Aktuálně ze školství

Program Bezpečné cesty do školy: Uzávěrka přihlášek 21. února

Česká škola - Čt, 06/02/2020 - 02:00
Podle průzkumu organizace Pražské matky, z. s. považuje čtvrtina dětí ze základních a středních škol v hlavním městě svou cestu do školy za nebezpečnou. Ať už jim ji komplikuje doprava nebo neudržovaná veřejná prostranství, důsledky jsou jasné: bojí se děti, bojí se rodiče. Informuje magazín Rodiče vítáni.A tak čtvrtina rodičů vozí děti raději do školy autem, i když často bydlí ani ne kilometr daleko. Téměř 40 % dětí by přitom chtělo raději jezdit na kole, koloběžce nebo skateboardu, a prakticky stejné procento rodičů by nejraději auta vykázalo někam pryč od školní budovy.

Bezpečné cesty do školy je program, který vyhlašuje organizace Pražské matky ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Odborníci pak z přihlášek vyberou školy, které jsou na tom nejhůře, ale zároveň je u nich pravděpodobné, že téma udržitelné dopravy přenesou i do výuky a doprovodných akcí pro žáky i rodiče.


Celý text naleznete zde 
Přihlášku a další informace naleznete zde

SYPO hledá učitele a ředitele pro nové národní kabinety

Česká škola - Čt, 06/02/2020 - 01:00
Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů hledá do nově vznikajících národních kabinetů zástupce z řad učitelů a ředitelů. Po matematice, českém jazyku a ICT začnou fungovat metodické kabinety Předškolního vzdělávání, Prvostupňového vzdělávání a Přírodovědného vzdělávání. Metodické kabinety jsou vytvořeny v rámci projektu SYPO, který je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancovaný EU.Hlavním cílem národních kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogů. „Pro učitele jsou nově vznikající národní kabinety jedinečnou příležitostí, jak se podílet na rozvoji předmětových didaktik a náplni výuky,“ říká Mgr. Josef Slovák, manažer projektu SYPO, a dodává: „Učitelé a ředitelé zapojení do již fungujících národních i krajských kabinetů například v současné začínající spolupracovat na aktualizaci RVP pro příslušné předměty.“

V národních kabinetech spolupracují zástupci klíčových institucí, které se věnují vzdělávání jako např. MŠMT, ČŠI nebo NPI ČR, a zástupci z řad pedagogické veřejnosti, tedy učitelé a ředitelé příslušných aprobací.

Výběrová řízení jsou vyhlášena v termínu od 27. ledna do 29. února 2020.


Více informací naleznete zde

SYPO hledá učitele a ředitele pro nové národní kabinety

MŠMT - St, 05/02/2020 - 13:49
Praha, 5. února 2020 - Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů hledá do nově vznikajících národních kabinetů zástupce z řad učitelů a ředitelů. Po matematice, českém jazyku a ICT začnou fungovat metodické kabinety Předškolního vzdělávání, Prvostupňového vzdělávání a Přírodovědného vzdělávání. Metodické kabinety jsou vytvořeny v rámci projektu SYPO, který je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancovaný EU.

Prestižní vědci založili institut, který má pomoci řešit problémy v měnící se společnosti. I ty, co mohou teprve přijít.

Česká škola - St, 05/02/2020 - 03:00
Sedm významných profesorů přišlo s projektem, který má za cíl připravit se na zvládání problémů, které už dnes leckdo nazývá nestabilitou světa nebo krajním stavem. Založili Institut Equilibrium, protože podle vědců už nestačí pohlížet na problémy, které ještě přijdou, jen úzce zaměřenou odbornou optikou, ale je nutné propojit síly napříč vědeckými obory a hledat řešení problémů dnešních i budoucích. Informuje MF DNES.„Chceme získávat, formulovat a nabízet poznatky jak společnosti, tak jednotlivcům, protože nakonec to bude právě jednotlivec, kdo rozhodne o osudu naší společnosti. Chceme, aby lidé kriticky uvažovali,“ vysvětluje kybernetik Vladimír Mařík a připomíná, že svět se stal totálně zasíťovaným, propojeným internetem, kterým probíhá tolik informací, až lidé ztrácejí nadhled, vizi. „Nakonec se spokojí s maličkostmi a nepodstatnými věcmi a jsou neochotní se angažovat. Nastolil bych takové morální klima, aby každá informace, která není pravdivá, byla rozumnými lidmi odmítnuta a zapomenuta,“ dodává.

