Aktuálně ze školství

Novela: Místo dětských skupin by byly jesle, přispíval by jim stát

Česká škola - Čt, 02/07/2020 - 03:00
Dětské skupiny v nynější podobě by měly do čtyř let nejspíš přestat existovat. Nahradit by je měly jesle. Požadavky na jejich podobu a fungování by byly přísnější. Zařízení by bylo pro děti od půl roku do čtyř let. Na místo pro děti rodičů, kteří pracují či studují, by přispíval stát. Vyplývá to z nové verze novely o dětských skupinách, kterou zveřejnila na webu vláda. Podle plánu by měl zákon platit od poloviny příštího roku, na provedení změn by byl čas do konce června 2024. Poté by se porušování pravidel mohlo pokutovat. Informuje ČTK.
Celý text naleznete zde

Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020

Česká škola - Čt, 02/07/2020 - 02:00
Manuály pro fungování škol, které ministerstvo školství vydalo v průběhu dubna, měly platnost pouze do konce školního roku, tedy do 30. června 2020. Od 1. července 2020 se totiž již neuplatňuje mimořádné opatření určené výhradně pro školství, které obsahovalo omezení a zákazy specificky pro školy a školská zařízení jako např. omezení počtu účastníků na 15 osob nebo povinnost předložit zvláštní čestné prohlášení. Ministerstvo školství tedy zpracovalo materiál k provozu škol a školských zařízení o prázdninách.Školy a školská zařízení tedy mohou v průběhu měsíců července a srpna vykonávat běžné prázdninové aktivity. Nadále se však mohou na činnost škol a školských zařízení aplikovat aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví obecná omezení a povinnosti (např. nošení ochrany úst a nosu v určitých situacích, omezení pořádání hromadných akcí).Další informace naleznete zde

DZ ČR 2005

MŠMT - St, 01/07/2020 - 20:23
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2005

Tomáš Chrobák: Mohl jsem vůbec být letos spravedlivý při klasifikaci? Mám spoustu pochybností a otázek…

Česká škola - St, 01/07/2020 - 11:06
„Bylo tento rok lehčí, těžší nebo stejně náročné známkovat? Pro mě to bylo nesrovnatelně náročnější, a tak končím školu s mnoha otazníky, a dokonce s pocitem jisté prohry. Nevím, zda jsem splnil to, co žáci ode mě očekávají snad nejvíce. Totiž abych byl spravedlivý. Vidím za této situace jedinou cestu, nebo vlastně dvě. Buď všem známky výrazně zlepšit, nebo neklasifikovat vůbec. Pro tento názor mám několik důvodů, které bych s vámi rád sdílel. Možná to vyvolá diskuzi, která bude přínosná i pro budoucí časy. Kdo ví, třeba něco podobného budeme řešit brzy znovu,“ píše učitel Tomáš Chrobák pro magazín Rodiče vítáni.Tomáš Chrobák (archiv autora)Chrobák také píše: 

Na úvod hned říkám, že řešení nevidím v tom, abychom všem rozdali samé jedničky, ani abychom opsali známky z prvního pololetí. Zvlášť to druhé má totiž háčky, které se tu taky snažím pojmenovat.

Na prvním místě je důležité si uvědomit, že online výuka byla dobrovolná. Učitelé ji nemohli vyžadovat a ani sankcionovat, pokud se žák vypařil nebo nepracoval. Vyhláška, kterou ministerstvo školství upravilo podmínky pro klasifikaci v letošním druhém pololetí, učitelům přikázala, aby brali ohled na rodinnou situaci žáka a na to, jaké má pro distanční výuku doma podmínky. Vyhláška také říká, že závěrečné hodnocení zohlední podklady získané v době vzdělávání na dálku PODPŮRNĚ. Slovo podpůrně považuji za zásadní. Pro mne to znamená, že se poklady berou v úvahu, pokud to žákovi prospěje, a nepřihlíží se k nim, pokud by to jeho klasifikaci zhoršilo. Někomu se to může nelíbit, já s tím souhlasím...

Měl bych snad jako podklad využít známky z minulého pololetí? To se mi taky příčí. Každý z nás už přece zažil mnoho dětí, které se během roku buď zlepšily, nebo zhoršily. Prostě jim sedla látka nebo měly trable s láskou… Učitel musí reflektovat posun žáka, a ne ho zazdít v minulosti. Tenhle přístup bych bral pouze v případě, že známka nebude oproti prvnímu pololetí horší.

Ale tady moje pochybnosti nekončí. I kdybych se rozhodl práci během distanční výuky klasifikovat, musím se vyrovnat s dalšími otazníky...

Pojďme se nad tím společně zamyslet a diskutovat o tom mezi učiteli i veřejně. Možná to přinese i nějaké nové pohledy na klasifikaci a na hodnocení všeobecně. Zvýší to naši učitelskou citlivost k tomu, jak hodnotit a tím žákovi prospět. Rozhodně bych do této debaty zatáhl i žáky. Co si myslí oni? Na rozdíl od nás vědí, co se dělo na druhé straně “drátu”.


