí ke zlepšení situace v této oblasti.

1. Pojmenování důležitosti mediálního vzdělávání (např. formou metodického doporučení).

2. Transparentnost procesu revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) a nastavování vzdělávacích strategií, zohlednění mediální gramotnosti.

3. Začlenění mediálního vzdělávání do vzdělávání studentů pedagogických fakult.

4. Finanční podporu projektů a aktivit subjektů aktivních na tomto poli (např. formou otevřených grantových výzev).

Mediální gramotnost je přitom nezbytnou součástí vzdělanostní výbavy člověka žijícího v 21. století. Rozvíjet ji znamená učit se samostatně vyhledávat potřebné informace, analyzovat a posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení, rozlišovat fakta od lží a manipulací. Seznamovat se s riziky kyberprostoru a učit se, jak bezpečně využívat potenciál moderních technologií. Právě jejich prudký rozvoj a pohyb dětí v digitálním světě už od útlého věku jsou jedním z hlavních důvodů rostoucího významu mediální výchovy. Podle průzkumu ČŠI tráví přibližně 60 % žáků používáním různých typů médií většinu svého volného času.

Úroveň mediální gramotnosti je přitom velmi nízká; jak vyplynulo například z průzkumu mediální gramotnosti středoškoláků, realizovaného agenturou Median pro Člověka v tísni, podle kterého v testu zaměřeném na základní znalosti a analytické dovednosti obsažené v RVP vyřešilo správně více než 60 % úloh pouze 20 % studentů. I gymnazistů, kteří si mezi studenty ze všech typů středních škol vedli v testu nejlépe, uspělo na 60 a více procent méně než 40 %.

Při testování ČŠI, která se kromě středoškoláků zaměřila i na mediální gramotnost žáků základních škol, byla očekávaná průměrná hodnota úspěšnosti stanovena na 60 %. Žáci ZŠ však dosáhli v průměru pouze 43% a studenti SŠ 50 %. Výborného výsledku nedosáhl z žáků ZŠ vůbec nikdo, v případě SŠ pak jen 1%. V kontextu vysokého významu médií v životě žáků (především internetu a sociálních sítí) jsou uvedená čísla alarmující.

„O mediálním vzdělávání se v poslední době mluví a píše čím dál častěji. A nezřídka se přitom objevuje také jeho kritika. Například, že to je nemístné tahání politiky do škol, vymývání mozků, šíření jediné správné ideologie, zákazy určitých médií atd. Nic z uvedeného neplatí. Autoři podobných výroků, a patří mezi ně i politici, šíří zcela zkreslené představy, ať už to dělají úmyslně, nebo z neznalosti. Bezpochyby tak ale přispívají ke stavu, že mnoho vyučujících mediální výchovy označuje vnímání vzdělávacích snah v této oblasti ze strany veřejnosti jako kontroverzní. Je proto žádoucí, aby relevantní vzdělávací instituce včele s ministerstvem školství pojmenovaly důležitost mediálního vzdělávání, “ uvádí Karel Strachota, iniciátor vzniku Platformy pro mediální vzdělávání a ředitel programu Jeden svět na školách, v němž se mediálnímu vzdělávání už přes třináct let věnuje.


Seznam signatářů otevřeného dopisu zastupujících jednotlivé organizace sdružené v Platformě: 

Karel Strachota (ředitel programu Jeden svět na školách, Člověk v tísni), Jan Cemper (šéfredaktor, Manipulátoři.cz), Lenka Chudomelová (lektorka, Demagog.cz), Jakub Janda (ředitel, Evropské hodnoty), Michal Kaderka (zakladatel, Svět médií), Martin Kožíšek (Akademie CZ.NIC), Tereza Kráčmarová (předsedkyně, Fakescape), Kateřina Křivánková a Vojtěch Bruk (zakladatelé, Zvol si.info), Michal Kučerák (lektor, produkce, Centrum současného umění DOX), Vlaďka Mušálková (ředitelka, Asociace pro mezinárodní otázky), Michaela Slussareff (zakladatelka, Slowtechinstitute.org), Jaroslav Valůch (koordinátor, Transitions) a Tereza Vodičková (předsedkyně, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd).Zdroj: Člověk v tísni

Obědů zdarma pro děti přibývá. Čísla jsou alarmující, varují odborníci

18 hodin 1 min zpět
Stále více dětí ze sociálně slabých rodin má možnost obědvat s kamarády ve školní jídelně. Podpora pro žáky, jejichž rodiny na stravné nemají, je v Moravskoslezském kraji jedna z nejvyšších v republice. Zájemců stále přibývá, letos jde v součtu už o čtyři tisíce dětí. Podle charitativních pracovníků je rostoucí počet těch, kteří potřebují pomoc, alarmující a rozhodně není konečný. Reportáž přináší iDNES.Jana Skopová (linkedin.com)„Máme radost, že ve spolupráci s ministerstvem školství můžeme pomáhat takovému počtu dětí, které by jinak hladověly. Na druhou stranu je nám líto, že počet dětí, u kterých si rodiče nemohou dovolit školní obědy, stále roste,“ konstatovala Jana Skopová, manažerka charitativních projektů obecně prospěšné společnosti Women for Women.

„Počet zapojených škol se rok od roku zvyšuje. Zatímco první rok mělo o tento projekt zájem 85 organizací a rok nato o deset více, letos se do projektu přihlásilo 113 základních a mateřských škol,“ informovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení Moravskoslezského kraje.

„Rádi bychom uvítali ještě větší zapojení škol. Na každém dítěti záleží, byť by mělo být jediné ve škole,“ poznamenala Jana Skopová.


Celý text naleznete zde

Radka Kvačková: Maturita tu není jen kvůli vysoké

19 hodin 1 min zpět
„Na dost důležitou věc upozornil v nedávné diskusi ředitel chomutovské střední odborné školy Jan Mareš. Když byla řeč o tom, jestli má být jednotná maturitní zkouška vstupenkou na vysokou školu, připomněl, že maturitní vysvědčení je také nutnou podmínkou pro vstup do celé řady profesí. „Hasičem se bez maturity nestanete,“ zmínil jednu z nich, ale daly by se najít další podobné. To souvisí s otázkou, jestli má maturita garantovat studijní předpoklady a kvality uchazeče, nebo jen potvrdit, že absolvent zvládl středoškolské minimum,“ píše Radka Kvačková v Lidových novinách. Radka Kvačková (repro ČT)Kvačková pokračuje: 

Když uvážíme, že k maturitě jde dnes nejméně sedm mladých lidí z deseti, je asi logičtější to druhé. Určitě by ale nebylo dobré dělit maturitu na náročnější verzi (dejme tomu pro gymnazisty) a méně náročnou verzi (pro ostatní), protože něco takového by v očích veřejnosti střední odborné školy degradovalo. A to je poslední, co bychom měli chtít.


Celý text naleznete v Lidových novinách

Informace pro školy ke koronaviru

Po, 24/02/2020 - 18:07
V uplynulých dnech se koronavirus Covid-19 začal šířit v oblastech Evropy, kam často směřují školní zájezdy, lyžařské výcviky apod. Protože se bezpečnostní situace neustále mění, doporučuje MŠMT školám sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny ohledně cestování do jednotlivých destinací a možných zdravotních rizik.Webové stránky Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz

Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyhnout se cestování na sever Itálie:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.htmlZdroj: Tisková zpráva MŠMT

Uzákonit učitelům vyšší platy? Podpora nejistá

Po, 24/02/2020 - 05:00
Všechny sněmovní strany by přivítaly, aby platy učitelů rostly ke 130 procentům proti celorepublikové průměrné mzdě. Piráti chtějí do zákona dokonce zavést povinnost, aby se takto platy pedagogů pravidelně valorizovaly, a to už od roku 2023. Ale tomu se některé strany vzpírají, protože by to vyšlo na desítky miliard navíc. „Ve druhém čtení zákona o pedagogických pracovnících předložíme pozměňovací návrh, aby průměrný plat učitele odpovídal minimálně 130 procentům průměrné mzdy,“ řekl Právu školský expert pirátů Lukáš Bartoň. K tomu by bylo podle něj potřeba získat navíc 29 miliard korun.Jasnou podporu piráti zatím nemají. „Podporuji programové prohlášení vlády, kde jsou procenta jasně uvedena. A pak už je zbytečné se bavit o něčem, co má přesah do další vlády. Starám se o to, co bude v době, kdy jsem schopen o tom rozhodnout. Oni tam piráti možná ani nebudou. To bych nepodpořil,“ řekl Právu místopředseda školského výboru Karel Rais (ANO).


