Novinky ze školy

ORGANIZACE ODBORNÉ PRAXE PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKU (ŠKOLNÍ ROK 2020/2021)

OA Olomouc - So, 13/02/2021 - 10:25
Rubrika: Aktuality praxe

Sdělení k organizaci odborné praxe pro žáky obou oborů 3. ročníku Obchodní akademie, Olomouc ve školním roce 2020/2021

 

Termín praxe pro žáky 3. ročníku je stanoven na dobu od 17. 5. do 28. 5. 2021 (v době ústních maturitních zkoušek). Praxe trvá 10 pracovních dní.

Pokyny k zabezpečení odborné praxe:

 1. Žáci si zjistí možnosti vykonávání odborné praxe u zaměstnavatelů. Nejlépe v místě bydliště (kvůli dojíždění v době praxe).Pokud si žák zabezpečí praxi v prostředí, kde je znám nebo zde jsou zaměstnány osoby příbuzné či známé, které za něj převezmou při výkonu práce odpovědnost, jsou mu svěřeny odpovědnější činnosti.
 2. Při hledání zaměstnavatele žáci využijí žádosti o umožnění odborné praxe. Po předložení žádosti jim zaměstnavatel zpravidla praxi umožní.
 3.  Formulář je k dispozici ke stažení v dokumentech školy (cesta – dokumenty školy, praxe, žádost o umožnění odborné praxe) nebo na moodleoa v příslušném kurzu odborné praxe. Do formuláře žáci vepíší své jméno a příjmení a aktualizují datum, uvedou termín konání odborné praxe. Pokud si nebudou vědět rady s vyplněním formuláře, obrátí se na své vyučující PEK nebo vedoucí odborné praxe Ing. Hanu Lněničkovou.
 4. Vyplněné žádosti žáci umístí na moodleoa, kurz odborné praxe 3. ročník, zde je může vyučující PEK zkontrolovat a opravit tak, aby zaměstnavateli byla předložena bezchybná verze.
 5. Pokud žák nemá možnost zajistit si odbornou praxi sám, obrátí se co nejdříve na vedoucí odborné praxe Ing. Hanu Lněničkovou přes Komens nebo e-mail ln@uc.oaol.cz. V situaci, kdy to bude možné, i osobně po předchozí domluvě (kabinet číslo 500).
 6. Žáci od zaměstnavatele získají následující informace, nezbytné pro vyplnění dohody o odborné praxi (viz formulář na moodle kurz odborná praxe 3. ročník):
  - název a sídlo firmy v souladu se zápisem do veřejného rejstříku (obchodního či živnostenského rejstříku podle právní formy podnikání), výpis vloží na moodleoa, kurz odborné praxe 3. ročník, nejpozději do 28. 2. 2021.
  - jméno a příjmení osoby oprávněné uzavírat dohodu o odborné praxi (statutární orgán),
  - funkci této osoby (například jednatel),
  - adresu místa, kde bude praxe vykonávána,
  - kontaktní spojení: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu osoby, která bude za žáka po dobu odborné praxe odpovídat.

Vyplněný formulář s údaji opět vloží na moodleoa, kurz odborné praxe 3. ročník do 28. 2. 2021, aby bylo možno zahájit vyplňování formulářů dohod odborné praxe.

 1. V březnu dle pokynů svých vyučujících předmětu PEK žáci vyplní a odevzdají formulář dohody o zabezpečení odborné praxe ke kontrole. S postupem při vyplnění dohod a termínem odevzdání dohod ke kontrole budou žáci seznámeni včas svými vyučujícími (viz tabulka s termíny níže).

     Návrh termínů – k zabezpečení odborné praxe žáků 3. ročníku Obchodní akademie, Olomouc

Poř. č.

Vykonávaná činnost v rámci zabezpečení oborné praxe

Navrhovaný termín nejpozději do

Poznámka

  1.

Žádost o umožnění praxe, informace o zaměstnavateli(vyplněné vložit na moodleoa). Provedou žáci, informují, radí a kontrolují vyučující PEK.

 

     28.2.2021

 

  2.

Vyplnění dohod o zabezpečení odborné praxe ke kontrole vyučujícím PEK (vložit na moodleoa). Provedou žáci, informují, radí a kontrolují vyučující PEK.

 

    15.3.2021

 

  3.

Opravené dohody (vložit na moodleoa), opětovná kontrola vyučujícím PEK. Provedou žáci, informují, radí a kontrolují vyučující PEK.

 

   29.3.2021

 

  4.

Kontrola odevzdaných, zkontrolovaných dohod vyučujícími PEK. Provede vedoucí odborné praxe. Individuálně oprava případných chyb (bude komunikováno přímo s žákem přes Komens a moodle, zajistí vedoucí odborné praxe).

 

    6.4.2021

 

    5.

Tisk opravených dohod centrálně (způsob tisku bude určen). Zabezpečí vedoucí odborné praxe.

    9.4.2021

 

 

  6.

Podpis opravených dohod ředitelkou školy. Zajistí vedoucí odborné praxe.

 

   15.4.2021

 

  7.

Předání podepsaných dohod ředitelkou školy žákům, kteří dohody předloží k podpisu zaměstnavateli. Zajistí vedoucí odborné praxe ve spolupráci s vyučujícími EKO.

 

   19.4.2021

 

  8.

Odevzdání podepsaných dohod zaměstnavatelem, žáci podepsané dohody předají vedoucí odborné praxe (3.C prostřednictvím vyučující EKO). Zajistí vedoucí odborné praxe ve spolupráci s vyučujícími EKO.

 

   30.4.2021

 

 

Poznámka:

Termín je vždy navržen jako konečný. Pokud budou úkoly splněny dřív, odevzdáte výstup z činnosti dříve a nečekáte na termín uvedený v tabulce.

Případné dotazy směřujte podle toho, které činnosti se dotaz týká, na své vyučující EKO nebo PEK, nebo zasílejte vedoucí odborné praxe přes Komens nebo na e-mailovou adresu  ln@uc.oaol.cz.

Kategorie: Novinky ze školy

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit