Aktuálně ze školství

Rada/ministerský rada v oddělení archivní a spisové služby

MŠMT - 2 hodiny 56 min zpět
Č.j.: MSMT-22986/2020-3

Správná řešení k maturitním testům zveřejní Cermat 8. června

Česká škola - 2 hodiny 58 min zpět
Klíče správných řešení k maturitním testům, které se konaly od pondělí do dneška, zveřejní Cermat na svém webu 8. června. Jakékoli klíče řešení zveřejněné dříve nebudou oficiální a nemusí být správné. Na twitteru o tom dnes informovalo ministerstvo školství. Cermat, který státní maturity organizuje a opravuje, na svém webu zatím zveřejnil zadání didaktických testů z posledních dvou dnů. Výsledky svých testů se studenti dozví nejpozději 9. června, řekl ČTK mluvčí Cermatu Marek Lehečka.
Celý text naleznete zde

Zhruba ve třetině škol nezvládali ředitelé během krize pedagogické vedení svého sboru, řekl Tomáš Zatloukal

Česká škola - 10 hodin 53 min zpět
„Z rozhovorů s řediteli a ředitelkami v České republice vyplynulo, že jen asi 15 % škol umí neproblematicky využívat digitální technologie. Ostatní školy mají větší či menší problémy… Ředitelé zhruba ve třetině škol nezvládali v tomto režimu pedagogické vedení svého sboru. Tedy sjednocení platforem, s nimiž se pracuje, nastavení způsobu hodnocení a podobně,“ řekl Tomáš Zatloukal v páté česko-slovenské debatě o zkušenostech z nouzového stavu ve vzdělávání.

Debaty se zúčastnili: 

Petr Winkler, Národní ústav duševního zdraví (ČR)
Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, ČŠI (ČR)
Romana Kanovská, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelavania (SR)
Alena Kopányiová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (SR)
Tomáš Feřtek, EDUin, moderátor (ČR)

Co řekli diskutující zajímavého: 

K distančnímu vzdělávání se na Slovensku připojila jen polovina žáků. Často z důvodů technických problémů. Ukázalo se tak, že samotný pobyt ve škole vyrovnává rozdíly způsobené nesrovnatelným vybavením domácností v oblasti přístupu k digitálním technologiím. (Romana Kanovská)

Školy i žáky krize donutila chovat se jinak a snížila jejich pocit pracovní a životní pohody. Nemáme data ze školství, ale šetření provedená v ostatních oblastech života společnosti ukazují, že míra výskytu duševních nemocí u dospělých v tomto období výrazně narostla. Jde například o sebevražedné myšlenky; často jde o několikanásobný nárůst. (Petr Winkler)

U dětí, které jsou vždy více odkázané na rodinné prostředí, mohla tato situace způsobit mnoho problémů. Je zřejmé, že problémy rodičů doléhají i na ně. Ale tato data nejsou dostupná, protože šetření na dětech naráží na mnoho realizačních obtíží. (Petr Winkler)

Potřebujeme zmapovat potřeby rodin, které nejsou při šetřeních on-line dostupné. Na taková šetření v terénu ale nemáme zatím kapacity ani peníze a rádi bychom, aby nás stát v tomto směru podpořil. (Alena Kopányiová)

Je třeba nastavit systém monitorování emočního „wellbeingu“ a duševního zdraví ve školách a školských institucích mezi žáky i učiteli, abychom mohli nastavit intervence nebo programy pomoci v této oblasti. (Petr Winkler)

Na Slovensku probíhal on-line průzkum u rodičů, který se ptal na jejich reakce na distanční vzdělávání. Vzhledem k metodě průzkumu byla většina rodičů ze skupiny vzdělaných vysokoškoláků, ale i v této skupině se ukázala velká variabilita přístupů. Ukázalo se, že je třeba v poradnách pracovat s úzkostmi a obavami rodičů. (Alena Kopányiová)

Bude nás zajímat, jaký dopad na znalosti a dovednosti žáků bude mít tato podoba výuky a co z dovedností, jež si žáci a školy osvojili, by bylo použitelné i v běžném provozu. (Tomáš Zatloukal) 

Chceme se v budoucích šetřeních soustředit na to, jak se během posledních měsíců změnily digitální dovednosti ve školách. Chceme zkoumat motivaci vedení i učitelů zapojovat se do nových forem vzdělávání a řízení. (Romana Kanovská)

Pro Českou republiku jsou typické velké rozdíly mezi školami, ale také velké regionální rozdíly. I toto šetření tento stav potvrdilo. Proto musíme podporu školám jasně diferencovat, metodicky i finančně, podle podmínek, v nichž pracují. (Tomáš Zatloukal)

Ukazuje se, že škola je pro mnoho dětí sociálně důležité a bezpečné místo. Važme si toho. (Alena Kopányiová) Je běžné, že se do školy těší prvňáci.

My jsme se ocitli v mimořádné situaci, kdy se do školy těší žáci vlastně všech ročníků. (Tomáš Zatloukal)


Celý text naleznete zde

K čemu jim to bude? ptají se rodiče, když vidí, co se jejich děti učí. Proč to v mnohých školách stále vypadá jako před 30 lety?

Česká škola - 12 hodin 53 min zpět
Rodiče mají v době koronaviru unikátní šanci nahlédnout, co všechno se dnes děti ve školách učí. A mnozí jsou v šoku z toho, na jakých detailech i dnes školy často bazírují. Už dávno se mluví o tom, že je množství učiva třeba redukovat a soustředit se spíš na jeho hloubku. Zatím ale, jak se říká, „skutek utek“. A tak se v posledních týdnech stále víc rodičů ptá „k čemu jim to bude?“. Reportáž přináší magazín Rodiče vítáni.Šestnáctiletý Kristián navštěvuje sextu jednoho gymnázia v Hradci Králové. Chová doma spoustu zvířat, chce se stát veterinářem a z rodiny si nese talent a zaujetí pro přírodní vědy. Ve škole má slušné známky, přesto se často cítí přetížený a demotivovaný: „Mám pocit, že se pořád dokola učím jen historii. Máme dějepis, v češtině dějiny literatury, v estetické výchově dějiny umění a ve společenských vědách například dějiny psychologie, filozofie a dalších oborů. Jsem z toho unavený a ubírá mi to čas na mou oblíbenou chemii a biologii,“ říká. Teď v časech online výuky musel navíc zpracovávat obsáhlé referáty na architektonické styly, jako je kubismus a rondokubismus. „Zpracoval, odeslal, zapomněl,“ shrnuje.

Osmnáctiletá Barbora, která chodí do třetího ročníku gymnázia, to vidí opačně: „Vadí mi, že mám šest hodin přírodních věd týdně, kde jdeme hodně do detailu, a jen dvě hodiny těch společenských, takže témata jen tak prosvištíme,“ říká. „Rovnice výroby polyvinylchloridu nebo generátory, transformátory a alternátory – k čemu mi to bude?“

Ze všech škol jsou plány nejvíc „sešněrované“ školy střední, a to zejména gymnázia, kde je látka určená dost detailně. I přesto se ale najdou školy, které se ve svých ŠVP snaží, aby měli studenti i učitelé větší svobodu. „Upřímně si myslím, že velkou část z toho, co učíme, studenti skutečně nikdy nepoužijí. A je to škoda, protože když se toho musejí učit tolik ze všech předmětů, nestíhají se pak rozvíjet v tom, v čem jsou opravdu dobří,“ říká Zuzana Svobodová, ředitelka Gymnázia Thomase Manna v Praze. Škola se teď vydává cestou tzv. nepodkročitelných minim, kdy studenti výrazně zaměření na nějakou oblast mohou trochu polevit v jiné.


Celý text naleznete zde

Rodiče i třídní řeší rébus, kde předat vysvědčení

Česká škola - 14 hodin 53 min zpět
„Milí rodiče, v pátek 26. června bych ráda předala dětem vysvědčení. Nedokážu si představit, že bych děti ani Vás vůbec neviděla. Je nutné předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti, děti rozdělit do dvou skupin a každá přijde do školy v jinou dobu. Anebo se potkáte v parku a já půjdu náhodou kolem s taškou plnou vysvědčení,“ napsala e-mailem rodičům učitelka 1. stupně jedné školy. Tématu se věnuje deník Právo.Po dvou měsících „půstu“ by žáci, učitelé, ale i mnozí rodiče byli rádi, kdyby se aspoň vysvědčení předávalo ve školách v uvolněné atmosféře. Třeba v parku, v lese či na školní zahradě. Do té doby by však musela padnout různá tabu, jako například to o nejvýše 15členných hloučcích nebo zákazu shromažďování větších skupin kolem škol.