Celý text naleznete v Právu

Interpelační absentéři: Poslancům chodí nejméně odpovídat Plaga

Po, 24/02/2020 - 03:00
Premiér Andrej Babiš z ANO a jeho ministři mají chodit odpovídat na dotazy poslanců. Ne všichni ale tuto povinnost plní. Ministr školství Robert Plaga z ANO prošvihl za poslední dva roky téměř každou druhou ústní interpelaci, která na něj mířila. Předseda vlády je co do absencí na pátém místě, na plénu neodpověděl na zhruba čtvrtinu dotazů. A stejně je na tom kabinet jako celek, jak vyplývá z analýzy serveru iROZHLAS.Robert Plaga (msmt.cz)Otázkám poslanců na členy kabinetu se za poslední dva roky nejčastěji vyhýbal ministr školství Robert Plaga. Když ho pak server iROZHLAS žádal o vysvětlení jeho absencí, nereagoval.

„Pan ministr Plaga je na schůzích sněmovny vždy řádně omluven a v drtivé většině případů se jedná o pracovní důvody. Na dotazy poslanců, kteří jej interpelují v jeho nepřítomnosti, je odpovězeno písemně v řádném termínu,“ odpověděla za něj mluvčí resortu Aneta Lednová.

Pokud ministr neodpoví na ústních interpelacích, kterým patří jednou za čas čtvrteční odpoledne, musí do měsíce zareagovat písemně.Celý text naleznete zde

Tisíce studentů neodmaturují. Poslanci jim chtějí pomoci

Po, 24/02/2020 - 02:00
Politici házejí lano tisícům neúspěšných maturantů na středních školách. Studenti by si mohli dodělat ve zrychleném režimu aspoň výuční list. To navrhuje místopředseda školského výboru Karel Rais (ANO) a podporu má i u soc. dem. Vedle toho piráti s ODS navrhují, aby se neúspěšným studentům automaticky uznal alespoň nižší stupeň středoškolského vzdělání. Informuje deník Právo.V současnosti jsou neúspěšní maturanti z pohledu uznaného vzdělání na úrovni absolventa základní školy. To v případě, že u maturity pohoří ve všech třech pokusech, které mají pět let od ukončení studia.

Takových, kteří buď vyčerpali všechny tři pokusy, nebo nevyužili pětileté období ke složení zkoušky dospělosti, bylo podle Cermatu, který organizuje státní maturity, mezi lety 2011 až 2017 kolem 27 600. Není ovšem známo, kolik z nich se dalo na studia znovu, ale na jiné škole. Ale pokud se bude povinně maturovat i z obávané matematiky a cizího jazyka, je jisté, že se řady neúspěšných ještě zvýší.


Celý text naleznete v Právu

Maturitu nezvládla loni na jaře čtvrtina středočeských studentů. Horší je jen sever Čech

Po, 24/02/2020 - 01:00
Maturanti ze středočeských škol patří mezi nejhorší v České republice. Vyplývá to z analýzy, kterou před pár dny zveřejnilo Centrum pro zjišťování výsledků. Loni na jaře u maturitní komise neuspělo 25,7 % studentů středních škol. To řadí kraj až na jedenácté místo mezi čtrnácti regiony. A pokud započítáme i studenty, kteří nakonec zkoušku ani neskládali, hůře než Středočeši dopadli jen v Ústeckém a Libereckém kraji. Informuje MF DNES.„Je to hrozivý výsledek, který nemá ve Středočeském kraji se svou ekonomickou úrovní a sociální skladbou obyvatel jakékoliv odůvodnění,“ říká krajský zastupitel a bývalý radní pro vzdělávání a sport Jan Skopeček (ODS). Stejně jako on viní vedení kraje za nekoncepční práci v oblasti školství i někteří jeho kolegové.