Institut Equilibrium nebude uzavřenou vědeckou platformou, vědci, kterým jde především o posun v myšlení lidí, mají v úmyslu do diskusí vtáhnout všechny. „Budeme pořádat semináře a diskuse pro odborníky i laiky k jednotlivým oblastem života. Velmi potřebná bude například diskuse o našem školském systému, který se bude pod tlakem vnějšího světa měnit,“ říká genetik Václav Pačes.


Celý text naleznete v MF DNES

Martina Habrová: Vztah českých škol k chybování nebyl a není dobře pojatý, ať už ve vztahu k dětem, nebo učitelům

Česká škola - St, 05/02/2020 - 03:00
„Ve vzdělávacích kruzích se o významu práce s chybou mluví, ale řekla bych, že zatím spíš jen mluví,“ říká v reportáži magazínu Rodiče vítáni učitelka a lektorka Petra Dočkalová, která na toto téma vede semináře. „Mnoho učitelů již prošlo školením, ale často vidím, že práce s chybou je pro ně to, jak to dělali vždycky. Chyby najít, spočítat a oznámkovat. Aniž by se zajímali o to, proč dítě chybu dělá.“„Vztah českých škol k chybování nebyl a není dobře pojatý, ať už ve vztahu k dětem, nebo učitelům,“ myslí si Martina Habrová, školní mentorka s dlouholetou pedagogickou zkušeností. Podle jejích zkušeností se mnoho pedagogů bojí si přiznat, že se potřebují profesně rozvíjet. Když už pro odbornou pomoc přijdou, přicházejí s tím, že opravit potřebuje žák. „Pomalu se to ale mění,“ dodává. „Při mentoringu učitelé postupně přicházejí na to, že i malá změna v jejich přístupu mění celkovou situaci. Že práce na sobě se vyplácí.“

Jedna z klientek Martiny Habrové, mladá učitelka druhého stupně Jana, říká, že strach přiznat chybu mají učitelé i proto, že za to bývají trestáni vedením nebo kolegy. „Jsou školy, kde učitele, který si neví rady, nepodrží, naopak, ještě na něj celou situaci ´hodí´. Jsem ráda, že to není případ téhle školy, ale sama jsem to zažila na minulém pracovišti.“ Není divu, že pak učitelé své potíže, pochybnosti, slabosti neradi přiznávají.

Podle Ivy Šagátové, zástupkyně ředitele Základní školy profesora Švejcara v Praze-Modřanech, je na vedení škol, aby učitelům ukázalo, že práce na sobě je běžnou součástí profilu učitele, že naopak chybuje ten, kdo se nevzdělává. „Přihlásila jsem se na kurz koučinku a mentoringu, jsem v programu Ředitel naživo… Taky už nejsem jitřní rosa, ale učím se pořád a baví mě to,“ říká Iva Šagátová.


Celý text naleznete zde

Miliarda navýší platy učitelů

Česká škola - St, 05/02/2020 - 02:00
Vedení hlavního města přidá letos učitelům na platech v souhrnu až miliardu korun. Cílem je dorovnat jejich platovou hladinu a nalákat do Prahy nové učitele, kterých schází několik stovek, jak uvedl radní pro školství Vít Šimral (Piráti). Již v loňském rozpočtu přidalo hlavní město učitelům a nepedagogickým pracovníkům plošně k platu dohromady miliardu korun. V příštím roce by to podle něj mohlo být 1,2 miliardy korun. Informuje ČTK.
Celý text naleznete v MF DNES

Lukáš Bůžek: Zmatek kolem známek

Česká škola - St, 05/02/2020 - 02:00
„Chybí-li v současné době něco českému školství, pak to jsou, podle mého názoru, právě přesně definované cíle a výstupy pro každý jednotlivý předmět, a to nejen na úrovni celkových a ročníkových výstupů, ale především na úrovni jednotlivých témat a podtémat – věc, která je například v britském školství zcela běžná. Jsem přesvědčen, že nápravu této situace vyřeší teprve zásadní kurikulární reforma, která nás zbaví systému RVP – ŠVP,“ píše Lukáš Bůžek na svém blogu. Bůžek mimo jiné píše: 

Téměř každý den narážím na nutnost pro své žáky přesně definovat cíle, které mají v jednotlivých výstupech dosáhnout a musím je vymýšlet sám – absence přesných evaluačních kritérií je jednou z mých současných největších starostí a myslím, že by je uvítali i jiní učitelé (alespoň všichni, kteří chtějí sobě a především svým žákům objasnit to, kam směřují).