Ministerstvo školství připouští, že centrální pokyny nemohou pokrýt všechny možné situace ve více než 5500 základních, středních a vyšších odborných škol. „Očekáváme, že o průběhu ukončení tohoto školního roku a předávání vysvědčení proběhnou ještě jednání, a to dle aktuálního vývoje epidemiologické situace,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva Aneta Lednová.


Celý text naleznete v Právu

V Uničově se koronavirem nakazil učitel, druhý stupeň odložil start výuky

Česká škola - 14 hodin 53 min zpět
Ředitel ZŠ Haškova v Uničově na školním webu píše: Ano, na škole se vyskytl Covid-19. Je to nepříjemné, ale v tomto období celkem pochopitelné. Jsem vázán mlčenlivostí, ale tyto obecné informaci snad říci mohu. Ačkoliv se naši žáci i někteří zaměstnanci prokazatelně setkali s pozitivní osobou, jsou všichni testovaní žáci i většina zaměstnanců školy, po prvním testování NEGATIVNÍ. Žáci, pokud jim vyjde NEGATIVNÍ i kontrolní test, se budou moci zúčastnit 8. června 2020 přijímacích zkoušek. Ti, kteří neprojdou to oznámí řediteli školy na kterou chtějí jít a zúčastní se náhradního termínu 23.června 2020Všechna dosavadní opatření i ta, která jsme zavedli s otevřením 1. stupně, pokračují, neboť odpovídají stanoveným postupům. Jsme v kontaktu s KHS a navzájem se informujeme o průběhu a potřebných opatřeních. A co z nastalé situace vyplývá?

- Výuka 1. stupni probíhá pořád stejně. Prezenčně v režimu dobrovolnosti a ostatní žáci 1. stupně pokračují distančně. Opatření pro prezenční výuku jsou dostatečná.
 - Zahájení dobrovolné prezenční výuky 2. stupně se odkládá do doby, než budou známy výsledky kontrolního testu. Pak uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.
 - Bezpečnostní a hygienická opatření pokračují ve stávajícím režimu a jsou dostatečná.

Jak jsme sami pocítili, možnost získání této nemoci je prostě vysoká a číhá kdekoliv. A ne každý, kdo se s takovou osobou setká, nemoc získá. Je to věc imunity a momentálního zdravotního stavu.

Přeji všem, kteří stojí při nás, ale i těm, kteří nás kritizují, aby se do podobné situace zkrátka nedostali. Je to velmi snadné, jak jsme sami mohli pocítit. Díky přístupu zaměstnanců školy a odborné podpoře KHS situaci zvládáme a máme ji pod kontrolou.

Svatopluk Vlk 


Zdroj: ZŠ Haškova

Senátní výbor: Studenti mají mít jistotu, že povinná maturita z matematiky nebude

Česká škola - 14 hodin 53 min zpět
Podle školského výboru Senátu je třeba dát studentům předposledních ročníků středních škol co nejdříve jistotu, že povinná maturita z matematiky příští rok nebude. Doporučil proto dnes, aby plénum Senátu příslušnou předlohu schválilo. Předseda výboru Jiří Drahoš ČTK řekl, že by považoval za velmi nezodpovědné dolní komoře novelu vracet s drobnými pozměňovacími návrhy. 
Celý text naleznete zde

V Praze 11 se zavírá mateřská škola. Pozitivní test na covid-19 měl jeden z pedagogů

Česká škola - 15 hodin 53 min zpět
Ředitelka mateřské školy Karla Benediktová na školním webu píše: „Na základě pokynu hygienické stanice Praha, z důvodu pozitivního výsledku u pedagoga ze třídy Pomněnky MŠ Markušova je tato třída od 2.6.2020 od 13 hodin v karanténě. To znamená uzavřena do 12.6.2020. Hygienická stanice bude všechny rodiče docházejících dětí do Pomněnek kontaktovat.Na doporučení hygieničky a po projednání se zřizovatelem bude celá budova MŠ Markušova uzavřena od 3. do 5.6. 2020 z důvodu plošného testování zaměstnanců školy včetně čekání na výsledky testů. Aktuální informace vám vždy poskytneme.

Děkujeme za pochopení, doufáme, že vše bude v pořádku a konec školního roku si ještě ve školce společně užijeme.

Viru zmar!

