Formulář pro přijaté uchazeče - studium cizích jazyků

Žáci na naší škole povinně studují dva cizí jazyky. Prvním z nich je angličtina. V případě druhého jazyka se snažíme vždy vyhovět přání uchazeče, avšak nebude-li o požadovanou kombinaci takový zájem, který by umožnil vytvoření skupiny nebo nebude-li to možné z organizačních a provozních důvodů školy, zařadíme uchazeče podle našich možností.

Zde vyplňte požadovaný formulář vybrané kombinace jazyků dle oboru:

Obchodní akademie

Ekonomické lyceum

Prosíme o vyplnění formuláře do data odevzdání zápisového lístku.