Formulář pro přijaté uchazeče - studium cizích jazyků

Žáci na naší škole povinně studují dva cizí jazyky. Prvním z nich je angličtina. V případě druhého jazyka se snažíme vždy vyhovět přání uchazeče, avšak nebude-li o požadovanou kombinaci takový zájem, který by umožnil vytvoření skupiny nebo nebude-li to možné z organizačních a provozních důvodů školy, zařadíme uchazeče podle našich možností.

Rozdělení přijatých uchazečů do tříd a přidělená kombinace jazyků

1. A
1. B
1. C

Kódy kombinací jazyků
AR - angličtina-ruština
AS - angličtina-španělština
AN - angličtina-němčina

Seznam učebnic pro první ročník

Učebnici pro výuku druhého jazyka (němčina, španělština, ruština) nekupujte do doby, než bude známa třída a skupina, do které bude Vaše dcera/Váš syn zařazen/a.

Obchodní akademie

Ekonomické lyceum

 

Pokyny ke stravování

Informace ke stravování

Přihláška ke stravování

Souhlas se zpracováním osobních údajů - stravování

 

Informace k adaptačnímu kurzu

Pokyny k AK