Někteří odborníci považují za zásadní důvod výsledků systém financování školství. „Ten byl změněn až od letošního roku po řadě let, kdy byli ředitelé motivováni k přijímání i takových žáků, kteří neměli studijní předpoklady. Dosavadní systém znamenal pro vedení škol paušální příjem na žáka a po přijetí ke studiu nikdo nestanovil kvalitativní kritéria,“ upozorňuje členka krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Lenka Mrzílková (STAN).


Celý text naleznete v MF DNES

Bořivoj Brdička: Gartner: 10 důvodů, proč technologie mění to, co znamená být člověkem

Po, 24/02/2020 - 00:00
Známá americká poradenská agentura Gartner vydala zprávu o vlivu technologií na život lidí, která by nás měla zajímat. Obsahuje 10 strategických důvodů pro změnu:Bořivoj Brdička (youtube.com)5. Do roku 2023 bude zaveden mechanismus kontroly při vývoji aplikací pracujících s umělou inteligencí a strojovým učením minimálně ve 4 zemích G7. Riziko chybných rozhodnutí je mimořádně velké např. při řízení motorových vozidel (letadel).

6. Do roku 2023 bude 40 % zaměstnanců pracovat ve vlastním osobně nastaveném online prostředí. Dříve bylo prostředí (včetně aplikací) daleko více určováno zaměstnavatelem, očekávaný posun směřuje k definování cílů práce. Nástroje a nastavení prostředí budou mnohem více na volbě zaměstnance.

7. Do roku 2023 bude až 30 % světových zpravodajských a video obsahů ověřeno pomocí blockchainu. Boj proti dezinformacím, propagandě a deepfakes je sice nekonečný, ale nezbytný.

8. Nejpozději do roku 2021 zjistí velké tradiční firmy, že musí věnovat transformaci vyvolané digitálními technologiemi alespoň 2x více času a nákladů, než očekávaly. Digitální optimalizace zahrnuje modernizaci technologií a nečekané náklady na řešení komplexních problémů. Potřebná je velká míra inovačních schopností a adaptability.

9. Do roku 2023 bude 40 % lidí na celém světě sledováno prostřednictvím tzv. „internetu chování“ s cílem optimalizovat online poskytované služby. Rozpoznávání obličeje, sledování pohybu a ukládání velkých dat jsou prostředky, které budou sloužit k určování modelu chování uživatele internetu, který po porovnání s očekávaným bude určovat to, co bude daná aplikace dělat.

10. Do roku 2024 zařadí Světová zdravotnická organizace online nakupování mezi chorobné závislosti. Miliony lidí propadají digitální komerci a budou pociťovat finanční stres. Problém výrazně zhoršuje nástup personalizace umocněné umělou inteligencí. Pravděpodobně se ukáže nutnost regulace a upozorňování zákazníků, podobně jako je tomu u hazardních her a kouření.


Celý text naleznete zde

Kritici cupují návrh Maláčové na škrty v dávkách záškoláků. Návrh má ale i své zastánce

Ne, 23/02/2020 - 05:00
Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se snaží zlepšit školní docházku dětí tím, že hrozí rodičům snížením sociálních dávek na bydlení. Odborníci na vzdělání a sociální vyloučení ovšem s opatřením nesouhlasí a nabízejí raději vlastní řešení. Jiní experti oslovení on-line deníkem Aktuálně však nápad nezatracují a vidí v něm potenciál vychovat vzdělanou generaci, která v budoucnu nebude o sociální dávky žádat.Lukáš Kovanda (linkedin.com)Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda považuje návrh ministryně Maláčové za rozumný. Podle něj pomůže snížit míru zneužívání sociálních dávek. "Někdo to musí přetnout. A každé přetnutí pochopitelně někde zabolí. To, že to zabolí, však v tomto případě znamená, že věc se alespoň nějak řeší," říká Kovanda. 

"Nelze přece připustit, aby daňový poplatník dlouhodobě házel peníze do černé díry a platil bydlení lidem, kteří ani nejsou s to dohlédnout na své děti, ze kterých rostou další budoucí příjemci sociálních dávek," dodává Kovanda.