K.BenediktováZdroj: MŠ Markušova

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2020

MŠMT - Út, 02/06/2020 - 16:49
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2020

MŠMT - Út, 02/06/2020 - 16:48
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

Oldřich Botlík: Tipněte si průměrnou úspěšnost maturitní úlohy 1

Česká škola - Út, 02/06/2020 - 10:06
Letos probíhá desátý ročník státní maturity. Díky nebývalé vstřícnosti a otevřenosti Cermatu má veřejnost už pátým rokem přístup k informacím o průměrné úspěšnosti jednotlivých testových úloh. Průměrná úspěšnost znamená, kolik procent maximálního bodového zisku příslušné úlohy získali maturanti jako celek. Například v roce 2016 byla do testu zařazena s dotací 1 bod následující úloha:Oldřich Botlík (eduin.cz)Nádrž se plní několika stejně výkonnými čerpadly. Dvě čerpadla by stejnou nádrž naplnila za x hodin (x je větší než 0). Vyjádřete v hodinách, za jak dlouho by stejnou nádrž naplnilo n čerpadel (n je přirozené číslo). 

Průměrná úspěšnost úlohy o čerpadlech činila 15,7 %, což znamená, že ji úspěšně vyřešil (a získal 1 bod) zhruba každý šestý žák, který z matematiky maturoval. V letošním roce začíná maturitní test touto úlohou s dotací 1 bod:

Lék ve formě sirupu se prodává ve dvou variantách – pro děti a pro dospělé. V 1 ml sirupu pro děti jsou 3 mg účinné látky, v 1 ml sirupu pro dospělé 7,5 mg téže účinné látky. Miloš má předepsáno užívat každé ráno 5 ml sirupu pro děti. 
Vypočtěte, kolik ml sirupu pro dospělé by měl Miloš ráno užívat, aby dostával stejné množství účinné látky jako v předepsané dávce sirupu pro děti. 

Diskuse na České škole se hemží odborníky na to, co žáci umějí a neumějí. Zvlášť když jde o učivo základní školy. Přicházím proto s nabídkou pro libovolného zájemce: uveďte v jednoduchém Google formuláři na odkazu pod tímto textem svůj odhad průměrné úspěšnosti úlohy o dávkování sirupu: celé číslo větší než 0 a menší než 100. Nezáleží na tom, zda jste učitel a co vyučujete – tipovat může úplně každý včetně rodičů a letošních maturantů.

V případě potřeby lze na stránkách Cermatu získat podpůrné informace. Najdete tam minulá zadání testů, informace o složení souborů testovaných žáků a v uživatelsky velmi nevstřícném formátu také informace o průměrné úspěšnosti jednotlivých testových úloh.

Může se stát, že se skutečné průměrné úspěšnosti úlohy o dávkování sirupu nepřiblíží žádný odhad. Doufám nicméně aspoň v to, že se Cermat konečně chytí za nos a informace o tom, jak jednotlivé úlohy dopadly, letos spočítá sám a zveřejní je v lidsky čitelné podobě. Po deseti letech, když mu navíc ubyla práce s hodnocením písemných prací a se zpracováním přijímacích testů pro druhé kolo, už by to snad mohl zvládnout.


Google formulář naleznete zde

Učitelská platforma: Nechceme se spoléhat na výjimky, chceme pro maturanty od ministerstva školství záložní plán 

Česká škola - Út, 02/06/2020 - 08:00
Učitelé sdružení v Učitelské platformě upozorňují, že v případě nemoci jednoho maturanta nelze počítat s odložením maturity celé třídy na podzim. Pro tyto případy musí být daný jasný plán, např. možnost náhradního termínu pro státní maturitu ještě během června. Aktuální případ z Orlové však ukázal, že takový plán neexistuje a takové situace je třeba řešit výjimkami. V Orlové na Karvinsku onemocněla jedna ze studentek maturitního ročníku koronavirem a celá třída byla díky tomu umístěna do karantény. V první chvíli hrozilo, že maturanti celé třídy budou muset maturovat až na podzim, protože náhradní termín pro státní maturity neexistuje. Tento postup označil ministr školství za bezproblémový. Situaci nakonec pomohla vyřešit výjimka krajské hygienické stanice, která umožnila žákům maturitu uskutečnit v samostatné budově školy, s rouškami a následnou dezinfekcí prostor, kde studenti budou. 

„Uvědomujeme si, že se všichni nacházíme v neobvyklé situaci. Musíme mít proto jasná a flexibilní řešení pro případ, že krátce před samotnou zkouškou některý z maturantů onemocní. Tato pravidla by měla přicházet i v předstihu, nikoli ve chvíli, kdy se problém objeví,” uvádí Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy. Podle ní tento postup ministerstva pouze zvyšuje už tak dost silnou stresovou zátěž, kterou mají letošní maturanti za sebou kvůli dlouhotrvajícím nejistotám, jak a zda vůbec bude letos probíhat jejich maturitní zkouška.