Každý žák, aby se učil samostatně a aby vůbec mohl být vnitřně motivován, musí být především seznámen se standardy, které se od něj očekávají. Tento fakt je osvobozující pro všechny strany: žák si může sám vybrat priority a cíle, kterých chce dosáhnout: možná chce dospět do úrovně 1 (nebo čtyř usměváčků nebo něčeho jiného) v algebře, ale již tolik nestojí o podobnou úroveň v zeměpise v oblasti znalostí hospodářství rozvojových zemí. Toto rozhodnutí je totiž pouze a jenom na žákovi, učiteli nepřísluší. Co musí stát definovat a učitel ze své pozice garantovat, je určité funkční minimum, které prostě žák musí zvládnout. Zbytek ať je na žákovi samotném.

Víme již, že zpětnou vazbu, která nám oznámí, nakolik se nám podařilo cíle dosáhnout, nazýváme sumativní hodnocení. Zpětná vazba, která nám říká, kde se ve svém učení právě nalézáme a jakým směrem se máme dále vydat a která je tedy pro učení nejpodstatnější, se nazývá formativní hodnocení.

Sumativní hodnocení bývá anglicky označováno jako assessment of learning, neboli hodnocení učení. Pro formativní hodnocení bývá používán ekvivalent „assessment for learning“, „hodnocení pro učení“. Formativním hodnocením proto v naší úzké definici nazýváme takovou zpětnou vazbu učitele, která umožní a podpoří další učení žáka.

Nás, učitele, ale také rodiče a hlavně žáky, zajímá především to, co se děje ve třídě. Pokud chceme u dětí vidět skvělé výkony a markantní posuny v učení, rozlišujme správně pojmy a řiďme se podle nich v praxi. Říkejme a ukazujme žákům, jaké jsou naše společné cíle, umožněme jim rozpoznat a posoudit kvalitní práci a rozlišit ji od průměrné, seznamme je s našimi očekáváními. A potom je jako skuteční navigátoři správnými prostředky směrujme k cíli. Jedině tak se můžeme dočkat, že se nám ze tříd, které dnes často připomínají spíše vrakoviště, stanou stáje formule 1.


Celý text naleznete zde

Kapacita školek a dětských skupin nestačí, někde chybí až stovky míst

Česká škola - St, 05/02/2020 - 01:00
Na pětinu dětí mladších tří let, které by rodiče rádi poslali do školky nebo dětské skupiny, nezbude místo. Dokládá to čerstvá analýza ministerstva práce a sociálních věcí, jehož šéfka Jana Maláčová (ČSSD) chystá změny ve financování dětských skupin. Ty se na základě dosavadních návrhů chystané novely bojí, že peněz na provoz dostanou málo a budou muset skončit. Nedostatek míst pro nejmenší by to ještě prohloubilo. Informují Hospodářské noviny.Autoři analýzy odhadují, že v Česku je 71 tisíc dětí mladších tří let, které rodiče chtějí umístit do nějakého typu předškolního zařízení. „Mateřské školy pro ně nyní zajišťují 64 procent potřebných míst, 17 procent pak poskytují dětské skupiny,“ uvádí analýza, která pracuje s daty platnými ke konci roku 2018. V té době školky navštěvovalo celkem 364 tisíc dětí, do skupin jich chodilo asi 16 tisíc...

 Analýza ale upozorňuje, že ani po započtení dětských skupin kapacita v řadě okresů nestačí, v některých se nedostává až na stovky dětí. „Nejhorší situace je v Praze, kde chybí přes dva tisíce míst,“ uvádí analýza s tím, že následuje Brno-venkov, Liberec a Kladno.


Celý text naleznete v Hospodářských novinách

Univerzita zakládá herní studio, vznikne pokračování Attentatu 1942 i střílečka Silicomrades

Česká škola - St, 05/02/2020 - 01:00
Temná atmosféra německé okupace a druhé světové války před lety zaujala skupinu vědců z Univerzity Karlovy. Ve snaze přiblížit historické události mladší generaci vytvořili strategické počítačové hry, které zaznamenaly úspěch v Česku i na mezinárodních filmových festivalech. Příběh nezávislých tvůrců má pokračování – jejich projekt zaštítila právě pražská univerzita, která založila vlastní herní studio Charles Games. Informuje Deník N.Studio vzniklo v rámci Charles University Innovations Prague, dceřiné společnosti Univerzity Karlovy, která přenáší poznatky z akademické půdy do praxe. Projekt Charles Games je jejím prvním takzvaným spin-offem. Pomoci má zájemcům o vývoj počítačových her.