Podle sociologů, které oslovil on-line deník Aktuálně, je návrh změny dávek na bydlení spíše politickým opatřením, které nebylo příliš diskutované s odborníky. Poukazují na to, že přísnější kontrola absence žáků se dotkne pouze rodin s hmotnou nouzí a zbytek záškoláků z ekonomicky silnějších rodin se sankci vyhne.

"Není jasné, proč by měly být penalizovány jen nejchudší domácnosti, proč jde o dávky na bydlení. Nejde o nějakou formu pokuty platnou pro všechny," říká ředitel výzkumné agentury STEM a sociolog Martin Buchtík.


Celý text naleznete zde

Malý: Veřejnou debatu jsme svěřili jediné firmě. A Facebook na tom ohromně vydělává

Ne, 23/02/2020 - 04:00
Facebook všichni vnímáme jako sociální síť, ale ve skutečnosti je to hlavně systém, který servíruje reklamu. A z toho má ohromující peníze, říká někdejší národní digitální koordinátor Ondřej Malý v rozhovoru pro DVTV. Velká část veřejné debaty se odehrává na síti, nad kterou společnost nemá vůbec žádnou demokratickou kontrolu. Mark Zuckerberg si chce sám sobě napsat regulaci - takovou, která ho nic nebude stát, míní.

Celý rozhovor ke stažení naleznete zde

The Guardian: Studie odhalila záplavu podvodných tweetů o klimatu

Ne, 23/02/2020 - 03:00
Za čtvrtinou příspěvků stály v průměrný den automatizované účty, neboli "boti". Takové je hlavní zjištění badatelů z americké Brownovy univerzity, kteří zkoumali miliony tweetů z roku 2017 na téma klimatických změn. Výsledná studie ještě nebyla zveřejněna, přístup k ní ale získal deník The Guardian. Ten dnes na základě zjištění píše, že diskuse na twitteru jsou "překrucovány armádou botů" ve prospěch popírání vědeckých poznatků. Informuje ČTK.
Celý text naleznete zde

Google údajně sledoval děti přes vzdělávací software, čelí za to žalobě

Ne, 23/02/2020 - 02:00
Americká společnost Google nabízí školám v Novém Mexiku výhodný nákup takzvaných chromebooků, malých přenosných počítačů určených především pro studenty. S nimi rovnou dodává i softwarový balíček G Suite for Education, který obsahuje například e-mailovou schránku, kalendář či textový editor... Podle asistenta generálního prokurátora státu Nové Mexiko Briana McMatha má však software i další využití. Google prý jeho prostřednictvím žáky nelegálně sleduje. Informuje iDNES.Mezi sbírané informace podle asistenta prokurátora patří nejen historie prohlížení na internetu nebo YouTube, ale také přesná poloha zařízení, hesla či nahrané dokumenty. Zároveň ale tvrdí, že nejsou důkazy o tom, že by firma tato data nějak zneužila. I když komerční využití je podle něho pravděpodobné.

Google se proti obvinění brání. Tvrdí, že je fakticky nesprávné. Školy totiž při nákupu chromebooků (a tím i softwarového balíčku) souhlasí také s tím, že od rodičů uživatelů získají veškeré potřebné souhlasy. I ty potřebné ke sběru dat.


Celý text naleznete zde

Němečtí školáci šíří dětskou pornografii. Myslí si, že je to jen zábava

Ne, 23/02/2020 - 01:00
Němečtí studenti na uzavřených chatovacích skupinách šíří velmi znepokojivé obrázky a videa. Na některých jsou nacistické svastiky, na jiných je vidět sekání hlavy. Mezi žáky se šíří též obrázky a videa dětské pornografie, doprovázené „vtipnými" komentáři. Německá policie to považuje za velký problém. Informuje iDNES.Podle odborníků mnozí mladí lidé vůbec netuší, že jejich cílené provokace jsou postihovány zákonem. V Německu za šíření obrázků svastik hrozí pokuta. Pokud je jedinec usvědčen z projevů nenávisti (hate speech), může jít až na pět let do vězení.