Celý text naleznete zde

Robert Plaga: Školství si prošlo tvrdou zkouškou

Česká škola - St, 01/07/2020 - 10:49
Vážené dámy, vážení pánové, končí školní rok, který byl snad ve všech směrech jiný, než ty předešlé. Naše školství v posledních měsících prošlo obrovskou zkouškou, kterou si nikdo z nás nedovedl představit. Troufnu si tvrdit, že v tomto tvrdém testu uspělo. A to hlavně díky Vám, ředitelkám a ředitelům, učitelkám a učitelům a všem dalším pracovníkům našich škol. V neposlední řadě ale patří poděkování i všem rodičům, bez kterých by poslední pololetí nemohlo vůbec proběhnout.Robert Plaga (msmt.cz)11. března nastala v českém školství doba temna. Školy se uzavřely, žáci a studenti byli nuceni zůstat doma, výuka se musela prakticky ze dne na den od základu proměnit. Nešlo zdaleka jen o výuku, ale i o komunikaci mezi rodinou a školou. Koronavirová krize nám všem opět ukázala, že komunikace a spolupráce je pro vzdělávání klíčová. Společnost měla také jedinečnou možnost poznat, jak je oblast školství důležitá pro fungování společnosti, a to hlavně ve smyslu výzkumu či výpomoci žáků či studentů našich škol v krizových situacích. I těmto žákům a studentům patří obrovské poděkování. Chtěl bych v tomto velmi vyzdvihnout také práci učitelek mateřských škol, které pečovaly o děti pracovníků bezpečnostních sborů a zdravotníků, ale i řady dalších.

Každý z nás si z posledních měsíců nese nějakou zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní. Za sebe mohu říci, že jsme se s nejbližším týmem snažili konat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Úzce jsme komunikovali s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, snažili se nastavit pravidla tak, aby byla v českém prostředí proveditelná a školství mohlo nejen fungovat, ale i se pozvolna vracet k normálu. To vše s vědomím odpovědnosti za celou naši vzdělávací soustavu a všechny její účastníky. Ministerstvo v průběhu léta připraví manuály pro školy, které budou reflektovat zkušenost škol, a školy je budou moci použít v případě opětovného výskytu onemocnění COVID-19.

Ač pevně věřím, že příští školní rok již bude bez podobných překvapení, určitě bychom si z předešlé krize měli vzít nějaká ponaučení. Jak už jsem mnohokrát řekl, dálková výuka by se neměla odložit spolu s rouškami, ale měli bychom se v ní dále zdokonalovat, hledat další zdroje inspirace a společně přemýšlet nad integrací prvků on-line vzdělávání do běžné výuky. Školu určitě nikdy nenahradí, ale je možné ji efektivně využívat například v případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka nebo v budoucnu v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání. V tomto smyslu ministerstvo také připravuje pokusné ověřování, které nabyté zkušenosti otestuje a nabídne systémové řešení.

Dosavadní podpora pro školy se mimo jiné odehrávala formou webinářů, které realizoval Národní pedagogický institut. Největší zájem ze strany učitelů byl o to, jak používat on-line platformy pro komunikaci s žáky. Rádi bychom tyto webináře doplnili o rozměr pedagogický. Tedy nikoli jak používat platformu, ale jak vzdělávat za pomocí platformy. V tomto smyslu bych Vás rád požádal o zpětnou vazbu. Budu velmi rád, pokud budete posílat své zkušenosti a příklady dobré praxe, jak se Vám výuka v on-line prostředí dařila a jaké vzdělávací metody se Vám podařilo uplatnit, na adresu: inspirace@msmt.cz.

Další společnou výzvou je samotná proměna výuky. Předešlé měsíce ukázaly značnou přetíženost rámcových i školních vzdělávacích programů. Úkolem ministerstva bude proměna RVP zejména z pohledu redukce celkového objemu očekávaných výstupů a učiva a jejich celkovou aktualizaci s ohledem na společenské změny, kterými procházíme a kterým budou naše děti čelit. Nicméně již dnes mohou školy měnit své školní vzdělávací programy, a reagovat tak na nabytou zkušenost. Prosím využijte této příležitosti.

Vážené dámy, vážení pánové, velmi Vám všem děkuji za Vaši práci v tomto školním roce a zejména pak v posledním pololetí. Ředitelkám, ředitelům, učitelkám a učitelům přeji zasloužené dovolené, stejně tak chci popřát krásné prázdniny žákům a studentům a jejich rodinám.

Více než kdy dřív Vám chci říct, že být v této zemi, která je plná skvělých pedagogů, ministrem školství je pro mne obrovská čest.