„Počítačové hry dnes prostupují celou společností, mezi hráči najdeme lidi všech generací a vrstev. Mají obrovský ekonomický význam a kulturní potenciál, přesto jsou stále akademií spíše přehlíženy,“ říká Vít Šisler, který bude ve spin-offu působit jako herní designér.

Podílel se na vývoji titulů Attentat 1942 a Svoboda 1945, které vytvořili právě odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty společně s Akademií věd. Komunita působí na univerzitě v oborech zabývajících se vývojem her a novými médii již několik let.


Celý text naleznete zde

Nejlepší mladá překladatelka poprvé z Prahy

Česká škola - St, 05/02/2020 - 00:00
Evropská komise oznámila jména 28 mladých překladatelů, kteří zvítězili v překladatelské soutěži pro střední školy Juvenes Translatores . Tématem letošního ročníku byla otázka, jako mohou mladí lidé pomoci utvářet budoucnost Evropy. Překladatelé Evropské komise vybrali vítěze mezi 3 116 soutěžícími ze škol z celé Evropy.Teprve ve 13. ročníku populární celoevropské překladatelské souteže Juvenes Translatores se dočkalo vítězství i jedno z pražských gymnázií. Českou vítězkou soutěže, do které se zapojilo 3 116 studentů ze 740 evropských škol, se stala Eliška Chýlková z Gymnázia Budějovická. Ukončila tak nadvládu českobudějovického Gymnázia Jírovcova, jež ovládlo poslední dva ročníky.

Eliška, která překládala soutěžní text z angličtiny do češtiny, zvítězila v konkurenci 89 studentů z 21 českých středních škol. Svou cenu si převezme na jaře v Bruselu, kde se setká s dalšími 27 vítězi z ostatních zemí EU a s profesionálními překladateli z Evropské komise. 


Celý text naleznete zde

MSMT-33477/2019-1 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

MŠMT - Út, 04/02/2020 - 17:01
Dne 8. 10. 2019 byla na MŠMT doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č.j.  MSMT-33477/2019-1. Žadatel požadoval odpovědi na níže uvedené otázky: 1) Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb („SBS“)? 2) Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje? 3) Jaká je cena za hodinu této služby včetně DPH? 4) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou? 5) Od 1.1.2018 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?

MSMT-30967/2019 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

MŠMT - Út, 04/02/2020 - 16:59
Dne 13. 9. 2019 byla na MŠMT doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č.j.  MSMT-30967/2019-1. Žadatel požadoval poskytnutí základních metodik/metodických postupů (Spisového řádu; Skartačního řádu a plánu; Podpisového řádu; Organizačního řádu, o jiných metodik souvisejících se správou dokumentů v instituci, základní informace, tzv. rodný list eSSL či jiného informačního systému spravujícího dokumenty, který obsahuje základní informace o využívaném IS). 

MSMT-29930/2019-1 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

MŠMT - Út, 04/02/2020 - 16:53
Dne 1. 9. 2019 byla na MŠMT doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č.j.  MSMT-29930/2019-1. Žadatel požadoval:   a) Jaký je celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na MŠMT? b) Jaký je celkový počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek na MŠMT? c) Kolik zaměstnanců má absolvované vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu?

MSMT-23094/2019–2 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

MŠMT - Út, 04/02/2020 - 16:52
Dne 12. 7. 2019 byla na MŠMT doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č.j.  MSMT-23094/2019-2. Žadatel požadoval upřesnění, resp. nežádal o průměrný počet zaměstnanců, ale o počet skutečně zaměstnaných zaměstnanců s tím, že pokud v průběhu roku 2018 docházelo ke změnám, zajímalo by jej, k jakým změnám a kdy docházelo v počtu zaměstnanců.

MSMT-22929/2019-1 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

MŠMT - Út, 04/02/2020 - 16:52
Dne 8. 7. 2019 byla na MŠMT doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č.j.  MSMT-22929/2019-1. Žadatel požadoval schéma organizační struktury  úřadu s uvedením jmen a příjmení vedoucích zaměstnanců.

MSMT-23094/2019 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

MŠMT - Út, 04/02/2020 - 16:51
Dne 28. 6. 2019 byla na MŠMT doručena žádost o poskytnutí informací zaevidovaná pod č.j.  MSMT-23094/2019-1. Žadatel požadoval informaci o počtu tabulkových míst v roce 2018 a kolik jich bylo obsazeno včetně změn (počtu) v průběhu roku 2018. Dále se žadatel dotazoval, jak bylo naloženo s finančními prostředky, které ministerstvo dostalo na neobsazená systematizovaná místa za rok 2018.

Stránky