Soukromé chaty též mohou být používány k sexuálnímu obtěžování, diskriminaci či šikaně jiných dětí. Podle odborníků by se v takovém případě děti neměly bát ozvat.

Policie tvrdí, že je potřeba větší mediální osvěta, aby si mladí lidé uvědomili, jak odpovědně používat digitální média. Vyzývá též rodiče, aby více mluvili se svými dětmi o věcech jako je xenofobie či zneužívání.


Celý text naleznete zde

Jan Moláček: Mýty kolem šátků jsou opět v kurzu

So, 22/02/2020 - 04:00
„Kvůli výměně ombudsmana se objevuje řada mylných informací o sporu mezi střední školou a muslimskou studentkou o zákaz nošení hidžábu. Snad žádný spor v Česku v poslední době nevzbudil takovou pozornost… Všechny tři soudní verdikty se staly tématem pro záplavu komentářů v médiích i na sociálních sítích. Jejich autoři přitom málokdy zastírali, že rozsudky posuzují čistě na základě sympatií k té či oné straně sporu. V takové atmosféře není překvapivé, že drtivá většina komentářů má máloco společného s realito,“ píše Jan Moláček v Deníku N.Jan Moláček (twitter.com)Moláček také píše: 

Diskriminace se dělí na přímou a nepřímou, přičemž nepřímá je založená právě na zdánlivě neutrálním kritériu, které ovšem zvýhodňuje nebo naopak znevýhodňuje určitou skupinu. Lze to dobře ilustrovat třeba na následujícím absurdním příkladu: byla by férová soutěž pro majitele jezevčíků a koček v tom, jak jejich miláčci umějí šplhat na stromy? I kdyby byla pravidla pro všechny zcela stejná?

„Nemůže-li být žalobkyně zahalena hidžábem, a projevit tak své náboženské přesvědčení a víru, dopadá na ni zákaz nošení pokrývek hlavy ve škole ve srovnání s ostatními studenty tíživěji. Je tím znevýhodněna oproti ostatním studentům, kteří jsou jiného náboženského přesvědčení, jehož symbolika nebyla zákazem pokrývek hlav dotčena, anebo nejsou věřící,“ stojí v odůvodnění. Nejvyšší soud také rozhodl, že pro zákaz šátků nezakrývajících obličej není v běžném vyučování žádný důvod a že škola studentku diskriminovala. S tím vrátil kauzu zpět k obvodnímu soudu pro Prahu 10. Pro ten už je ale výrok o diskriminaci závazný – může pouze posoudit nárok na omluvu a výši odškodného (studentka požaduje šedesát tisíc korun).

Rozsudkem Nejvyššího soudu tak po počátečních emotivních výstupech u soudu a zmatcích vyvolaných stejnými, avšak o zcela jinou argumentaci opřenými výroky nižších soudů získalo Česko jasné měřítko pro posuzování podobných případů v budoucnu. Snad to bude znamenat i konec planých debat o něčem tak nepodstatném, jako je šátek přes vlasy.


Celý text naleznete zde

Josef Veselka: Zdanění robotů je hloupý nápad, na který doplatíme. Omezit rozvoj technologií zdaněním je tmářství

So, 22/02/2020 - 03:00
„Minulý týden se v tisku objevily spekulace sociálních demokratů, že by každý robot měl být v budoucnosti zdaněn, protože jejich zaváděním budou lidé přicházet o práci, a tudíž nezbude, než aby se o ně postaral stát. Ve spoustě pseudoproblémů plnících současná média se mi toto téma zdá být velmi důležité…,“ píše Josef Veselka v Hospodářských novinách.Veselka také píše: 

Lidstvo se v současné době rozvíjí rychlostí, která nemá žádné historické srovnání. Jeho nejlepší mozky pracují na umělé inteligenci a jejích exekutivních složkách v dobré víře, že právě toto je jedna z nejdůležitějších cest, po nichž se v jednadvacátém století vydáváme. Jde jen o to, abychom tuto výzvu byli schopni zvládnout a uřídit natolik, aby nám byla ku prospěchu. Za této situace se tedy objevil názor politiků, že tento vývoj nejpokročilejších technologií by v budoucnu mohli regulovat či spíše omezovat pomocí daní. Protože co jiného než omezení by ve svém důsledku speciální daň na koupi či práci robotů byla?..