„Pokud nedošlo ze strany ministerstva k rozhodnutí zrušit státní část maturity, podobně jako se to stalo na Slovensku, musí teď ministerstvo vyvinout maximální snahu, aby i tato část maturity proběhla s co nejméně komplikacemi,“ dodává Tereza Bočanová, zástupkyně ředitele Pražského humanitního gymnázia. Situace, kdy někdo z žáků před konáním zkoušky onemocnění, se podle Terezy Bočanové dala velmi pravděpodobně očekávat. Byl zde dostatečný čas pro to připravit i druhou verzi testů nebo podrobně řešit podmínky, za kterých by ostatní žáci v karanténě mohli zadání státní maturity vypracovat. Stanovení mimořádného termínu zkoušek v době bez zbytečného odkladu v případě různých bezpečnostních nebo organizačních incidentů přitom umožňuje i současná vyhláška o státní maturitě.

Zástupci Učitelské platformy dále upozorňují, že podobné případy mohou nastat i v září v případě možné druhé vlny epidemie. Systémově proto není možné, aby každý z těchto případů měla řešit místní hygienická stanice a panovala tak nejistota, jak rozhodnutí dopadne.


Zdroj: Učitelská platforma

Nepředpokládáme, že bychom zmírňovali kritéria pro hodnocení maturit, ujišťuje ředitelka CERMAT

Česká škola - Út, 02/06/2020 - 08:00
Podle ředitelky Cermatu Michaely Kleňhové jsou vydána kritéria hodnocení, kde je přesně popsáno, co se jakým způsobem hodnotí, kolik je maximální počet dosažených bodů, jakým způsobem se propočítávají známky. „Nepředpokládám, že by se v tuto chvíli hodnocení nějakým způsobem upravovalo,“ konstatuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.Michaela Kleňhová (statistikaamy.cz)Dodává také, že kritéria hodnocení, které vydává ministerstvo školství, nejsou s ohledem k mimořádné situaci mírnější než v minulých letech. Srovnávat letošní výsledky maturit s těmi předchozími ale bude problematické, protože situace je jiná.

„Bude možné srovnávat jen dílčí zkoušky. Výsledky určitě výrazně ovlivní i to, že tam půjdou i horší žáci, kteří by v minulých letech dělali reparát a třeba by šli k maturitě až na podzim,“ nastiňuje. 
Celý text a pořad ke stažení naleznete zde

Robert Plaga: Jsem rád, že neprošla „úřední maturita“. Studenti jsou možná připraveni lépe než dřív

Česká škola - Út, 02/06/2020 - 08:00
Standardní maturita je určitě lepší řešení než maturita "úřední", studenti jsou připraveni dobře a to, že na Slovensku udělují maturitu „kontumačně“ české studenty při přijímačkách na vysoké školy nijak zásadně nepoškozuje. Mimo jiné takto mluví o letošních maturitách Robert Plaga v Interview ČT.


Pořad ke stažení naleznete zde

EDUin: Umí maturitní testy odlišit, kdo umí a neumí matematiku?

Česká škola - Út, 02/06/2020 - 06:00
S jakou přesností měří maturitní testy dovednosti studentů?Při pohledu zvenku není zřejmé, podle jakých kritérií se řídí bodování úloh. Například jak souvisí počet bodů s náročnosti úlohy a zda autoři testu berou v úvahu vliv tzv. náhodné odpovědi. Z dat, která Cermat zveřejnil na základě zákona o svobodném přístupu k informacím k maturitním testu z matematiky pro rok 2019, navíc vyplývá, že maturitní test ve stávající podobě sice dobře rozlišuje mezi žáky, kteří jsou v matematice průměrní, v hodnocení žáků na hranici tzv. cut off score, kde se rozhoduje o tom, kdo v testu uspěje a kdo propadne, je ale mnohem méně spolehlivý. O tom, kdo z těchto žáků uspěje a kdo propadne, pak do značné míry rozhoduje náhoda.Jsou výsledky v testech srovnatelné? 

Cermat uvádí, že při přípravě maturitních testů a jejich zpětné validaci používá klasickou testovou teorii. Na jejím základě není možné posoudit objektivní náročnost testu, například nezaručuje srovnatelnost mezi lety. Nedokáže totiž odlišit, zda za lepší nebo horší průměrný výsledek v daném roce může náročnost testu, nebo změna ve složení či schopnostech studentů. To může být příčinou paradoxu, kdy se během deseti let existence státní maturity mezi žáky, kteří maturují z matematiky, výrazně vzrostl podíl gymnazistů, neúspěšnost ale zůstává na obdobné úrovni.