S úctou

Robert Plaga

Vzdělávací systém se podle zástupců škol s koronakrizí vypořádal dobře

Česká škola - St, 01/07/2020 - 10:43
Vzdělávací systém se podle zástupců školských asociací vypořádal s koronakrizí dobře. Situace podle nich byla nečekaná, takže nebylo snadné hledat vždy nejlepší řešení. Pokud by se situace opakovala, daly by se některé věci udělat lépe. Shodli se na tom zástupci školských asociací, které oslovila ČTK. Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že vzdělávací systém v ČR zvládl situaci kolem koronaviru skvěle. Podle spolku Pedagogická komora by ale samotný ministr u učitelů propadl. Podle České středoškolské unie se ukázalo, že bylo vzdělávání dosud zastaralé.
Celý text naleznete zde

Nová strategie pro vysoké školství

MŠMT - St, 01/07/2020 - 10:10
Praha, 1. července 2020 - České vysoké školství má novou strategii. Mezi její priority patří příprava studujících na uplatnění ve společnosti 21. století, posílení distančního a celoživotního vzdělávání, reforma doktorského studia, podpora excelentního a společensky relevantního výzkumu, posílení strategického řízení vysokých škol nebo zefektivnění byrokracie.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018

MŠMT - St, 01/07/2020 - 09:05
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2018/2019

MŠMT - St, 01/07/2020 - 09:01
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2018/2019.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2019/2020

MŠMT - St, 01/07/2020 - 08:58
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2019/2020.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2020/2021

MŠMT - St, 01/07/2020 - 08:54
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace (mimo jiných v reakci na mimořádná opatření spojená s COVID-19) a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2020/2021.

Snaží se nás zlikvidovat, ale hlavní problém je nekvalita základních škol, míní ředitel víceletého gymnázia

Česká škola - St, 01/07/2020 - 04:00
Proti omezování víceletých gymnázií dlouhodobě vystupuje Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. S podobnými tlaky se podle svých slov setkává už od svého nástupu do funkce v roce 1993. „Už od té doby obhajujeme existenci víceletých gymnázií. Tlaky na jejich redukci nebo likvidaci jsou tu stále a v poslední době sílí,“ podotýká v pořadu Českého rozhlasu Plus.Připouští, že v Praze nebo v Brně na gymnázia odchází více dětí, celorepublikově ale na osmiletá gymnázia přechází jen asi 11 procent žáků 5. tříd. Vadí mu také, že se o celé věci často mluví jako o něčem, co je třeba napravit.

„Vytváří se tu dojem, že se děje něco nesprávného. Když to nebudeme nazývat segregací, ale diferenciací, když se nebudeme bavit o ambiciózních rodičích, ale o rodičích, kterým záleží na vzdělávání svých dětí, tak dostaneme úplně jiný pohled na celou problematiku,“ upozorňuje.

S ministrem naopak Kuhn souhlasí v tom, že je třeba razantně zvýšit kvalitu výuky na základních školách: „Je třeba zlikvidovat důvod, proč se rodiče snaží dostat své děti na víceletá gymnázia. A to je právě nekvalita některých základních škol, nízká aprobovanost učitelů a motivace dětí. Na tom je třeba pracovat,“ uzavírá Kuhn.


Celý text a pořad ke stažení naleznete zde

Mezinárodní smlouvy

MŠMT - St, 01/07/2020 - 00:00
Bilaterální a multilaterální smlouvy prezidentské, vládní a resortní kategorie

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021, Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 a Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025

MŠMT - Út, 30/06/2020 - 18:22
Článek obsahuje „Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ 2021“, „Vyhlášení Institucionálního programu pro VVŠ 2021“ a „Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení VŠ 2022–2025“.

Strategický záměr ministerstva pro oblast VŠ na období od roku 2021, Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021, Plán realizace Strategického záměru pro oblast VŠ 2021 a Osnova plánu investičních aktivit VŠ pro roky 2021-2030

MŠMT - Út, 30/06/2020 - 18:04
Článek obsahuje „Strategický záměr ministerstva pro oblast VŠ na období od roku 2021“, „Strategii internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021“, „Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol 2021“ a „Osnovu plánu investičních aktivit vysoké školy pro roky 2021–2030“.

Robert Plaga: Školství si prošlo tvrdou zkouškou

MŠMT - Út, 30/06/2020 - 15:39
Ministr školství Robert Plaga dnes, v poslední školní den, rozdal vysvědčení prvňáčkům na základní škole Petra Strozziho v pražském Karlíně. "Vážené dámy, vážení pánové, velmi Vám všem děkuji za Vaši práci v tomto školním roce a zejména pak v posledním pololetí. Ředitelkám, ředitelům, učitelkám a učitelům přeji zasloužené dovolené, stejně tak chci popřát krásné prázdniny žákům a studentům a jejich rodinám. Více než kdy dřív Vám chci říct, že být v této zemi, která je plná skvělých pedagogů, ministrem školství je pro mne obrovská čest," píše ministr ve svém vzkazu, který je určen nejen školám, ale všem, kteří se v posledních měsících jakkoliv podíleli na výuce.

NOVĚ STANOVENÉ KOEFICIENTY EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI

MŠMT - Út, 30/06/2020 - 14:59
Na základě projednání v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol dne 17. června 2020 bylo náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu schváleno přidělení koeficientů ekonomické náročnosti nově akreditovaným studijním programům. Studijní programy s nově přidělenými KEN jsou uvedeny v přiloženém souboru.          

Stránky