Možná se jedná o nápad, jenž vznikl v nějakém stranickém sekretariátu při hledání finančních zdrojů pro budoucí vládu anebo v populistické touze zalíbit se těm, kteří by v budoucnu mohli přijít o svou práci. Ale nedej bože, aby takovou daňovou inovaci myslel někdo vážně. Jsem přesvědčen, že historie by podobné snažení označila za tmářství, které sice pokrok stejně nezastavilo, ale v jisté části světa ho zpomalilo.


Celý text naleznete zde

Michal Šoltés: Místo zdanění robotů řešme vzdělávání

So, 22/02/2020 - 03:00
„Z toho, co zatím víme, vyplývá, že na robotizaci tratí zaměstnanci, kteří vykonávají rutinní činnost, tedy profese, jež lze roboty nahradit. Naopak majitelé robotů či zaměstnanci, kteří se věnují nerutinní práci, na robotizaci získávají. Může jít o vysoce abstraktní, odborné profese, které se často s roboty doplňují, ale například i o pozice v sociálních a zdravotních službách. Robotizace zkrátka vytváří vítěze a poražené a zvyšuje nerovnost v příjmech, bohatství a v životní úrovni,“ píše Michal Šoltés v Hospodářských novinách.Šoltés také píše: 

Poražení neztrácí pouze práci, ale přichází i o zaměstnatelnost. S tím se často pojí ztráta životních jistot a náplň, lidé se propadají do psychických a rodinných problémů. Statisticky roste pravděpodobnost rozvodů, sebevražd, kriminality… Málokdo se pře o to, že robotizace a její důsledky pro lidi vytváří prostor pro intervence státu. Jedním z možných zásahů je nějaká forma zdanění robotů, které má redistribuční vliv...

Zdanění robotů lze považovat za nouzové řešení v situaci, kdy vybíráme tu méně špatnou variantu. Systémovým řešením robotizace je především vzdělání a vytvoření podmínek pro vznik profesí s vysokou přidanou hodnotou. Vzdělávat dnes studenty v rutinních činnostech je cesta špatným směrem.


Celý text naleznete zde

MŠMT V Bruselu: Podpora mobility ve vzdělávání a výzkumu

So, 22/02/2020 - 00:00
Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v Bruselu diskutovala na téma „Cirkulace mozků – hnací síla Evropského prostoru vzdělávání“. Ministři se shodli na tom, že mobilita studentů, vědců a učitelů je jedním ze základních principů a přidaných hodnot EU, která vede k rozvoji lidského potenciálu, lepšímu uplatnění na trhu práce a k dopadům na jednotlivé regiony. Zároveň se však shodli, že mobilita a především pak tzv. cirkulace mozků je mnohdy nevyvážená, a to jak v rámci EU, tak i jednotlivých států a představuje problém tam, kde dochází k odlivu mozků a odchodu talentů. Řada delegací zmínila i souvislost s demografickými výzvami, stárnutím obyvatel a odlivem vysoce kvalifikovaných osob z venkova do měst. Dle ministrů je základem jakéhokoliv řešení vysoká atraktivita a kvalita evropských systémů vzdělávání, vědy a výzkumu a vysokoškolských institucí, na které se musí jednotlivé členské státy i EU soustředit a soustavně je podporovat a zlepšovat. 

Náměstek Velčovský během svého vystoupení na zasedání Rady uvedl: „Česká republika je silným zastáncem vyvážené cirkulace mozků. Podporujeme Síť evropských univerzit, na jejíž kvalitní projekty přispíváme také ze státního rozpočtu. Dále jsme díky ESIF vyhlásili výzvy pro mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků. Prozatím vyjelo z České republiky na 500 českých vědců různého věku a zkušeností a přijelo na 450 zahraničních. Systém mobilit má dopad na obě strany, vysílající i přijímající. Díky těmto intervencím velmi aktivně přispíváme k budování evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru."


Celý text naleznete zde

Stránky