Měří test, co měřit má? 

Předpokládáme, že maturitní test z matematiky ověřuje schopnost žáka řešit matematické problémy, nemusí tomu tak ale být a dostupné informace nenasvědčují tomu, že by to Cermat bral v úvahu. To může náhodně poškozovat různé skupiny maturantů. V loňském testu z matematiky například mezi úlohy s největším rozdílem mezi úspěšností žáků gymnázií a žáků jiných typů škol patřila slovní úloha, která z čistě matematického hlediska nebyla natolik náročná, aby takto výjimečný rozdíl vysvětlovala. Jednou z možností, proč si s ní poradilo 56,4 % gymnazistů, ale pouze 22,3 % žáků středních odborných škol a 10,9 % žáků středních odborných učilišť, může být lepší znalost pojmů jako kapitál nebo investice u gymnazistů.

„Bez toho, aby autoři test připravovali a pilotovali tak, aby vlivy náhody eliminovali, je předpoklad, že test z matematiky ověřuje objektivně matematické dovednosti a že je měří u všech testovaných stejně, nepodložený,” říká datový analytik EDUin Jiří Münich.


Zdroj: EDUin

Tradičním třídním schůzkám možná odzvonilo. Školy i rodiče si pochvalují setkávání on-line

Česká škola - Út, 02/06/2020 - 03:00
Školy si pochvalují některé novinky zavedené kvůli koronavirovým opatřením, mezi nimi například on-line setkávání učitelů a rodičů. Někde dokonce uvažují, že je zavedou nastálo. Školy, které ČT oslovila, oceňují na třídních schůzkách přes internet hlavně snadný přístup a díky tomu i vysokou účast rodičů. Podle některých ředitelů je ale osobní kontakt nenahraditelný.Jak taková schůzka vypadá v praxi? „Rodiče se nám přihlásili přes žákovské účty. Děti jim prostředí ukázaly, těm technicky méně zdatným poradily a bylo to. Reakce jsou stoprocentně pozitivní,“ uvedla pro ČT zástupkyně ředitelky Základní školy Aléská v Bílině Nikol Meyerová.

Podle Meyerové takto fungovaly i třídnické hodiny či schůze učitelského sboru. Škola teď uvažuje o tom, že by třídní schůzky konala dálkově i po skončení pandemie. „Měli jsme vyšší účast než obvykle, snad jen jeden rodič neměl přístup k internetu, jinak všichni,“ dodala.

Základní škola ve východočeské Sloupnici je s tímto formátem rovněž spokojená. „Je to praktické, účast jsme měli podobnou jako jindy,“ uvedla zástupkyně ředitele Martina Kučerová.


Celý text naleznete zde

Webinář k uprchlictví a migraci

Česká škola - Út, 02/06/2020 - 01:00
Hello Czech Republic nabízí možnost webináře (pod záštitou UNHCR) pro pedagogy, ve kterém se lektoři snaží předat pedagogům ZŠ a SŠ metodické nástroje a praktické tipy k tomu, jak ve třídě bezpečně diskutovat o výbušných tématech, jakými jsou migrace a uprchlictví a také jak podpořit žáky a studenty v kritickém přemýšlení o problémech spojených s jinakostí jako takovou.
Další informace a možnost registrace naleznete zde

Určitě to dětem pomůže, řekl Babiš ke zřízení funkce dětského ombudsmana

Česká škola - Po, 01/06/2020 - 13:32
Děti mají dostat nového speciálního ochránce práv, dětského ombudsmana. Zákon, který by měl upravit post ombudsmana pro děti, představili na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. „Určitě to dětem pomůže,“ řekl Babiš. Informuje iDNES.Se zřízením postu dětského ombudsmana počítá Úmluva o právech dítěte. V někdejším Československu začala platit v únoru 1991. Závazky při svém vzniku převzalo Česko. Česká republika je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá. 

„Statistiky už před patnácti lety tvrdily, že útok sexuálního zneužití v nějaké kontaktní formě zažila každá čtvrtá dívka a každý sedmý chlapec,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková. „Spousta naší snahy propadne mimo jiné proto, že Česko nemá dětského ombudsmana, veřejného ochránce práv dětí.


Celý text a video z tiskové konference naleznete zde

Stránky